Andhra Pradesh / Telangana Temples of Lord Shiva

Andhra Pradesh also known as Trilinga kshtera (Land of three great shivalingas - Srisailam, Draksharamam and Kaleshwaram). It is rich with the temples of Lord shiva across the state. Here is the districtwise listing of the temples of Andhrapradesh / Telangana. Maheshwarar temple, Maheshwaram, Rengareddy Dt., Andhrapradhesh.


 • (West) GodhAvari Dt.
  • daulEshvaram - 4 miles from gOdhAvari station, 108 shivAlayams under earth
  • dhavaLEshvaram
  • dheNDalUru - ellUr taluk, sOmEshvar
  • drAxArAmam - 5 miles south east of rAmachandrapuram, bhImEshvar, mANikkAmbika, sapta gOdhAvari, rudra tIrttam
  • gOdhAvari - gautamEshvar
  • guNDuballE - cave temple
  • kaDali
  • kAkinADA
  • kanDapalli
  • kaNNavaram
  • kori~NgA - kori~NgEshvara svAmi
  • kovvUr
  • muramallA
  • pAdapaTTIsham - mahAnandIsh, 2 island shivAlayams
  • parNashAlA
  • pOlavaram
  • rAmavaram - hill temple, vishvanAthar
  • thaLLUru - cave temple
  • vIrabhadrapuram - on dEvuDupinychari hill, vIrabhadra
  • vyAghrEshvarapuram

 • Achanta Mandal
  • Achanta - Sri Rameswara Swamy Temple.

 • Attili Mandal
  • Manchili - Sri Ramalingeswara Swamy Temple.
  • Unikili - Sri Uma Maheswara Swamy Temple.

 • Bhimadolu Mandal
  • Bhimadolu - Sri Bhimeswara Swamy Temple.
  • Gundugolanu - Sri Bramaramba Malleswara Swami Temple.

 • Bhimavaram Mandal
  • Bhimavaram - Sri Bhimeswara Swamy Temple.
  • Gunupudi - Sri Someswara Swamy Temple>
  • Srirampuram - Sri Ramlinge swara Swamy Temple.

 • Chintalapudi Mandal
  • Chintalapudi - Sri Vegilingeswara Swamy Temple.

 • Eluru Mandal
  • Eluru - Sri Markandeya & Omkara Visweswara Swamy Temple.
  • Eluru - Sri Jalapahareswara Swamy Temple.
  • Eluru - Sri chowdeswari Ramalingeswara Swamy Temple.
  • Eluru - Sri Annapurna Sametha Visweswara Swamy Temple.
  • Eluru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple; Adivarapupeta.
  • Sanivarapupet - Ramaligeswaraswamy temple.

 • Ganapavaram Mandal
  • Ganapavaram - Sri Suvarneswara Swamy Temple.

 • Iragavaram Mandal
  • Iragavaram - Sri Paleswaraswamy Temple.
  • Relangi - Sri Tatakeswara and Malleswara Swamy Temple.

 • Kamavarapukota Mandal
  • Tadikalapudi - Sri Gangeswaraswamy Temple.

 • Narsapur Mandal
  • Narsapur - Sri Amareswara Swamy Temple.
  • Narsapur - Sri Kapila Malleswara Swamy Temple.
  • Lakshmaneswaram - Sri Durga Lakshmaneswara Swamy Temple.

 • Nidadavole Mandal
  • Nidadavole - Sri Golingeswara Swamy Temple.
  • Nidadavole - Sri Someswara Swamy Temple.

 • Palakol Mandal
  • Palakol - Sri Ksheera Ramalingeswara Swamy Temple.

 • Pedavegi Mandal
  • Pedavegi - Sri Parvathi Parameswara Swamy Temple.
  • Munduru - Sri Tripureswara swamy Temple.

 • Penugonda Mandal
  • Vadali - Sri Agasteswara Swamy Temple.
  • Penugonda - Sri Nagareswaraswamy temple.
  • Cherukuwada - Sri Visweswara Swamy Temple.

 • Penumantra Mandal
  • Natta Rameswaram - Sri Rameswaraswamy Temple.
  • Juttiga - Sri Uma Someswara Swamy Temple.

 • Peravali Mandal
  • Mukkamala - Sri Someswara Swamy Temple.

