நகரி என்ற குசஸ்தலை ஆற்றின் கரையில் உள்ள திருக்கோயில்கள்

Lord shiva temples on the bank of river Nagari aka Kusasthalai

Sanskrit word Kusa means grass . Kusasthalai or nagari river is produced through Kusa by The Great Sage Agasthya Maharshi when he visited the Southern parts of India.

Note: Kaveripakkam river or Kallaru is tributery of both Kusasthalai as well as Koovam rivers.

 • ஆந்திர மாநிலம் Andhra State
  • நகரி (Nagari temple)
  • புக்க அக்ரஹாரம் (Bugga Agraharam)
  • திண்ணனூர் (Tinnanur)
  • ஆதிமஞ்சேரி பேட்டை - கல்யாண சுந்தரேஸ்வரர், பொடத்தூர்பேட்டை (Athimanjeripet, Kalyanasundareshwarar, Podaturpet)
  • ஏகாம்பரகுப்பம் - Ekambarakuppam

 • வேலூர் மாவட்டம்
  • சேரி அய்யம்பேட்டை - நரசிம்மேஸ்வரர் (Seri Aiyampettai - Narasimmeswarar Temple), 5km north of Kaveripakkam
  • பனப்பாக்கம் - மயூரநாதர் திருக்கோயில் (சுயம்பு), பனைமரம் தலமரம் (Panppakkam - Mayuranathar) 14 km northeast of Kanchipuram
  • பனப்பாக்கம் - காளஹஸ்தீஸ்வரர் (Panapakkam - Kalahasthiswarar Temple)
  • நெமிலி - புன்னைவனநாதர், சுயம்பு, (Nemili - Punnaivananathar) - 7km north of Thirumalperu.
  • நாகவேடு - அகஸ்தீஸ்வரர் (Nagavedu - Agasthiswarar), 10km southwest of Arakkonam
  • திருவூறல் (தக்கோலம்) - (Thakkolam) - Jalanandheeswarar
  • தக்கோலம் - மோகனவல்லி கங்காதரேஸ்வரர் (Thakkolam Gangadhareswarar temple)
  • தக்கோலம் - சோமநாதேஸ்வரர் ( Takkolam - Somanatheshwarar temple)
  • அணைக்காட்டுப்புத்தூர் - ஏகாம்பரேஸ்வரர் (Anaikkattupputhur - Ekambareshwarar)

 • திருவள்ளூர் மாவட்டம்
  • வெள்ளிகரம் - சோமநாதர் (Vellikaram - Somanathar Temple)
  • வெள்ளிகரம் - முக்தீஸ்வரர் (Vellikaram - Mukthiswarar Temple)
  • வெள்ளிகரம் - பிருதுவீஸ்வரர் (Vellikaram - PruthvIshwarar temple)
  • கரிம்பேடு - நாத்ரீஸ்வரர் (Karimbedu - Nadheeshwarar Temple)
  • நெடியம் - செங்கல்வராயர் (Nediyam - Sengalvarayar Temple)
  • நெமிலி - அம்பலீஸ்வரர் ( Nemili - Ambalieshwarar)
  • அருங்குளம் - அகஸ்தீஸ்வரர் (Arunkulam - Agasthiswarar Temple)
  • நபலூர் - அகஸ்தீஸர் (NabalUr - Agasthishwarar Temple)
  • ஆற்காட்குப்பம் - சோலீசர் (Arcotkuppam - Solishwarar )
  • சேனாகளத்தூர் அக்ரஹாரம் (Senakalathur Agraharam)
  • வளைபுரம் - நாகேசர் (VaLaripuram - Valarpuram - Nagesar Temple)
  • திருத்தணிகை - செங்கல்வராயன் (Thiruththani Sengalvarayan temple)
  • காரணை நிஜாம்பட்டு - இராமலிங்கேசர் (KaranaiNijampettai - Ramalingeswarar )
  • இராமன்சேரி - சோமேசர் (Ramancheri - Someswarar Temple)
  • செஞ்சி - ஜனமேஜயேசர் (Senji - Janamejayeshwarar Temple)
  • புனப்பாக்கம் - Punapakkam
  • தாமரைப்பாக்கம் - Tamaraipakkam
  • புதுவயல் - Puduvayal
  • நத்தம், வான்மீகேஸ்வரர் திருக்கோயில் - Natham, Valmigeshwarar Temple
  • பஞ்சேஷ்டி - ஆனன்தவல்லி அகஸ்தீஸ்வரர திருக்கோயில்் - Panchetti, Anandavalli Agasthiswarar temple
  • விடையூர் - அகஸ்தீசர் (VidaiyUr - Agastheesar) , 9 km west of thiruvallur
  • பட்டரை பெரும்புதூர் - கும்பேசர் (Pattarai perumputhur - Kumbeshwarar Temple)
  • பூண்டி - ஊன்றீசர் (Poondy - UnRIshwarar Temple)
  • நம்பாக்கம் - மாந்தீஸ்வரர், சுயம்பு, (Nambakkam - Mandhiswarar), 15 km south of Uttukottai
  • திருக்கண்டலம் (கள்ளில்) - சிவானந்தேஸ்வரர் (Kallil - thirukkandalam - Sivanandeshwarar Temple)
  • செம்பேடு - அகஸ்தீஸ்வரர், சுயம்பு (Sempedu - Agastheeswarar temple), 15 km north east of Thiruvallur
  • வெங்கல் - பிட்சாண்டேஸ்வரர் (Vengal - Pitchandeswarar temple)
  • வெள்ளியூர் - கைலாசநாதர் (Velliyur - Kailasanathar), 14 km north east of Tiruvallur
  • வெள்ளியூர் - பாலீஸ்வரர், சுயம்பு (Velliyur - Paliswarar Temple)
  • ஞாயிறு - புஷ்பரதேசர் (Gyayiru - Pushparadheshwarar Temple)
  • மீஞ்சூர் - ஏகம்பர் (Minjur - Ekambar Temple)