தலமரச் சிறப்புகள்

கொன்றை மரம் - Konrai tree (Indian Laburnum Tree)(சரக்) கொன்றை Cassia fistula, Linn.; Caesalpiniaceae பொன்னினார் கொன்றை யிருவடங்கிடந்து பொறிகிளர் பூணநூல் புரள மின்னினார் உருவின் மிளிர்வதோர் அரவம் மேவுவெண்ணீறுமெய் பூசித் துன்னினார் நால்வர்க் கறம்அமர்ந் தருளித் தொன்மையார் தோற்றமுங்கேடும் பன்னினார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றயெம் பசுபதியாரே. - திருஞானசம்பந்தர்.

கொன்றை (Laburnum Tree)
கொன்றை (Laburnum Tree)

திருத்துறையூர், திருப்பந்தணை நல்லூர், திருஅச்சிறுபாக்கம் முதலிய பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்களில் தலமரமாக கொன்றை விளங்குகிறது. வன்னிக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமான திருக்கோயில்களில் தலமரமாக அமைந்துள்ளது.

நீள் சதுரமான கூட்டிலைகளையும் சரஞ்சரமாய்த் தொங்கும் பளிச்சிடும் மஞ்சள் நிறப் பூங்கொத்துகளையும் நீண்ட உருளை வடிவக் காய்களையும் உடைய இலையுதிர் மரமாகும். தமிழகமெங்கும் இயற்கையாக வளர்கிறது.

பட்டை, பூ, வேர், காய் ஆகியவை மருத்துவப் பயனுடையதாக விளங்குகிறது.

இம்மரத்தின் மருத்துவக் குணங்கள், நோய் நீக்கி உடல் தேற்றும்; காய்ச்சல் தணிக்கும்; மல மிளக்கும், வாந்தியுண்டாக்கும்; உடல் தாதுக்களை அழுகாமல் தடுக்கும். பூ வயிற்று வாயு அகற்றும்; நுண்புழுக்களைக் கொல்லும்.

Cassia fistula, L. <=> Indian Laburnum Tree - Amaltas


Canopy


Canopy of Konrai / Laburnum
Name Indian Laburnum Tree
Family Fabaceae
SubFamily Caesalpinioideae
Genus Cassia
Species Fistula
Authority L.
Type Nearly Evergreen
Common Family Gulmohar
Native India
Size Large


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Language Common purging fistula, pudding-pipe tree
Language Hindi amaltas, girmala, alash, ali
Description This native of India, commonly known as Amaltaas, is one of the most beautiful of all tropical trees when it sheds its leaves and bursts into a mass of long, grape-bunches like yellow gold flowers. A tropical ornamental tree with a trunck consisting of hard reddish wood, growing up to 40 feet tall. The wood is hard and heavy; it is used for cabinet, inlay work, etc. It has showy racemes, up to 2" long, with bright, yellow, fragrant flowers. These flowers are attractive to bees and butterflies. The fruits are dark-brown cylindrical pods, also 2' long, which also hold the flattish, brown seeds (up to 100 in one pod) These seeds are in cells, each containing a single seed. A postal stamp was issued by the Indian Postal Department to commemorate this tree.
Medicinal uses The sweet blackish pulp of the seedpod is used as a mild laxative.
Where Easwar Nagar, 15th Cross Road, Indiranagar, Bangalore


Bark


Bark of Konrai / Laburnum
Color Yeeloowish
Texture Almost smooth


Flowers


Flower of Konrai / Laburnum
Color bright yellow
Season Mar-Apr


Fruits


Fruit of Konrai / Laburnum
Shape cylindrical pipes
Color green turning black


Leaves


Leaf of Konrai / Laburnum
Type paripinnate
Size 45 cm
Leaflet Numbers 4-8 pairs


Picture Carousel (35)
ஆரஞ்சு வண்ண மயில் கொன்றை

Caesalpinia pulcherrima, (L.) Sw. <=> Orange Peacock Flower Tree


Canopy


Canopy of orange color Konrai
Name Orange Peacock Flower Tree
Family Fabaceae
SubFamily Caesalpinioideae
Genus Caesalpinia
Species Pulcherrima
Authority (L.) Sw.
Type Nearly Evergreen
Common Family Gulmohar
Size Small


