தலமரச் சிறப்புகள்

புங்கமரம் - Beech Treeபுன்கு Pongamia glabra, Vent.; Fabaceae. முந்தி நின்ற வினைக ளவைபோகச் சிந்தி நெஞ்சே சிவனார் திருப்புன்கூர் அந்த மில்லா அடிகள் அவர்போலும் கந்த மல்கு கமழ்புன் சடையாரே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருப்புன்கூர் திருக்கோயிலின் தலமரமாக விளங்குவது புங்கமரமாகும். பளபளப்பான கரும்பச்சை இலைகளையும், இளஞ்சிவப்பும் வெண்மையும் கலந்த நெற்பொரி போன்ற பூக்களையும் நீள்சதுரக் காய்களையும் உடைய மரம். இம்மரம் கடற்கரைகளிலும், ஆற்றங்கரைகளிலும் தானே வளரும் தன்மை கொண்டது. நிழலுக்காகவும் இம்மரம் சாலையோரங்களில் வளர்க்கப்படுகிறது. இலை, பூ, காய், விதை, வேர், பால், நெய் ஆகியவை மருத்துவக் குணமுடையவை. இது தோல் நோய் போக்கும் மிகச் சிறந்த மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.

Millettia pinnata, (L.) Panigrahi <=> Indian Beech Tree - Pongam


Canopy


Canopy of Beech tree
Name Indian Beech Tree
Family Fabaceae
SubFamily Faboideae
Genus Millettia
Species Pinnata
Authority (L.) Panigrahi
Type Deciduous
Common Family Pea
Native India
Size Medium
Height 20 m


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Language Common karum tree, poonga oil tree
Language Hindi karanj, papdi, kanji, sukhchain
Description A fast-growing deciduous tree up to 20 metres tall that is thought to have originated in India and is found throughout Asia. It is a deciduous tree that grows to about 15-25 meters in height with a large canopy that spreads equally wide. The leaves are a soft, shiny burgundy in early summer and mature to a glossy, deep green as the season progresses. Small clusters of white, purple, and pink flowers blossom on their branches throughout the year, maturing into brown seed pods. The tree is well suited to intense heat and sunlight and its dense network of lateral roots and its thick, long taproot make it drought tolerant. Flowering: March-April.
Medicinal uses A thick brownish oil can be extracted from the large seeds, and is used industrially and in medicine, notably for the treatment of rheumatism.
Where cross roads, 12th main road, indiranagar, Bangalore


Bark


Bark of Beech tree
Color medium grey
Texture not rough


Flowers


Flower of Beech tree
Color White or pinkish
Season Feb-Apr


Fruits


Fruit of Beech tree
Shape flat pod
Color Green turning yellowish grey


Leaves


Leaf of Beech tree
Type imparipinnate
Texture Feathery
Leaflet Numbers 2-3 pairs
Leaflet Terminal odd


Picture Carousel (49)< PREV <
பிரம்பு
Table of Content > NEXT >
புரசு