 • Poduru Mandal
  • Gummaluru - Sri Someswara swamy Temple.
  • Penumadham - Sri Uma Agastheswara Swamy Temple.

 • Polavaram Mandal
  • Pattiseema - Sri Veereswaraswamy temple.

 • Tanuku Mandal
  • Tanuku Town - Sri Siddeswara Swamy Temple.
  • Velpur - Sri Rudeswaraswamy & Veerabadra Temple.

 • Unguturu Mandal
  • Unguturu - Sri Bhimeswara Swamy Temple.
  • Kaikaram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple.

 • Veeravasaram Mandal
  • Veeravasaram - Sri Veereswara; Visweswara Swamy Temple.

 • Karnool Dt.
 • Pittikayagulla - Pitikeswara group of temples
 • Satiavel - Remalingesvara group of temples
 • Adoni Mandal
  • Adoni - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Jalakanteswara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Kurita Ramalingeswara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Lingeswara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Sankara Lingeswara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Valavala Sankara Swamy Temple
  • Adoni - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Arrekal - Sri Eswara Swamy Temple
  • Balamaru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Basapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Basapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Benigiri - Sri Eswara Swamy Temple
  • BiBagiri - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinnaharivanam - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinnaharivanam - Sri Sankara Swamy Temple
  • Chinnapendekal - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinnathumbalam - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Dhanapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Dhanapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Dibbanakallur - Sri Eswara Swamy Temple
  • Doddanagari - Sri Eswara Swamy Temple
  • Doddanagari - Sri Eswara Swamy Temple
  • Doddanagari - Sri Sankara Sarma Devatha Temple
  • Doddanagari - Sri Sankara Sarma Devatha Temple
  • G. Vasali - Sri Someswara Swamy Temple
  • Ganekallur - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Gonabavi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gosanabavi - Sri Visveswara swamy Temple
  • Halasandiguti - Sri Someswara Swamy Temple
  • Halva - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Hanaolu - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Isalabanda - Sri Visvanatha Swamy Temple
  • Isva - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Isva - Sri Eswara Swamy Temple
  • Isva - Sri Madira Basaveswara Swamy Temple
  • Jalimanchi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jalimanchi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jalimanchi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kallubavi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kuppagal - Sri Eswara Swamy Temple
  • Madira - Sri Basavesvara Swamy Temple
  • Madira - Sri Hampi Virupaksha Swamy Temple
  • NagaSatyahalli - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • NagaSatyahalli - Sri Malleswara Swamy Temple
  • NagaSatyahalli - Sri Naga Nandeswara Swamy Temple
  • Nattekallu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pedda Harivanam - Sri Hampli  Virupakshi Temple
  • Pedda Harivanam - Sri Visvanatha Swamy Temple
  • Peddaharivanam - Sri Kasi Visveswara Swamy temple
  • Peddaharivanam - Sri Mula Swamy Temple
  • Peddaharivanam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Peddaharivanam - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Peddathumbalam - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Peddathumbalam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Peddathumbalam - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Peddathumbalam - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Raikal - kEsavanaAthar temple. (75-km from Karnool)
  • Raikal - Panchamukha lingEshwarar. (75-km from Karnool)
  • Sadapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Santhakadaluri - Sri Eswara Swamy Temple
  • Santhakallur - Sri Adoni Veerabhadra Swamy Temple
  • Santhakallur - Sri Eswara Swamy Temple
  • Santhakallur - Sri Hampivirupakshi  Swamy temple
  • Virupapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Virusapuram - Sri Eswara Swamy Temple

 • Adoni Municipality Mandal
  • Adoni Town - Sri Kota Veerabhadra, Mallikarjuna Swamy Temple
  • Adoni Town - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Adoni Town - Sri Peta Veerabhadra Swamy Temple
  • Adoni Town - Sri Veerabhadra Swamy Temple

 • Allagadda Mandal
  • Allagadda - Sri Chandramouleswara Swamy Temple
  • Allagadda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Allagadda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Allagadda - Sri Sambasiva Swamy Temple
  • Allagadda - Sri Amrutheswara Venugopala swamy Temple
  • Bachipalli - Sri Someswara Swamy Temple
  • Bathaluru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bathuluru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinthakommadinne - Sri Byrava swamy Temple
  • Chinthakommadinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinthakommadinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gopalapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gumbagundam - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jambuladinne - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kotakandakuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mittupalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Obulapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Padagandla - Sri Eswara Veerabhadra Swamy Temple
  • Pathakandakuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peddachintha kunta - Sri Sambasiva Swamy Temple
  • R. Krishnapuram - Sri Parasurameswara Swamy Temple
  • S. Lingamdinne - Sri Eswara Swamy Temple

