தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலங்கள்

(Thevara Paadal Petra Thiruthalangal)

Padal Petra Thalangal Yatra-1
Padal Petra Thalangal Yatra-1
Padal Petra Thalangal Yatra-2
Padal Petra Thalangal Yatra-2
Padal Petra Thalangal Yatra-3
Padal Petra Thalangal Yatra-3
Padal Petra Thalangal Yatra-4
Padal Petra Thalangal Yatra-4
Padal Petra Thalangal Yatra-5
Padal Petra Thalangal Yatra-5

List Map

சோழநாடு காவிரி வடகரைத் தலங்கள் (cOzanADu kAviri vaDakarai)

 1. கோயில் (சிதம்பரம்)
 2. திருவேட்களம்
 3. திருநெல்வாயில்
 4. திருகழிப்பாலை
 5. திருநல்லூர்ப்பெருமணம் (ஆச்சாள்புரம்)
 6. திருமயேந்திரப்பள்ளி
 7. தென்திருமுல்லைவாயில்
 8. திருக்கலிக்காமூர்
 9. திருச்சாய்க்காடு (சாயாவனம்)
 10. திருப்பல்லவனீசுரம்
 11. திருவெண்காடு
 12. கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி
 13. திருக்குருகாவூர்
 14. சீர்காழி
 15. திருக்கோலக்கா
 16. திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீச்சுரன்கோவில்)
 17. திருக்கண்ணார்கோவில் (குறுமாணக்குடி)
 18. திருக்கடைமுடி (கீழையூர்)
 19. திருநின்றியூர்
 20. திருப்புன்கூர்
 21. திருநீடூர்
 22. அன்னியூர் (பொன்னூர்)
 23. வேள்விக்குடி
 24. எதிர்கொள்பாடி (மேலைத்திருமணஞ்சேரி)
 25. திருமணஞ்சேரி
 26. திருக்குறுக்கை
 27. கருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு)
 28. குரக்குக்கா
 29. திருவாழ்கொளிப்புத்தூர்
 30. மண்ணிப்படிக்கரை (இலுப்பைப்பட்டு)
 31. ஓமாம்புலியூர்
 32. கானாட்டுமுள்ளூர்
 33. திருநாரையூர்
 34. கடம்பூர்
 35. பந்தணைநல்லூர்
 36. கஞ்சனூர்
 37. திருக்கோடிகா
 38. திருமங்கலக்குடி
 39. திருப்பனந்தாள்
 40. திருஆப்பாடி
 41. திருச்சேய்ஞலூர்
 42. திருந்துதேவன்குடி
 43. திருவியலூர்
 44. கொட்டையூர்
 45. இன்னம்பர்
 46. திருப்புறம்பயம்
 47. திருவிசயமங்கை
 48. திருவைகாவூர்
 49. வடகுரங்காடுதுறை
 50. திருப்பழனம்
 51. திருவையாறு
 52. திருநெய்தானம்
 53. பெரும்புலியூர்
 54. திருமழபாடி
 55. திருப்பழுவூர்
 56. திருக்கானூர்
 57. அன்பில்ஆலந்துறை (அன்பில்)
 58. திருமாந்துறை
 59. திருப்பாற்றுறை
 60. திருவானைக்கா
 61. திருப்பைஞ்ஞீலி
 62. திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் (திருவாசி)
 63. திருஈங்கோய்மலை

View தேவாரப் பாடல் பெற்ற சோழநாடு காவிரி வடகரைத் தலங்கள் in a larger map

சோழநாடு காவிரித் தென்கரைத் தலங்கள் (cOzanADu kAvirith thenkarai)

