logo

|

Home >

temples-of-lord-shiva >

madya-pradesh-temple

Madya Pradesh Temples

 

Omkareshwar temple, India

 • Indore
  • indUr (indore) - mahAdev, pArvatI
  • oMkArEshvar - Near Ujjain, Indore, on the bank of river narmada, jyotir li~Ngam
  • mangaleshvar - near Omkareshvar
  • maheshvar
 • akolA
  • akolA mahAdev
  • tArkot mahAdev
  • borgovAn mahAdev
  • kAranjA sidhdheshvar
  • kAranjA koleshvar
  • kuTAchA koTeshvar
  • chind gate - moreshvar
  • mUrdhUjApUr - tryambakeshvar
  • vaiyAlA
 • amroDi Area
  • amner mahAdev
  • bairaT - vairateshvar
  • tAmantri mahAdev
  • kauNTinyUr
  • koNTeshvar
  • mogri - cave temple
  • salpArDi - cave temple
 • iyOTmal Sector
  • DigrAs - mallikArjun
  • kAy
  • mahAgAvan - kamaleshvar
  • bUsAm - mahAdev
  • sadepAl - kapileshvar
  • tapoNA - kAshi vishvanAth
 • Gwalior Sector
  • Amrol - Mahadeva Temple
  • udayagiri - built in 1080 ACE
  • sijaur - arunATeshvar mahAdev
  • koTeshvar mahAdev
  • bareli mahAdev
  • tUlegAna boreshvar
  • nArvarar chauTa mahAdev
  • kAtvAyA mahAdev
  • Ekali~Ng temple - 12 miles from udaypur
 • Ujjain (Avanti)

  View Ujjain - Lord Shiva Temples in a larger map

   

  • mahAkALeshvar - one of the twelve jyotir lingam
  • nAgachaNDeshvar
  • ma~NgaLeshvar
  • kokeshvar mahAdev
  • ATakeshvar
  • nAgeshvar
  • agasthIshvar
  • kurIshvar
  • dUteshvar
  • Damru maheshvar
  • Anadikalpeshvar
  • svarNjaleshvar
  • trivrishtaprateshvar
  • kapAleshvar
  • svarggavareshvar
  • kArkkOteshvar
  • siddheshvar
  • lokpAleshvar
  • kAmeshvar
  • kuTumbeshvar
  • indradyumneshvar
  • Ishaneshvar
  • apsareshvar
  • kalkaleshvar
  • nAgachandreshvar
  • pratihareshvar
  • kukuNTeshvar
  • karkkaTeshvar
  • mEganageshvar
  • mAhalayeshvar
  • mukteshvar
  • someshvar
  • anarkeshvar
  • jaTeshvar
  • rAmeshvar
  • savaneshvar
  • kaNTeshvar
  • paTTaNeshvar
  • ananteshvar
  • kAnthatheshvar
  • indreshvar
  • mArkkaNDeshvar
  • shiveshvar
  • gusumeshvar
  • akrUreshvar
  • kuNTeshvar
  • Ombeshvar
  • gangeshvar
  • angAreshvar
  • uttareshvar
  • trilochaneshvar
  • vIreshvar
  • nirupeshvar
  • abhayeshvar
  • prutkeshvar
  • stharaveshvar
  • shUleshvar
  • omkAreshvar
  • vishveshvar
  • kAnteshvar
  • simheshvar
  • revaNTeshvar
  • kaNTeshvar
  • brAgeshvar
  • siddheshvar
  • mAtangeshvar
  • saubhAgyeshvar
  • rUpeshvar
  • sahasra tanukeshvar
  • pashupateshvar
  • parameshvar
  • jalpeshvar
  • kedhareshvar
  • bhishak mukteshvar
  • sangameshvar
  • dutreshvar
  • yAgeshvar
  • chandrAdityeshvar
  • garbheshvar
  • rAjataleshvar
  • patleshvar
  • aruNeshvar
  • puShpAvaNTeshvar
  • avimukteshvar
  • hanumanteshvar
  • kavabneshvar
  • pingaleshvar
  • kAyArohaNeshvar
  • pilkeshvar
  • dhurdhureshvar
 • gwalior (kuvalayapuri) Sector
  • gupteshvar mahAdev
  • city - kATeshvar mahAdev, pArvatI
  • akAr beijnAth mahAdev
  • ponrAsA - banvarnAth mahAdev
  • piplarAvan
  • chOnakach - mahAdev
  • sundAsi
  • pArokerA - chArbhuj mahAdev
  • javAT - mahAdev
  • tAkUrAy - mahAdev
  • amjIrA - cave temple, ambikA
 • chaNDA Sector
  • Armari
  • pATAlA
  • sAmAsi
  • chaNDa town - achaleshvar
  • mArkaNDa - 2 temples
  • naleshvar
 • Satna Dt.
  • Bhumra - Remains (Shiv Temple)
 • sAgar Dt.
  • Pali - Temple of Mahadeva
  • bAbel - bUlnAth
  • naharmAv - hill temple
 • chiNTalArA Sector
  • chAvalpAhi
  • nIlkaNThi
  • rAgAdevi village
 • siyoni - bairondan cave temple
 • siyon town - mahAdev
 • Drak dt. dev paloTA 
   