 • Alluru Mandal
  • A. gonehal - Sri Eswara Swamy Temple
  • Alluru - Sri Hampi Virupaksha SWamyTemple
  • Aluru - Sri Bheemalingeswara Swamy Temple
  • Aluru - Sri Rama Lingeswara Swamy Temple
  • Aluru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Aluru - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Aluru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Anganakal - Sri Rama Lingeswara Swamy Temple
  • Arikera - Sri Alluru Siddeswara SwamyTemple
  • Halliveddu - Sri Obuleswara Swamy Temple
  • Hathi Belagal - Sri Beemeswara SwamyTemple
  • Hathi Belagal - Sri Someswara Swamy Temple
  • Hathi Belagal - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Kanthriki - Sri Eswara Swamy Temple
  • Karadigunda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kommarachedu - Sri Bhogeswara Swmy Temple
  • Kommarachedu - Sri Ragai Malleswara swamy Temple
  • Kurukunda - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Market - Sri Eswara Swamy Temple
  • Market - Sri sankara Bhakthi Temple
  • Molagalavali - Sri Nagalingeswara Swamy Temple
  • Molagalavali - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Muddanageri - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mulagavallli - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Mulagavallli - Sri Hampi Virupakshi Swamy Temple
  • Mulagavallli - Sri Kasi Visveswar Swamy Temple
  • Mulagavallli - Sri Naga Nandeswara Swamy Temple
  • Mulagavallli - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Musanahallu - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Musanahallu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Peddapothuru - Sri Virupakshi Swamy Temple
  • Tumbalabeedu - Sri Bhogeswara Swamy Temple

 • Aspari Mandal
  • Aspari - Sri Eswara Swamy Temble
  • Basavanuru - Sri Someswara Swamy Temble
  • billekallu - Sri Eswara Swamy Temble
  • billekallu - Sri Eswara Swamy Temble
  • billekallu - Sri Kasi Visveswara Swamy Temble
  • billekallu - Sri Kasi Visveswara Swamy Temble
  • Chigili - Sri Bramheswara Swamy Temble
  • Chigili - Sri Eswara Swamy Temble
  • Chigili - Sri Siddeswara Swamy Temble
  • Chinnakothuru - Sri Bhogeswara Swamy Temble
  • D. Kotakonda - Sri Eswara Swamy Temble
  • Hatilallu - Sri Basaveswara Swamy Temble
  • Hatilallu - Sri Basaveswara Swamy Temble
  • Holigari - Sri Eswara Swamy Temple
  • Joharapuram - Sri Eswara Swamy Temble
  • Kankaradona - Sri Thotaeswara Swamy Temble
  • Karumancha - Sri Bhogeswara Swamy Temble
  • Karumancha - Sri Eswara devatha temble
  • Karumancha - Sri Virupakshi Swamy Temble
  • Karvakalluru Village - Sri Eswara Swamy Temble
  • Kiruppalla - Sri Mahalingeswara Swamy Temple
  • Kiruppalla - Sri Veerabahdra Swamy Temble
  • Kiruppalla - Sri Veerabhadra Swamy Temble
  • Kothakota - Sri Bheemeswara Swamy Temble
  • Masanahalli - Sri Someswara Swamy Temble
  • Nagaruru - Sri Ramalingeswara Swamy Temble
  • Nagaruru - Sri someswara swamy Temble
  • Nolagunda - Sri Eswara Swamy Temble
  • Obupathikonda - Sri Eswara Swamy Temble
  • PeddaHothuru - Sri Veerabhadra Swamy Temble
  • Sankarabanda - Sri Ramalingeswara Swamy Temble
  • Tangaradona - Sri Eswara, Obuleswara Swamy Temble