 1. திருவாட்போக்கி (ரத்னகிரி)
 2. கடம்பந்துறை (குளித்தலை)
 3. திருப்பராய்துறை
 4. கற்குடி (உய்யக்கொண்டான்மலை)
 5. மூக்கீச்சுரம் (உறையூர் - திருச்சி)
 6. திருச்சிராப்பள்ளி - (மலைகோட்டை கோவில்)
 7. எறும்பியூர் (திருவெறும்பூர்)
 8. நெடுங்களம்
 9. மேலைதிருக்காட்டுப்பள்ளி
 10. திருஆலம்பொழில்
 11. திருப்பூந்துருத்தி
 12. கண்டியூர்
 13. திருச்சோற்றுத்துறை
 14. திருவேதிகுடி
 15. தென்குடித்திட்டை
 16. திருப்புள்ளமங்கை
 17. சக்கரப்பள்ளி (ஐயம்பேட்டை)
 18. திருக்கருகாவூர்
 19. திருப்பாலைத்துறை
 20. திருநல்லூர்
 21. ஆவூர்ப்பசுபதீச்சுரம் (ஆவூர்)
 22. திருச்சத்திமுத்தம்
 23. பட்டீச்சுரம்
 24. பழையாறை வடதளி
 25. திருவலஞ்சுழி
 26. குடமூக்கு (கும்பக்கோணம்)
 27. குடந்தை கீழ்க்கோட்டம் (நாகேச்சுரசுவாமிக் கோவில்)
 28. குடந்தைக்காரோணம் (விஸ்வநாதர் கோவில்)
 29. திருநாகேச்சுரம்
 30. திருவிடைமருதூர்
 31. தென்குரங்காடுதுறை
 32. திருநீலக்குடி
 33. வைகல்மாடக்கோவில்
 34. திருநல்லம்
 35. கோழம்பம்
 36. திருவாவடுதுறை
 37. திருத்துருத்தி
 38. திருவழுந்தூர்
 39. திருமயிலாடுதுறை
 40. திருவிளநகர்
 41. திருப்பறியலூர் (பரசலூர்)
 42. திருச்செம்பொன்பள்ளி
 43. திருநனிபள்ளி
 44. திருவலம்புரம்
 45. தலைச்சங்காடு
 46. ஆக்கூர்
 47. திருக்கடவூர் வீரட்டம்
 48. திருக்கடவூர் மயானம்
 49. திருவேட்டக்குடி
 50. திருத்தெளிச்சேரி
 51. தருமபுரம்
 52. திருநள்ளாறு
 53. கோட்டாறு
 54. அம்பர்ப்பெருந்திருக்கோயில் (அம்பர்)
 55. அம்பர் மாகாளம்
 56. திருமீயச்சூர்
 57. திருமீயச்சூர் இளங்கோயில்
 58. திலதைப்பதி (மதிமுத்தம்)
 59. திருப்பாம்புரம்
 60. சிறுகுடி
 61. திருவீழிமிழலை
 62. திருவன்னியூர்
 63. கருவிலி (திருகருவிலிக்கொட்டிடை)
 64. பேணுபெருந்துறை
 65. நறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் (திருநறையூர்)
 66. அரிசிற்கரைப்புத்தூர்
 67. சிவபுரம்
 68. கலயநல்லூர் (சாக்கோட்டை)
 69. கருக்குடி (மருதாந்தநல்லூர்)
 70. திருவாஞ்சியம்
 71. நன்னிலம்
 72. திருக்கொண்டீச்சரம்
 73. திருப்பனையூர்
 74. திருவிற்குடி வீரட்டம்
 75. திருப்புகலூர்
 76. திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம்
 77. இராமனதீச்சுரம்
 78. திருப்பயற்றூர்
 79. திருச்செங்காட்டங்குடி
 80. திருமருகல்
 81. திருச்சாத்தமங்கை
 82. நாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்)
 83. சிக்கல்
 84. கீழ்வேளூர்
 85. தேவூர்
 86. பள்ளியின்முக்கூடல் (அரியான்பள்ளி)
 87. திருவாரூர்
 88. திருவாரூர்அரநெறி
 89. திருவாரூர்ப்பரவையுன்மண்டலி
 90. திருவிளமர்
 91. கரவீரம்
 92. பெருவேளூர் (காட்டூரையன்பேட்டை)
 93. தலையாலங்காடு
 94. குடவாயில்
 95. திருச்சேறை (உடையார்கோவில்)
 96. நாலூர்மயானம்
 97. கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் (ஆண்டான்கோவில்)
 98. இரும்பூளை (ஆலங்குடி)
 99. அரதைப்பெரும்பாழி (அரித்துவாரமங்கலம்)
 100. அவளிவணல்லூர்
 101. பரிதிநியமம் (பருத்தியப்பர்கோவில்)
 102. வெண்ணி
 103. பூவனூர்
 104. பாதாளீச்சுரம்
 105. திருக்களர்
 106. சிற்றேமம்
 107. திருஉசாத்தானம் (கோவிலூர்)
 108. இடும்பாவனம்
 109. கடிக்குளம்
 110. தண்டலைநீள்நெறி
 111. கோட்டூர்
 112. திருவெண்துறை
 113. கொள்ளம்புதூர்
 114. பேரெயில்
 115. திருக்கொள்ளிக்காடு
 116. திருத்தெங்கூர்
 117. திருநெல்லிக்கா
 118. திருநாட்டியத்தான்குடி
 119. திருக்காறாயில் (திருக்காறைவாசல்)
 120. கன்றாப்பூர்
 121. வலிவலம்
 122. கைச்சின்னம்
 123. திருக்கோளிலி (திருக்குவளை)
 124. திருவாய்மூர்
 125. திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்)
 126. அகத்தியான்பள்ளி
 127. திருக்கோடி (கோடிக்கரை)
 128. திருவிடைவாய்

View சோழநாடு - காவிரித் தென்கரைத் தலங்கள் in a larger map

ஈழநாடு (IzanADu)

 1. திருக்கோணமலை
 2. திருக்கேதீச்சுரம்

View தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஈழநாடுத் தலங்கள் in a larger map

பாண்டியநாடு (pANDiyanADu)

