Why suffer in the clutch of death ?

திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் தலம் பொது திருக்குறுந்தொகை ஐந்தாம் திருமுறை திருச்சிற்றம்பலம் கற்றுக் கொள்வன வாயுள நாவுள இட்டுக் கொள்வன பூவுள நீருள கற்றைச் செஞ்சடையானுளன் நாமுளோம் எற்றுக்கோ நமனால் முனிவுண்பதே திருச்சிற்றம்பலம் thirun^Avukkaracar thEvAram thalam common thirukkuRun^thokai ain^thAm thirumuRai thirucciRRambalam kaRRuk koLvana vAyuLa n^AvuLa iTTuk koLvana pUvuLa n^IruLa kaRRaic cenycaDaiyAnuLan n^AmuLOm eRRukkO n^amanAl munivuNbathE thirucciRRambalam

Explanation of vakisar thevaram:

To learn there are mouth and tongue; To offer there are flower and water; The red matted haired Lord is there and we are there; Why at all should suffer the wrath of yama ?! Notes: 1. Success of life is very simple for those who catch that simple Lord and live in love for It ! 2. The very next song in this padhikam is ÁÉ¢¾÷¸¡û þí§¸ Åõ¦Á¡ýÚ ¦º¡øÖ§¸ý ¸É¢ ¾ó¾¡ø ¸É¢Ôñ½×õ ÅøÄ¢§Ã ÒÉ¢¾ý ¦À¡ü¸Æø ®º¦ÉýÛõ ¸É¢ þɢРº¡Ä×õ ²ºüÈÅ÷¸ð§¸.
< PREV <
What great austerity you did ?
Table of Contents > NEXT >
God shows a way out

Back to ThirumuRai Series
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page