logo

|

Home >

temples-of-lord-shiva >

maharashtra-temple

Maharashtra Temples

Tryambakeshvar temple, Maharashtra

 • Ahmad nagar Dt.
  • akolA - ga~NgAdhar
  • akolA - siddeshvar
  • ara~NgAn - araneshvar mahAdev
  • bArner - nAgnAth mahAdev
  • bArner - tryambakeshvar
  • bedakAvan - mallikArjun
  • bedakAvan - phAleshvar
  • bedakAvan - rAmeshvar
  • bilvaNDi kolhAr
  • bImbalvaNDi - mahAdev
  • DilA.Nsi - jaTAsha~Nkar mahAdev
  • Ghotan - Temple of Mallikarjuna
  • gokamtAn - 12 century - chalukya architecture
  • golkAvan - vAlakeshvar
  • gorekAvan - goreshvar
  • Karjat - Temple of Mallikarjuna
  • Karjat - Temple of Shiva called Naktichedeul
  • kumbAr - mahAdev
  • limbar kAvAn - siddeshvar
  • miri - bhodeshvar
  • pravacha sa~Ngam - siddeshvar
  • rAchin - kAladev
  • Ratanwadi - Temple of Amriteshwar (Hemadpanthi architecture)
  • Aundha Nagnath Jyotirling (Hemadpanthi architecture)
  • rejekuri - kAmnAth mahAdev
  • shrIkoNDA - hakDeshvar
  • takli - kANTeshvar mahAdev
  • Toka - Temple of Siddheshwar Mahadev
  • Dhokeshwar caves in Parner
  • Harishchandragarh cave temple
 • Amaravati Dt.
  • Lasur - Temple of Anandeshwar
 • Aurangabad Dt.
  • ellorA - 13 miles from auraNgAbad, kailAshnAth temple, dasAvatAra cave, rAmeshvar cave, dhUmArlInA cave and many more & one shiva temple in the village
  • Verul (Ellora) - Ghrishneshwar Temple, chattries and other ancient sites
 • Beed Dt.
  • Ukkad pimpri - Ukkadeshwar Mahadev Temple
 • Bhandara Dt.
  • Pauni - Ancient mounds on which the modern temple of Jagannath stands
 • Buldhana Dt.
  • Dhotra nandai Mahadev temples, Dhotra nandai, Deulgaon raja, Buldhana
  • Lonar Crater lake, lonar where almost Temple's are dedicated to Lord Shiva such as papreshwar Mahadev Temple (will attcach the map)
  • Kinhi Mahadev temple, Kinhi mahadeo, Khamgaon, Buldhana
  • Kothali Mahadev temple, Kothali, Motala, Buldhana
  • Sakeshwar mahadev, sakegaon, Chikhali, Buldhana
  • Sindhkhed Raja - Temple of Mahadev
  • Temple of complex of satgaon bhusari where Mahadev Temple is also there on east facing with look amazing 
 • Chandrapur Dt.
  • Chandrapur - Achaleshwar Temple and another small temple within an enclosure
  • Chandrapur - Mahadev Temple close to the Municipal office
  • Mahadwari - Temple of Mahadev
  • Neri - Temple of Mahadev
  • Rajgarh - Old Temple of Mahadev
 • Dhulia Dt.
  • Balsana - Temple of Shiva
  • Balsana - Temple of the left side of Shiva's Temple in Survey No. 418
 • Gadchiroli Dt.
  • Wairagadh - Temple of Bhandareshwar
 • Jalgaon Dt.
  • Patan - Maheswara Temple
  • Sangameshwar - Mahadev Temple
  • Vaghli - Old Temple of Siddheshwar with three inscription slabs built into its north wall inside
 • thANA Dt.
  • akAxi - bhavAni sha~Nkar
 • KalyaN Dt.
  • kalyAn ambarnAth
 • Nagpur Dt.
  • dAdAvaidyanAth - vaidyanAth, umAdevi (near nAgpUr)
  • Ghogra - Temple of Mahadev
  • nAgpUr - nAganAth, nAgAmbika
 • Raigad Dt.
  • Alibag - Temple of Mahadeo
 • Satara Dt.
  • Phaltan - Jhabreshwar Mahadev Temple
 • Sholapur Dt.
  • Barshi - Uttareshwar temple
  • Barshi - Bhogeshwari
  • Barshi - Baleshwar temple
  • Machnur - Old Temple of Sri Siddheshwar (enclosed in a paved court)
  • Mahalung - Hemadpanthi Temple of Mahadeo
  • Velapur - Temple of Haranareshwar & Ardhanarinateshwar, one Hemadpanthi tank (small square kunda) and Viragal stone kept in the compound
 • Yeotmal Dt.
  • Neir - Hemadpanthi Temple of Mahadeo
  • Pathrot - Temple of Kamaleshwar
  • Rant Swangi - Mahadeo Temple
  • Rui-Wai - Mahadeo Temple
  • Tapora - Hemadpanthi Temple of Shree Mahadeo (Taponeshwar)
  • Yelabara - Mahadeo Temple
 • kAnDesh Sector
  • amlAD - rokDIshvar
  • amlAD - sangeshvar
  • bimbalnEr
  • bimbarkeDA
  • chandev
  • DADre
  • hirAyUr
  • kADgavAn
  • kandhAri
  • kArgeD
  • kurhatTUrD
  • mahAbaleshvar
  • mehyUn
  • nAgardevlAhuNT
  • pakOlA
  • pATnA
  • pATTakAvan
  • prakoshi - gautameshvar
  • prakoshi - kedhAreshvar
  • prakoshi - sangameshvar
  • pullADi
  • rAvoD insoli
  • riyAkAvan
  • sArdAn
  • ShendUrni
