தலமரச் சிறப்புகள்

பவளமல்லி (பாரிசாதம்) - Pavalamalli (Harsingar) Treeபவளமல்லிகை / பாரிஜாதம் Nyctanthes arbor-tristis, Linn.; Oleaceae. நல்குரவும் இன்பமும் நலங்களவை யாகி வல்வினைகள் தீர்த்தருளும் மைந்தனிட மென்பர் பல்குமடி யார்கள்படி யாரஇசை பாடிச் செல்வமறை யோடுறை திருப்புகலி யாமே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருக்காழி, திருக்களர், திருக்கோட்டாறு, திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம் முதலிய சிவத் தலங்களில் பவளமல்லிகை தலமரமாக விளங்குகிறது. இது பாரிசாதம், பகடாப்பூ, மஞ்சள்பூ என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. சுரசுரப்பான இலைகளையுடைய சிறுமரம். இதன் மலர்கள் பவள நிறக்காம்பும் வெண்ணிற இதழ்களையும் உடையது. மலருக்காக வீட்டுத் தோட்டங்களிலும் நந்தவனங்களிலும் தமிழகமெங்கும் வளர்க்கப்படுகிறது. இதன் இலை, வேர்ப்பட்டை ஆகியவை மருத்துவக் குணமுடையது.

இலை வியர்வை, சிறுநீர், பித்தம் ஆகியவற்றைப் பெருக்கி மலமிளக்கும்; வேர்ப்பட்டை கோழையகற்றும்; பித்தத்தைச் சமனப்படுத்தும்.

Nyctanthes arbor-tristis, L. <=> Harsingar Tree - Pavala malli


Canopy


canopy of Harsingar
Name Harsingar Tree
Family Oleaceae
Genus Nyctanthes
Species arbor-tristis
Authority L.
Type Deciduous
Common Family Teak
Native India
Size Small


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Language Common Horseradish Tree, Ben nut tree
Language Hindi Sonjna
Description Har singar should not be confused with the West Indian shrub Cestrum nocturnum, also called queen of the night. Nyctanthes arbortristis literally means, night-blooming sad tree. Grows as large shrub or small tree depending on how it is trained. The large attractive leaves are rough and hairy. The sweet scented flowers are small, attractive with white petals and an orange-red tube in center and bloom profusely, opening at night and drop off in the morning, thus making a carpet of flowers in the morning. Used for worship. Needs warmth during winter months. Use well drained soil and fertilize once a month.
Where someshwar temple, ulsoor, Bangalore


Bark


Bark of Harsingar
Color Pale or dark grey


Flowers


Harsingar flower
Color White with orange stalk
Info 5-8 petals
Season Jul-Aug


Fruits


Fruit of Harsingar
Size 1 cm
Shape flat disc
Color Green turning brown


Leaves


Leaf of Harsingar
Type oval


Picture Carousel (22)< PREV <
பலாமரம்
Table of Content > NEXT >
பன்னீர்மரம்