 • dAmo Dt
  • maNDakpUr - jageshvar, amR^ita kUpam
  • maDgoDA mahAdev
  • Nohta - Nohta (Mahadeva) Temple
 • naNDUrA - mahAkAL
 • paNDa jillA, kali~nar village - palgaNDi mahAdev, pAdAl ganga, kOTi tIrttam
 • paNDa jillA, kali~nar village - nIlakaNTheshvar, cave temple 
   
 • Anuppur Dt
  • Amarkantak Siva Temple
  • Amarkantak Temple of Pataleswara
 • Khandwa Dt
  • Mandhata - Siddeswara or Siddhnath Temple
  • Mandhata - Amleswara alias Mamleshwara group of temples including Kaleshwar Temple
  • Mandhata - Omkar Mandhata
  • Mandhata - Gauri Somnatha Temple
 • Katni Dt
  • Nanhwara - Shiva Temple on a carved stone.
 • Burhanpur Dt
  • Asirgarh - Mahadeva temple near the Inspection Bungalow with compound wall
 • Dindori Dt
  • Kukkramath - Ranmukteshwara Temple
 • Dhar Dt
  • Mandu - Neelkantha (Nilkantheswar)
 • Dewas Dt
  • Nemawar - Sidheshwar Temple
 • Khargone Dt
  • Un - Ballalesvara Temple
  • Un - Siva Temple In Caubara Dera No. 1
  • Un - Temples of Mahakaleswara No.1 & 2
  • Un - Temple of Nilkantheshwar
 • Morena Dt
  • Mitaoli - Ekattarso Mahadeva Temple
  • Suhania - Siva Temple (Locally known as Kakanmath Temple)
  • Padhavali - Group of temples at Bateshwar
 • paltAnA Dt
  • amarApUr
  • chaNDol - 2 shivAlayams
  • chakli city - mahAdev
  • dotrA
  • jApoT
  • kodAli - on the bank of vishvaganga
  • kodAli - chintAmaNi mahAdev
  • matA
  • mAlki
  • rAjurA - parameshvar
  • sake gevAn
  • sentarjun
  • vArvAnT - eknAth
 • pannA - kaipinAth mahAdev
 • bastAr - chaNDi sector, nandeshvar, moDA devi, sanguni, tAngun tIrttam
 • bAgeshvar - Dumovon dt, 6.5 miles from kAtgoDam, near the confluence of gomati and sarjU, 26 miles north of almora, vAgIshvar
 • pANTar - 18 miles from chaNDa, bhadresh, bhadrAvati devi 
   