  • sultanpUr
  • undhirkeDA - nAgeshvar
  • vAkli
  • vATgovAn
 • kolhApUr Sector
  • AgrA - rAmling
  • AlDA - cave temple, rAmalingasvAmi, nIlganga tIrttam
  • herlA mahAdev
  • hUbri
  • jyotipADunru - kedhAreshvar
  • jyotipADunru - kedhArling
  • jyotipADunru - rAmling
  • kAneri - siddeshvar
  • kAsarDe -topeshvar
  • kaTinkiLAj - kAleshvar
  • ketrApUr - Koppesvara Temple; 30 miles east of kolhApUr
  • kidarpUr - gopeshvar
  • kolhAr - kAshivishveshvar, one more temple on the hill
  • malkApUr - bhImshankar
  • malkApUr - vishveshvar
  • pAToli - bhadreshvar
  • ramgavi - shankarling
  • rangavi - mallkArjun
  • rangavi - parvateshvar
  • rAybAk siddeshvar
  • rAybAk someshvar
  • rukDi mahAdev
  • Shirol - kAleshvar
  • todAl - laxmeshvar
  • todAl - laxmilingeshvar
  • todAl - laxmIshvar
  • todAl - someshvar
 • kolAbA Sector
  • axi someshvar
  • gangeshvar
  • rAmeshvar
  • seyul dhUmeshvar
 • chaTTArA Sector
  • bahadUrvADi mallikArjun
  • bAhane bahuleshvar mahAdev
  • bopalghat mahAdev
  • boparDi
  • chandan mahAdev
  • divAshikukD - cave temple, dvAreshvar mahAdev
  • gR^iShNeshvar - in shukravArpeT
  • kADa.N
  • karoD kamaleshvar
  • karoD kAshi vishvanAth
  • kiksi
  • kinhAy
  • kundal - 2 cave temples
  • kusrUT
  • machchindargaT - hill temple, machchindarnAth
  • mAhuli bilveshvar
  • mAhuli gR^iShNeshvar mahAdev
  • mAhuli rAdhA shankar
  • mAhuli rAmeshvar
  • mAhuli sangameshvar
  • mAhuli vishveshvar mahAdev
  • mAslaT siddnAth, jokai
  • pAhi rAmalingasvAmi
  • pAl kaNTopA
  • pAl kaNTopA kANeshvar
  • pAl kaNTopA mallikArjuna hill - cave temple, somnAth mahAdev, mallikArjun, pAdAL ga~NgA tIrttam
  • pAnpuri nAyikbA
  • pArli
  • paTeshvar - hill temple, paTeshvar, pArvatI
  • pAvdan
  • phUleshvar - in ma~NgaLvArpeT
  • pos - cave temple, kaNDopA mahAdev
  • sadAshivghat - mahAdev
  • santoshghat - taDopA mahAdev
  • ShinkaLpUr amR^iteshvar
  • ShinkaLpUr kaTakeshvar mahAdev
  • ShirAlA goraxAnAth
  • sikurDi mahAdev
  • sima~NgAn
  • simharpUr - 40 miles from gorikAvan, on a hill, mahAdev
  • takAri - cave temple
  • tevAShaDA samudreshvar
  • tom mahAdev
  • tom shiv pa~nchAyatan & one more Lord shiva temple
  • vaTakon vaTeshvar mahAdev
  • vAy 8 small Lord shiva temples on the banks of river kR^iShNa
  • vAy gangar rAmeshvar mahAdev
  • vAy kAshi vishvEshvar
  • vAy takleshvar mahAdev
  • vAy umA maheshvar pa~nchAyatan
  • yavateshvar
 • DelkAndhAmderare - pune Dt.
  • sideshvar
  • takleshvar
  • uttareshvar
 • DivAlvA 
 • tANA Sector
  • akAShi - bavAnishankar mahAdev
  • ambarnAth - amarnAth (near Kalyan)
  • chandrapadA - sAmbeshvar, someshvar
  • Dilse
  • kaLeshpuri - bhImeshvar
  • kArreri - cave temple
  • kulchuNDi - siddeshvar
  • lonAD - rAmeshvar
  • mAdirAn - near mumbai
  • mUrbAT
  • nirmal - phUleshvar
  • nirmal - siddeshvar
  • nirmal - vimaleshvar
  • Parol - 3 shiva temples (Tungar Hill, Twelve miles northeast from Bassein)
  • sAljeT (shiva temple has been converted to church by the portugeese)
  • ShalU~ngA
  • sobArA - chakreshvar kAmadev
  • Sopara - (six miles north of Bassein
  • vADA - kANTeshvar
 • nAshik (Dt.) - gOdhAvari river, pa~nchavaTi
  • chandramaulIshavr
  • chitreshvar
  • govardhana gangApuram - near nAshik, mahAdev
  • govardhana gangApuram - someshvar, pApanAsha tirttam
  • ka~nchaneshvar
  • kapAleshvar, pArvatI
  • karpUreshvar
  • kAshivishavanAth
  • kedhAreshvar
  • koTIshavar
  • mR^igavyAdeshvar
  • mukteshvar
  • nAkosha~Nkar, rAmEshvar
  • nIlakaNTeshvar
  • pa~ncharatneshvar
  • pAdALeshvar
  • rAmeshvar
  • Sinnar - Temple of Aeshwar
  • Sinnar - Temple of Gondeshwar Mahadeo (Hemadpanthi architecture)
  • tilapANDeshvar
  • Tringalwadi - tryambakeshvar - 18 miles from nashik, jyotirlingam
  • trishaktIshvar
  • umAmaheshvar
  • Zodga - Hemadpanthi Temple of Mahadeo
 • nimAr Sector
  • kANTvA
  • mAndAdA - amareshvar
  • mAndAdA - bR^iteshvar
  • mAndAdA - in the middle of an island, gaurIsomnAth
  • mAndAdA - siddnAth
 • bambarDe - near pune, pA~nchAleshvar
 • nirvANni - pune dt, mahAdev 
   
