தலமர சிறப்புகள்

நாரத்தை மரம்நாரத்தை Citrus medica, Linn (Var); acida.; Rutaceae. செறுவிப் பார்சிலை யால்மதில் தீர்த்தங்கள் உறுவிப் பார்பல பத்தர்கள் ஊழ்வினை அறுவிப் பாரது அன்றியும் நல்வினை பெறுவிப் பாரவர் பேரெயி லாரே. - திருஞானசம்பந்தர்.

திருப்பேரெயில் (ஓகைப்பேரையூர்) என்ற திருத்தலத்தின் தலமரமாக விளங்குவது நரத்தை மரமாகும். இது எலுமிச்சை இனத்தைச் சார்ந்த முள்ளுள்ள பெருமரமாகும். புளிப்புச் சுவையுடைய பழங்களையுடையது. பிஞ்சு, காய், பழம் முதலியன மருத்துவக் குணங்கொண்டவை. தமிழகமெங்கும் அரிதாகப் பயிரிடப்படுகிறது.


< PREV <
நந்தியாவட்டம்
Table of Content > NEXT >
நாவல்மரம்