 • pAlAghat Sector
  • va~nchi - 1 mile in forest, koTeshvar
  • chAvar gori - cave temple, mahAdev
 • pAluvA pArtti- kauleshvarnAth mahAdev
 • pAluvA rANidalAl
 • bAjitpUr jAjmau (siddapurIshvaram) - brateshvar, chintAdevi
 • bAjitpUr shahjahanpur sector pilipit - gauri shankar 
   
 • bikAnir Sector
  • goTpUr sector nAnA - nIlkaTha mahAdev
  • bilArA sector pukkaLA - mahAdev
  • nATol - someshvar
  • chatri - jokeshvar
  • jaswantpur sector ratnapuri
  • ker - 3 shivAlayams
  • nAgaur
  • bekanir town
 • bilAspUr
  • bilAspuri - ranganAth shiv
  • karoT - laxmeshvar (before 700 ACE)
  • pItAmpUr - mahAdev
  • tenpUr - birdeshvar mahAdev
 • Chhatarpur Dt.
  • Khajuraho - Lalguan Mahadeva Temple
  • Khajuraho - Kandariya Mahadeva Temple
  • Khajuraho - Matangeswara Temple
  • Khajuraho - Vishvanatha Temple
  • Khajuraho - Duladeo Mahadev Temple
  • Khajuraho - Chaturbuja Temple
 • sattarpUr Sector
  • chattarpUr town - shankaTmochan mahAdev
  • chattarpUr town - pratAbheshvar mahAdev
  • chattarpUr town - gaurIshankar mahAdev
  • khajuraho - kaNDArya mahAdev, vishvanAth and more temples
  • maNiyakar - svargeshvar mhAdev
  • rAjnagar - gaurIshankar
 • berUl Dt.
  • bopAli - cave temple, mahAdev, pArvatI
  • salpArDi - cave temple, mahAdev
 • bojpUr - bopal sector
 • maNDalA tyogAvan - near the confluence of narmada with another river, jamadagneshvar
 • maNDalA kakkaramat - mahAdev
 • mayinpuri pongovan - mahAdev
 • mayinpuri ShikobAt - mahAdev
 • mayinpuri nAgalA prantApan - pa~nchamukhi mahAdev
 • mAndAdA - in the mid of narmada, mAndAdEshvar, umAdevi 
   