 • Mumbai
  • bAbulnAth
  • bholeshvar (phUleshvar) - in pAytoNi
  • ma~NgaLeshvar
  • mayUreshvar
  • mumbA devi - mahAdev
  • Parel village - Monolithic bas relief depicting Siva
  • rAmeshvar
  • takleshvar
  • vAlkeshvar

   
 • Mumbai Suburban
  • Mandapeshwar - Mandapeshwara Caves
 • pUnA
  • 2km from Nathaputa - small old temple of Mahadeva
  • AdivArpeT - someshvar
  • amR^iteshvar
  • Bhamburda - rock-hewn temple
  • Gursala - Ramalinga
  • Gursala - Somalinga
  • holkAr bridge - mahAdev
  • Katarkhatav - Kataresvara
  • Khatav - Naganatha
  • Khatav - someshwara
  • Kurauli
  • Lakkundi - Kasivisvesvara (Chalukya built)
  • lOnikaNT - jogeshvar
  • lonikaNT - mahAdev
  • Malsiras - Mahabalesvara
  • Malsiras - Somesvara
  • Nagnathvadi - ancient temple
  • Nathaputa - Girijapati (seven miles north-east of Shingnapur)
  • Nathaputa - Parvatesvara
  • pA~nchALeshvar - 2 miles from post office, rock cut temple
  • pArvatikunram - devateshvar, pArvati
  • Patesvara - cave temple
  • purantar - mahAdev
  • Segaon
  • shambhudev hill
  • Shingnapur - Sambhu Mahadeva (ancient, on top of hill)
  • Shingnapur Amritesvara (north of Shambhu mahadeva temple)
  • shivji - rock cut temple
  • shukravArpeT - rAmeshvar
  • somavArpeT - nAgeshvar
  • somavArpeT - omkAreshvar, in the river bed
  • tulsipAk
  • Vavarhira - Somalinga (ten miles north by east from Dahivadi)
  • Velapur - Hara-Naresvara
 • mahAtAnA - near sAlseT, cave temple, maNTapeshvar
 • malharghat - kaNDopA
 • malharghat - pune dt, mahAdev
 • mAlsiras - pune dt, phUlEshvar mahAdev
 • mAnkeshvar - pune dt
 • maNTapbecharA - tANA dt, cave temple
 • mirAj - gAvdhar - mahAdev
 • mirAj - madol mahAlingpUr - mahAli~Ngeshvar
 • mirAj mArkkaNTeshvar, annapUraNi, godhAvari tIrtth
 • Mumbai elephanta caves (kArApuri) - maheshvara mUrti
 • tANA - kaupINeshvar
 • vAj - 100 miles from vArda 
   