 1. திருஆலவாய் (மதுரை)
 2. திருஆப்பனூர்
 3. திருப்பரங்குன்றம்
 4. திருவேடகம்
 5. திருக்கொடுங்குன்றம் (பிரான்மலை)
 6. திருப்புத்தூர்
 7. திருப்புனவாயில்
 8. திருஇராமேச்சுரம்
 9. திருவாடானை
 10. திருக்கானப்பேர் (காளையார்கோவில்)
 11. திருப்பூவணம்
 12. திருச்சுழியல் (திருச்சுழி)
 13. திருக்குற்றாலம் (குறும்பலா)
 14. திருநெல்வேலி

View தேவாரப் பாடல் பெற்ற பாண்டியநாடு தலங்கள் in a larger map

கொங்குநாடு (kongunADu)

 1. திருஅவிநாசி
 2. திருமுருகன்பூண்டி
 3. திருநணா (பவானி)
 4. திருக்கொடிமாடச்செங்குன்றூர் (திருச்செங்கோடு)
 5. திருவெஞ்சமாக்கூடல்
 6. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி
 7. திருக்கருவூரானிலை (கரூர்)

View கொங்குநாடு in a larger map

நடுநாடு (naDunADu)

 1. திருநெல்வாயில்அரத்துறை
 2. திருத்தூங்கானைமாடம்
 3. திருக்கூடலையாற்றூர்
 4. திருஎருக்கத்தம்புலியூர் (இராசேந்திரப்பட்டிணம்)
 5. திருத்தினைநகர் (தீர்த்தனகிரி)
 6. திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி)
 7. திருவதிகை
 8. திருநாவலூர் (திருநாமநல்லூர்)
 9. திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்)
 10. திருநெல்வெண்ணெய்
 11. திருக்கோவலூர்
 12. திருஅறையணிநல்லூர் (அரகண்ட நல்லூர்)
 13. திருஇடையாறு
 14. திருவெண்ணெய்நல்லூர்
 15. திருத்துறையூர் (திருத்தளூர்)
 16. திருவடுகூர் (ஆண்டார்கோவில்)
 17. திருமாணிக்குழி
 18. திருப்பாதிரிப்புலியூர் (கடலூர்)
 19. திருமுண்டீச்சுரம்
 20. திருபுறவார்பனங்காட்டூர்
 21. திருஆமாத்தூர்
 22. திருவண்ணாமலை

தொண்டைநாடு (thoNDainADu)

 1. திருக்கச்சிஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்)
 2. திருக்கச்சிமேற்றளி (பிள்ளைப்பாளையம்)
 3. திருஓணகாந்தன்தளி
 4. திருக்கச்சிஅனேகதங்காவதம்
 5. திருக்கச்சிநெறிக்காரைக்காடு
 6. திருக்குரங்கணில்முட்டம்
 7. திருமாகறல்
 8. திருவோத்தூர்
 9. திருவன்பார்த்தான்பனங்காட்டூர் (திருப்பனங்காட்டூர்)
 10. திருவல்லம்
 11. திருமாற்பேறு
 12. திருஊறல் (தக்கோலம்)
 13. திருஇலம்பையங்கோட்டூர்
 14. திருவிற்கோலம் (கூவம்)
 15. திருவாலங்காடு (பழையனூர்)
 16. திருப்பாசூர்
 17. திருவெண்பாக்கம் (பூண்டி)
 18. திருக்கள்ளில்
 19. திருக்காளத்தி
 20. திருவொற்றியூர்
 21. திருவலிதாயம் (பாடி)
 22. வடதிருமுல்லைவாயில்
 23. திருவேற்காடு
 24. திருமயிலை (மயிலாப்பூர்)
 25. திருவான்மியூர்
 26. திருக்கச்சூர் (ஆலக்கோவில்)
 27. திருஇடைச்சுரம்
 28. திருக்கழுக்குன்றம்
 29. திருஅச்சிறுப்பாக்கம்
 30. திருவக்கரை
 31. திருஅரசிலி (ஒழுந்தியாப்பட்டு)
 32. திருஇரும்பைமாகாளம்

View தொண்டைநாடு in a larger map

துளுவ நாடு (thuLuva nADU)

 1. திருகோகர்ணம் (கோகர்ணா)

மலைநாடு (malainADu)

 1. திருவஞ்சைக்களம்

வடநாடு (vaDanADu)

 1. திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீசைலம்)
 2. இந்திரநீலப்பருப்பதம் (நீலகண்டசிகரம்)
 3. அனேகதங்காவதம் (கௌரிகுண்டம்)
 4. திருக்கேதாரம்
 5. நொடித்தான்மலை (திருக்கயிலாயம்)

View Out of tamil nadu in a larger map

இப்பகுதியில் மிளிரும் புகைப்படங்களில் பல அளித்துப் பணி செய்தவர் திரு. லோகசுந்தரம், சென்னை.
திருத்தல வரலாறெழுதும் பணிசெய்தவர்கள் சிவ. வன்மீகநாதன், ஈசானசிவம்.பாஸ்கரன் மற்றும் திரு. மதிவாணன், பெங்களூர்.

Send comments

Back to Saiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page