 • rAypUr Dt.
  • rudri - rudreshvar mahAdev
  • sivAhA - kAraNeshvar
  • sirpUr - kandeshvar (before 1000 ACE)
  • sambAjar - sambEshvar
  • goprA - gopeshvar mahAdev
  • kunvArA
  • nArAyaNpUr
  • rAkim - rAjeshvar
  • rAkim - tAneshvar
  • kUleshvar - near the confluence of mahAnadi, pAyli
  • bAvaneshvar
  • pingeshvar
  • pAdeshvar
 • Vidisha Dt.
  • Udaypur - Udayeswara or Nilkantheswara Mahadeva Temple
 • revA Sector
  • neijnAth - 8 miles from revA town
  • kelaDikuND - cave temple
  • mukundpUr sagulgovAn
  • mAnganj devtalAv - somnAth
  • rAmnagar nArvAs tehsil
  • biyAvAn tehsil raghurAjnagar - arkkali~Ngeshvar
 • vArda Sector
  • alipUr
  • DAkA - cave temple, mahAdev
 • jabalpUr Sector
  • tillArA - tilavaNDeshvar
  • devAr - 8 miles from japalpur, tripureshvar
  • bilahari
  • bIrkaT - on narmada bank, 3 miles from mIrganj - gaurishankar
  • bArgovAn - somnAth (5 th cent ACE)
  • OMkAr - 6 miles from jabalpur
 • Shivpuri Dt.
  • Mahua - Large Siva Temple
  • Mahua - Small Siva Temple
  • Surwaya - Siva Temple
 • jAnsi Dt.
  • pArvAsAgar
  • chANDapUr - saheshvara li~Ngam
  • dUtAy (before 1000 ACE)
 • jAnsi
  • tivAri
  • dasAsvamEta mahAdev
  • shivakuDi Ishvar
 • hoshangabad Sector
  • hoshangabad - mahAdev
  • haripuram - gupteshvar mahAdev
  • hANDiyA - siddnAth
  • mahAdev hill - cave temple
  • panchmarhi hill - hill temple
  • pAmli (narmadapuram)
 • Unsorted Temples
 • Adbhar - Siva Temple
 • Badnawar - Siva Temple
 • Badoh-Pathari - Kakudesvara Mahadeva Temple
 • Badoh-Pathari - Siva Temple
 • Baijnath (Rewa) - Vaidyanatha Mahadeva Temple
 • Baro (Barnagar) - Gadarmal temple and many shaivite temples
 • Bargaon - Ruined Siva Temple
 • Bargaon - Somanatha temple
 • Batesara - Bhutesvara Mahadeva Temple
 • Batesara - Bhutesvara Mahadeva Temple-1
 • Bheraghat - Gauri Sankara Temple
 • Bhojpur - Bhojeshwar Temple, 11th century
 • Bhumara - Siva Temple
 • Bilpank - Virupaksha Temple
 • Chaubaya - Siva Temple
 • Chhimka - Siva Temple
 • Dang - Siva Temple
 • Deo Baloda - Siva Temple
 • Dhamdha - Siva Temple
 • Dhamnar - Dharmarajesvara Temple
 • Dharar - Siva Temple
 • Dhobini - Siva Temple
 • Gandai - Mahadeva Temple
 • Garh - Kusther Mahadeva Temple
 • gorakpUr sonAg - rudranAth
 • gukkanUr - 4 miles north of iTTArsi, kaLLeshvar, navlingar temples
 • iTvA - chArshainvAr - hajAri mahAdev
 • Jamli - Siva Temple
 • Janjgir - Siva Temple
 • Kadwaha - Siva Temple 1 (Group 7)
 • Kadwaha - Siva Temple Near Monastery
 • Kadwaha - Temple 1 (Group 5) Siva Temple
 • Kadwaha - Temple 1 Siva Temple (Group 2)
 • Kadwaha - Temple 1, Totesvara Mahadeva
 • Kadwaha - Temple 2 Siva Temple (Group 7)
 • kajurAho - 150 miles from kuvalayapuri, kaNTarAy mahAdev
 • kalinjar - in jansi maNikpur sector 18 miles from pAdauchA, nIlkaNTh
 • kAshiyAri - miDnapur Dt, 10 miles from kAnDAysi
 • Khajuha - Siva Temple (Ruined)
 • Kodal - Siva Temple
 • Mahuvan - Siva Temple
 • Malhar - Patalesvara (Kedar) Temple
 • Marai - Siva Temple
 • Nachna Kuthara - Caturmukha Mahadeva Temple
 • Nand Chand - Fragments of Mritangeswara Temple
 • Naresar - Kiritupretesvaradeva temple
 • Naresar - Krakotakesvaradeva Temple (17)
 • Naresar - Siva Temple
 • Naresar - Srisitalesvaradeva temple
 • Palari - Siddhesvara Mahadeva Temple
 • Panchdhar - Siva Temple
 • Rajim - Danesvara temple
 • Rajim - Rajesvara Temple
 • Ratanpur - Jagannatha Temple
 • sakal tIrth - Central India, 10 miles from barok station, mahAdev, narmada river
 • Sakor - Siva Temple
 • Sankargarh - Siva Temple
 • Sohagpur - Viratesvara Temple
 • Terahi - Siva Temple
 • Vinaika - Siva Temple

Related Content

Temple Worship Procedures

God is kinder than even mother

Incomaparable God

Whom does Lord shiva worship ?

The Outstanding God