தலமரச் சிறப்புகள்

மகிழமரம் - Maulsari Treeமகிழம் Mumusops elengi, Linn.; Sapotaceae.

மகிழம் / makizham / Mumusops elengi
மகிழம்
பாட்டும் பாடிப் பரவித் திரிவார் ஈட்டும் வினைகள் தீர்ப்பார் கோயில் காட்டுங் கலமுந் திமிலுங் கரைக்கே ஓட்டுந் திரைவாய் ஒற்றியூரே. - சுந்தரர்.

திருவொற்றியூர், திருவண்ணாமலை, திருஇராமனதீச்சரம், திருநீடூர் முதலிய சிவத் தலங்களில் மகிழமரம் தலமரமாக உள்ளது. திருவண்ணாமலை, திருக்கண்ணமங்கை போன்ற திருத்தலங்களில் மகிழம்பூ இறைவழிபாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்மரம் அடர்த்தியான இலைகளையும் மனங்கவரும் இனிய மணமுடைய கொத்தான வெண்மலர்களையும் உடையது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் தானே வளர்கிறது. வீடுகளிலும் வளர்க்கப்படுகிறது. இலை, பூ, காய், விதை, பட்டை ஆகியன மருத்துவக் குணமுடையது.

பூ தாது வெப்பகற்றும், காமம் பெருக்கும், விதை குளிர்ச்சியூட்டும், தாதுபலம் பெருக்கும், நஞ்சு நீக்கும்.

Mimusops elengi, L. <=> Maulsari Tree - Mahilam


Canopy


Canopy of Maulsari (Mahizham) tree
Name Maulsari Tree
Family Sapotaceae
Genus Mimusops
Species Elengi
Authority L.
Type ALmost Evergreen
Common Family Mahua
Native India
Size Medium


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Language Common indian medlar, spanish cherry, bulletwood
Description Spanish cherry is a lovely green small tree of the Indian subcontinent. With its small shiny, thick, narrow, pointed leaves, straight trunk and spreading branches, it is a prized oranamental specimen because it provides a dense shade and during the months from March to July fills the night air with the delicious heady aroma of its tiny cream colored flowers. Flowers are small, star-shaped, yellowish white in color, with a crown rising from the center. Oval leaves, wavy at margin, about 5-16 cm and 3-7 cm wide. In the morning the fragrant flowers which so graciously scented their surroundings with their deep, rich, fragrance during the evening hours, fall to the ground. People love to collect them as they retain their odor for many days after they fall. They are offered in temples and shrines throughout the country. Appears in Indian mythology as Vakula - said to put forth blossoms when sprinkled with nectar from the mouth of lovely women. Fruits are eaten fresh.
Medicinal uses Various parts of the tree have medicinal properties. It is used in the treatment and maintenance of oral hygiene. Rinsing mouth with water solution made with bakul helps in strengthening the teeth. It also prevents bad breath and helps keep the gums healthy.
Where 12th main road, indiranagar, Bangalore
doopannahalli arch, 100ft road, indiranagar, Bangalore


Bark


Bark of Maulsari (Mahizham) tree
Color nut brown or greyish
Texture Scaly
Info Scaly and craked on ageing


Flowers


Flower of Maulsari (Mahizham) tree
Color White
Info fragrant
Season Apr-May


Fruits


Fruit of Maulsari (Mahizham) tree
Shape berry
Texture Smooth
Color Green turning red-yellow


Leaves


Leaf of Maulsari (Mahizham) tree
Type oval
Size 5-15 cm


Picture Carousel (36)< PREV <
புன்னைமரம்
Table of Content > NEXT >
மந்தாரைச்செடி