Virudhunagar District Temples


View Virudunagar Shiva Temples in a larger map

  • chAttUr (sAttUr)- sundharEshvarar, mInAxi
  • Kovilpatti - Siva temple.
  • thiruchchuziyal (tiruchuli) - vear aruppukkOTTai, shrIdhananAthar, thuNaimalaiyamman, shUla, bUmi, trilOchana thIrththam, nyAnavApi
  • thiruchchuziyal - shivakALEshvarar
  • Sendamangalam - Apatsaheyeswara Temple
  • maDavAr viLAgam - near srivilliputtUr, vaudhyanAthIshvarar
  • rAjapALaiyam - mayUranAthar
  • virudhunagar - chokkanAthar
  • srivillippuTTUr

Back to Thamizh Nadu temples
Back to Indian Temple Listing page
Back to Shaivam Home Page