Thiruppunthuruthi Sri Poiyiliyappar temple

God       : Puvananathar, Poyyiliyappar
Goddess	  : Azhagarndhanayaki
thiirtham : kAsipa thIrththam, kAshigangai
Tree      : 
Great saints visited : nandhi dhEvar, sambandhar, appar, aruNagirinAthar

Specialities:

  • One of the saptha sthAnam temples
  • vINAdhara dhaxiNAmUrthi
  • beautiful nandhi

Main Festivals

Location:

State : Tamil Nadu
District : Thanjavur
Situation: Near thiruvaiyARu.