 • Atmakur Mandal
  • A. Koduru - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Atmakur - Sri Mukya Praneswara Swamy Temple
  • Atmakur - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • B. Koduru - Sri Charithra, Rameswara Swamy Temple
  • B. Koduru - Sri Muktheswara Swamy Temple
  • Bandi Atmakur - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Bandi Atmakur - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Bhojanam - Sri Eswara Swamy Temple
  • Erapadu - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • G. Narasapuram - Sri Ramalingeswara Swamy temple
  • Gali Chennapalem - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Indirakesavaram - Sri Gummika Mallikarjuna Swamy Temple
  • Kadumulakalva - Sri Sivanandeswara Swamy Temple
  • Kakanuru - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Karivena - Sri vidynanada Swamy Temple
  • Kotharamapuram - Sri eswara Swamy Temple
  • Krishna nandit - Sri Vishnu Eswara Swamy Temple
  • Kurukunda - Sri Sivalingeswara swamy Temple
  • Musthuhalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nagaturu - Sri Bhogeswara swamy Temple
  • Nallakalva - Sri Eswara Swamy Temple
  • Narayanapuram - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Omkaram - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Parnapalli - Sri Kasi  Visveswara Swamy Temple
  • Peddadevapuram - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Santhajuturu - Sri Chowdeswara Swamy Temple
  • Santhajuturu - Sri Pothuraju Lingaiah Swamy Temple
  • Siddesvaram - Sri Rudra Koma Mallikarjuna Swamy Temple
  • Siddesvaram - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Sivapuram - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Velugupappa - Sri Gundla Bramheswara Swamy Temple
  • yerraguntla - Sri Ankala Parameswara  Swamy Temple
  • yerraguntla - Sri Rameswara Swamy Temple
  • yerraguntla - Sri Sivalayam

 • Banaganapalli Mandal
  • Appalapuram - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Apulapuram - Sri Eswara Sway temple
  • Apulapuram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Beeravolu - Sri Eswara Veerabhadra Swamy Temple
  • Bhanumukala - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Bhanumukkala - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Cherlakothuru - Sri eswara Swamy Temple
  • cherupalli - Sri Maganteswara Swamy temple
  • Chiruvella - Sri Eswara Ramaswamy Temple
  • Elluru Kothakota - Sri Kuruva  Bramheswara Swamy Temple
  • Govindine - Sri Kasivisveswara Swamy temple
  • GuriMalle badu - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Hussainapuram - Sri eswara Swamy Temple
  • Jambuladinne - Sri eswara Swamy Temple
  • Javalapuram - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Jillella - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Kapulapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Katikavanikunta - Sri Yaganteswara Swamy Temple
  • Kipa - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Krishnagiri - Sri eswara Swamy Temple
  • Meerapuram - Sri Sangameswara Swamy Temple
  • Mettupalli - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Mettupalli - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Nandavaram - Sri Bala Bramheswara Swamy Temple
  • Nandavaram - Sri eswara Swamy Temple
  • Nandavaram - Sri eswara Swamy Temple
  • Nandavaram - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Nilipigundla - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Nilumagundla - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Palurkuru - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Pandlasuram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Parikuru - Sri Eswara Rama Swamy Temple
  • Parikuru - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Pasupula - Sri Gundella Mallikarjuna Swamy Temple
  • Pasupula - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Pathipadu - Sri eswara Swamy Temple
  • Rallakothuru - Sri eswara Swamy Temple
  • Ramakartha - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Ramakrishnapuram - Sri Kasivisveswara Swamy temple
  • S. Kothapeta - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Salamipadu - Sri Eswara Thirumala swamy Temple
  • Salamipadu - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Sankalapuram - Sri eswara Swamy Temple
  • Tangarturu - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Tangaturu - Sri KalaBirava Swamy Temple
  • Thamadapalli - Sri eswara Swamy Temple
  • Thimmapuram - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Thimmapuram - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Venkatapuram - Sri eswara Swamy Temple
  • Venkatapuram - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Venkatapuram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Yaganti - Sri Umamaheswara Swamy temple.
  • Yanakandla - Sri Bramheswara Swamy Temple

 • Bandi Atmakur Mandal
  • omkaram - Omkara Siddeswara Swamy Temple.
  • Parnapali - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Krishna Nandi - Sri Vishnunandeeswara Swamy Temple

