thirukkOvaiyAr enum thiruchchiRRambalakkOvaiyAr

Yet to be proof read

Tamil Unicode (Single file)

Tamil Unicode Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6

In Tamil PDF Format (247 K)

In Romanised Text

thEvar kuRaLum thirun^An maRaimudivum ,
   mUvar thamizum munimoziyum - kOvai ,
   thiruvA chakamum thirumUlar chollum ,
   oruvA chakamen RuNar
      - auvaiyAr

Back to 8th thirumuRai (mANikka vAchakar)
Back to thirumuRai page
Back to Saiva sidhdhantha Home Page