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description This beautiful treelet, whose place of origin is unknown, is sometimes called Dwarf Poinciana due to the resemblence of its flowers and leaves to those of Gulmohar. They are botanically related but Peacock flower plant grows only to a height of about 3 meters, retains its leaves throughout the year, and blooms continuously. Flowers, which appear in clusters on long erect stems, are smalled than those of Gulmohar and have exceptionally long stamens and a prominent pistil which protrudes from the center. The most common color is red-orange, but one variety has pure yellow flowers.
Where National Games Village, Koramangala, Bangalore


Bark


Bark of orange color Konrai
Color Grey


Flowers


Flower of orange color Konrai
Color Orange
Season Apr-Dec


Fruits


Fruit of orange color Konrai
Shape Pod
Color green


Leaves


Leaf of orange color Konrai
Type bipinnate


Picture Carousel (26)
இளஞ்சிவப்பு வண்ண மயில் கொன்றை

Caesalpinia pulcherrima, (L.) Sw. <=> Pink Peacock Flower Tree


Canopy


Canopy of pink color Konrai
Name Orange Peacock Flower Tree
Family Fabaceae
SubFamily Caesalpinioideae
Genus Caesalpinia
Species Pulcherrima
Authority (L.) Sw.
Type Nearly Evergreen
Common Family Gulmohar
Size Small


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description This beautiful treelet, whose place of origin is unknown, is sometimes called Dwarf Poinciana due to the resemblence of its flowers and leaves to those of Gulmohar. They are botanically related but Peacock flower plant grows only to a height of about 3 meters, retains its leaves throughout the year, and blooms continuously. Flowers, which appear in clusters on long erect stems, are smalled than those of Gulmohar and have exceptionally long stamens and a prominent pistil which protrudes from the center. The most common color is red-orange, but one variety has pure yellow flowers.
Where National Games Village, Koramangala, Bangalore


Bark


Bark of pink color Konrai
Color Grey


Flowers


Flower of pink color Konrai
Color Pink
Season Apr-Dec


Fruits


Fruit of pink color Konrai
Shape Pod
Color green


Leaves


Leaf of pink color Konrai
Type bipinnate


Spines


Spine of pink color Konrai
Shape Curved
Info single


Picture Carousel (23)
மஞ்சள் வண்ண மயில் கொன்றை

Caesalpinia pulcherrima forma flava, (O. Deg.) H. St. John <=> Yellow Peacock Flower Tree


Canopy


Thumbnails
Name Yellow Peacock Flower Tree
Family Fabaceae
SubFamily Caesalpinioideae
Genus Caesalpinia
Species Pulcherrima forma flava
Authority (O. Deg.) H. St. John
Type Nearly Evergreen
Common Family Gulmohar
Size Small


Reference


Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description This beautiful treelet, whose place of origin is unknown, is sometimes called Dwarf Poinciana due to the resemblence of its flowers and leaves to those of Gulmohar. They are botanically related but Peacock flower plant grows only to a height of about 3 meters, retains its leaves throughout the year, and blooms continuously. Flowers, which appear in clusters on long erect stems, are smalled than those of Gulmohar and have exceptionally long stamens and a prominent pistil which protrudes from the center. The most common color is red-orange, but one variety has pure yellow flowers.
Where Along ASC Wall, Old Airport Road, Bangalore


Bark


Thumbnails
Color Grey


Flowers


Thumbnails
Color Yellow
Season Apr-Dec


Fruits


Thumbnails
Color Green


Leaves


Thumbnails
Type bipinnate


Spines


Thumbnails
Shape Curved
Info single


Picture Carousel (30)< PREV <
குருந்தமரம்
Table of Content > NEXT >
கோங்குமரம்