 • Bethamcherla Mandal
  • Ambapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Bethamcherla - Sri Muchatla Mallikarjuna Swamy Temple
  • Bethamcherla - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Bethamcherla - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Bugganipalli - Sri Naga Nageswara Swamy Temple
  • Doddi manakonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gorlagutta - Sri Sivadevatha Temple
  • Goruguntla - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Goruguntla - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Madavaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Muchatla - Sri Muchatla Mallikarjuna Swamy Temple
  • Pendekallu - Sri Amrutheswara Swamy Temple
  • Pendekallu - Sri Eswra Swamy Temple
  • Rangapuram - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Rangapuram - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Yambai - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Yambai - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yambai - Sri Neelakanteswara Swamy Temple

 • C. Belagal Mandal
  • bramhanaoddi - Sri Eswwra Swamy Temple
  • Burandoddi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Burandoddi - Sri Eswara  Swamy Temple
  • Burandoddi - Sri Someswara Swamy Temple
  • C. Belagal - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • C. Belagal - Sri Gattu Malleswara Swamy Temple
  • Erladinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kambadahal - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kothakota - Sri Eswra Swamy Temple
  • Kothakota - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Maremdoddi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Polkallu - Sri Someswara Swamy Temple
  • Polukullu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Polukullu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Thimmadoddi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thimmadoddi - Sri Someswara Swamy Temple
  • Thimmanadoddi - Sri  Eswara Swamy Temple
  • Yenagandla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yennagandla - Sri Eswara Swamy Temple

 • Chagalamarri Mandal
  • Chagallamari - Sri Bugga Malleswara Swamy Temple
  • Chagallamari - Sri Eswara Swamy Temple
  • ChinnaBodanam - Sri Eswara Swamy Temple
  • D.Nanipenta - Sri Eswra Swamy Temple
  • Godiganuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Godiganuru - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Madduru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mutyalapadu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Neelampadu - Sri sambasiva Swamy Temple
  • Neelampadu - Sri Sankara Swamy Temple
  • Peddabodanam - Sri Eswarra Swamy Temple
  • PeddaNangali - Sri Eswara Swamy Temple
  • Samapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • settivedu - Sri Bugga Malleswara Swamy Temple
  • settivedu - Sri  Eswara Swamy Temple

 • Chippagri Mandal
  • Beladona - Sri Bheemalingeswra Swamy Temple
  • Beladona - Sri Gangadara Swamy Temple
  • Beladona - Sri Hampi Sankara Parvathi  Devatha Temple
  • Beladona - Sri kaligi Virupaksha Swamy Temple
  • Beladona - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Beldona - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Beldona - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Chippagiri - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Degalahann - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Dowlithapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gummanuru - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Gummanuru - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Kundanakurthi - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Kundanakurthi - Sri Bramheswara Swamy Temple
  • Kundanakurthi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kundanakurthi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kundanakurthi - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Mirururu - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Nagaradona - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Nagaradona - Sri Peta Basaveswara Swamy Temple
  • Nagaradona - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Nagaradona - Sri someswara swamy Temple
  • Neemakallu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Neemakallu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Nucherla - Sri Obuleswra Swamy Temple
  • Nucherla - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Perurru - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Perurru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Perurru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Ramadurgam - Sri bheemelingeswara Swamy Temple
  • Thimmapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Venukalla - Sri Sangameswara Swamy Temple

 • Devanakonda Mandal
  • Belepalli - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Chillemechemilla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Devanakonda - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Gummaralla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gundlakonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • H/O. Kotakonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kapatrala - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Kapatrala - Sri Ksava Siddeswara Swamy Temple
  • Karivemula - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kunkanuru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kunkanuru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Nalichelimela - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nalichelimela - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Nelathalamalli - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • P. Kota Konda - Sri Eswara Swamy Temple
  • P. Kotakonda - Sri Kevana siddeswara Swamy Temple
  • P. Kotakonda - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • P.Kota Konda - Sri Rameswara Swamy Temple
  • P.Kota Konda - Sri Sarapa murthy
  • Ternekal - Sri Bala Bramheswara Swamy Temple
  • Ternekal - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Ternekal - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Ternekal - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Thukati H/O. Velukanuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Velamakurur - Sri Eswara, Veerabhara Swamy Temple

 • Dhone Mandal
  • Chanugondla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Devarabandla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Dhone - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Dhone - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Dhone - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Jagadurthi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kamiganukunta - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kanchirla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kanchirla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Karlakunta - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Kocheruvu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kothakota - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Mannemkunta - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pedda Malkapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • ramadurgam - Sri Eswara Swamy Temple
  • ramadurgam - Sri Eswara Swamy Temple
  • Taduru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Udumulapadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • vadisela - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yapadinne - Sri Eswara Swamy Temple