 • junnAr - pune Dt.
  • pa~nchaling - near shivaneri hill
  • pAdALeshvar
  • uttreshvar - 48 miles from puna, cave temple

   
 • Yavatmal district.
  • Pusad - Dhankeswara temple, 5 Km from center part of city
  • Pusad - Karla - Mahadeo (Hemadpanti temple)
  • Moho - beautiful mahadeo temple

   
 • Unsorted Temples
 • ajanta
 • Ambe-Jogai - Amalesvara Temple
 • Ambe-Jogai - Kashi-Visvanatha temple
 • Ambe-Jogai - Kholesvara Temple
 • Ambhai - Vadesvara temple (Triple Shrine)
 • Anwa - Mahdeva Temple
 • Aundha - Naganatha Temple
 • bAbal - pune dt, nAgeshvar
 • bADas - pune sector, nAgeshvar
 • bAShAn - pune dt, chakra tIrttam
 • bAtbUt - brochvuD sector, on the north bank of narmada, bAdeshvar
 • Bhakardan - Ramesvara Mahadeva Temple
 • Bhambudre - Patalesvara Mahadeva Cave
 • bhIm shankar
 • Bhokardan - Ramesvara Mahadeva Temple
 • Bid - Kankalesvara Temple (Triple Shrine)
 • Bombay - Mandapesvara Cave
 • Chandwad (Chandod) - Mahadeva Temple
 • Changdev (Bhusaval) - Mahadeva Temple
 • chinnAr - koNTeshvar (11th cent ACE)
 • Devalana - Jogesvara Temple
 • Dharmapuri - Kedaresvara Temple
 • Dhotra - Mahadeva temple
 • Doke Takli - Dhokesvara Mahadeva Cave
 • elaphanTa cave - near Mumbai, ancient pa~nchamukha mUrti cave temple
 • ghR^iShNeshvar - 10 miles from dauladAbad, jyotir lingam
 • Gulwada - Rudreswar Brahmanical Cave Temple
 • Hottul - Paramesvara Temple
 • Hottul - Siddhesvara Mahadeva Temple
 • Hottul - Somesvara Trikuta Temple
 • Jhodga - Mahadeva/Mankesvara Temple
 • Jogeshvari (Cave) Bombay - Large/ Siva Cave Temple
 • kairA sector - pATvanj - under ground level Alayam
 • Karusa - Mahadeva Cave
 • keT - 25 miles from pune, siddeshvar
 • koNDivDi - near sAlseT, kokeshvar
 • kurosA - near kalyAN, cave temple
 • Mandapesvar - Siva Cave Temple
 • Mankesvara - Mahadeva Temple
 • Markandi (Old Chanda) - Markandesvara Temple
 • Markandi (Old Chanda) - Uma-Mahesvara Temple
 • Markandi (Old Chanda) - Visvesvara Temple
 • Mukhed - Siva Temple (Facing North)
 • palAs dev - punA Dt
 • pAnch mahAl sector devkedhAr village - kEdhAreshvar
 • pAnch mahAl sector lIlAvati village
 • pAnch mahAl sector tAva
 • Patna/Patne - Mahesvara Temple
 • pAvasAri - mahAdev
 • Pedgaon - Ramesvara Temple
 • Poona (Jangli Maharaj Road) - Patalesvar Caves
 • pUr - pune dt, kukkuTeshvar
 • sAlgamAn - someshvar
 • Sangamesvara - Temple Plan at Sangamesvara
 • Umarga - Siva Temple (Facing East)
 • Yawat - Bhulesvara Mahadeva Temple

Related Content