தலமரச் சிறப்புகள்

சண்பக மரம் (Champak tree)சண்பகம் Michelia champaka, Linn.; Magnoliaceae. வருந்திவா னோர்கள்வந் தடையமா நஞ்சுதான் அருந்திஆர் அமுதவர்க் கருள்செய்தான் அமருமூர் செருந்திப்பூ மாதவிப் பந்தர்வண் செண்பகம் திருந்திநீள் வளர்பொழில் தென்குடித் திட்டையே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருத்தென்குடித்திட்டை, திருஇன்னம்பர், திருச்சிவபுரம், திருநாகேசுவரம், திருப்பெண்ணாகடம் (திருத்தூங்கானைமாடம்) முதலிய திருத்தலங்களில் சண்பகம் தல விருட்சமாக உள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சிமலைக் காடுகளில் தானே வளருகின்றது. மையப்பகுதி மேல்நோக்கிக் குவிந்த இலைகளையும் நறுமணமுள்ள மஞ்சள் அல்லது வெண்மை நிறமுள்ள மலர்களையும் உடைய நெடிதுயர்ந்து வளரும் என்றுமே பசுமையாகக் காணப்படும் மரமாகும். மலருக்காக வீடுகளிலும், கோயில் நந்தவனங்களிலும் வளர்க்கப்படுகிறது. இதன் இலை, பூ, விதை, வேர், பட்டை ஆகியவை மருத்துவப் பயனுடையதாகும்.

நோய் நீக்கி உடல் தேற்றுதல், முறை நோய் தீர்த்தல், உள்ளுறுப்பு அழற்சியைத் தணித்தல், வீக்கம் குறைத்தல், பசி, மாதவிடாய் ஆகியவற்றைத் தூண்டுதல் ஆகிய மருத்துவக் குணமுடையது.

Magnolia x alba, (DC.) Figlar <=> Champak Tree


Canopy


Thumbnails
Name Champak Tree
Family Magnoliaceae
Genus Magnolia
Species x alba
Authority (DC.) Figlar
Type Semi Evergreen
Common Family Magnolia
Native India, Indonesia
Size Medium


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Language Common Joy Perfume Tree
Language Hindi Champa
Language Kannada Samipge
Language Tamil Sambagan
Description Champa is native to Indonesia, India and other neighbouring areas. It occurs naturally in the eastern Himalayan region. It is a large evergreen tree with a long straight bole of 18-21 m with a close tapering crown composed of ascending branches. The most interesting part of the tree are its flowers which are not very showy with few narrow yellowish white petals, but have an extremely heady fragrance. This fragrance has made Champa flowers very popular and they have been part of the culture in India from time immemorial. They are used in religeous offering in various parts of India. On a warm humid night, the scents can easily be enjoyed several hundred feet away. Champa flowers are used to make the world's most expensive perfume 'Joy' in America.
Where cross roads, cambridge road, ulsoor, Bangalore


Bark


Thumbnails
Color Ashy Grey
Texture not rough
Info Shallowly fissured, prominent lenticels


Flowers


Thumbnails
Color Yellowish White
Season Mar-May


Leaves


Thumbnails
Type oval
Size 15-20 cm
Texture Smooth


Picture Carousel (32)< PREV <
கோரை
Table of Content > NEXT >
சதுரக்கள்ளி