 • Dornipadu Mandal
  • Bureddypalli - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Chakirajuvemula - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Dornipadu - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Gundupapala - Sri Someswara Swamy Temple
  • Karimedala - Sri Eswra Swamy Temple
  • Karimedala - Sri Ganapathi Annapurana sahitha, kasi Visveswara Swamy Temple
  • Karimedala - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Kistipadu - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Kondapuram - Sri Rama Lingeswara Swamy Temple
  • Pesaravai - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Thirupadu - Sri Lingamiah Devtha Temple
  • W. govindinne - Sri Gowri Nageswara Temple
  • W. Kothapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • W. Kothapalli - Sri Lingamaiah Devatha Temple

 • Gadivemula Mandal
  • Bijinivemula - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bijinivemula - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Bilakalagudur - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bilakalagudur - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Chindukuru - Sri Someswara Swamy Temple
  • Gadigarevula - Sri Durga Bhogeswara Swamy Temple
  • Gadivarevula - Sri Durgabhogeswara Swamy Temple
  • Gadivemula - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Gani - Sri Amrutheswara Swamy Temple
  • Gani - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Gani - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Ghani - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Ghani - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • K. Bollavaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Karrapoluru - Sri Lingeswara Swamy Temple
  • Koratamaddi - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Korrepoluru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Manchalakatta - Sri Veereswara Swamy Temple
  • Pesaravai - Sri Trayambakesvara Swamy Temple

 • Gonegandla Mandal
  • Alvala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Alvala - Sri Verupaksha Swamy Temple
  • B. Agraharam - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bodepadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinannamarrivedu - Sri Eswra Swamy Temple
  • Chinannelaturu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinnanelaturu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gaajinehall - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gajuladinne - Sri Eswra Swamy Temple
  • Gonegandla - Sri Eswara Swamy Temple
  • H. Kiravadi - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Irampalli - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Ironbanda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kulumala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kulumala - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Kunuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kunuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kunuru - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Lingamdinne - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Neruduppala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Neruduppala - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Onteddudddinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Onteddudddinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peddamarrivedu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peddamarrivedu - Sri Revana Siddeswara Swamy Temple
  • Peddanellaturu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Puligundla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thippanuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Vengodu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yerrapadu - Sri Eswara Swamy Temple

 • Gospadu Mandal
  • Debaguntla - Sri Gumitha Mallikarjuna Swamy Temple
  • Gospadu (M) - Sri Soma Nandeswara Swamy Temple
  • Jillepalli - Sri Girijeswara Swamy Temple
  • Jillepalli - Sri Ramanandeswara Swamy Temple
  • M. Chintakunta - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • M. Krishnapuram - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Manchikunta - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Pesaravai - Sri Eswra Swamy Temple
  • Pesaravai - Sri Lingmaiah Swamy Temple
  • Pesaravai - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Rayapadu - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Rayapdu - Sri Nagalingeswara Swamy Temple
  • Thelepalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Venmpa velgala - Sri Naga Lingeswara Swamy Temple
  • Venmpa velgala - Sri Visveswara Swamy temple
  • Yalluru - Sri Chandramouleswara Swamy Temple
  • Yalluru - Sri Neelakanteswara Swamy Temple

 • Gudur Mandal
  • Chanugondla - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Chanugondla - Sri Kesava Basaveswara Nagalingeswara Swamy Temple
  • Chanugondla - Sri Nagalingeswara Swamy Temple
  • Gudipadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Guduru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Guduru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Guduru - Sri Kanyaka Parameswara Swamy Temple
  • Guduru - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Jillekallu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jillekallu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Mallapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Penchikalapadu - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Penchikalapadu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • R. Khanapuram - Sri Eswara Swamy Temple

 • Halaharvi Mandal
  • Amruthapuram - Sri Eswra Swamy Temple
  • Amruthapuram - Sri Adi Lingesvara Swamy Temple
  • Ardagiri - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bapuram - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Beeravolu - Sri Rama Lingeswara Basaveswara Eswara Swamy Temple
  • Beeravolu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Billella - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bollathota - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinthakunta - Sri Meka Malleswara Swamy Temple
  • Chinthakunta - Sri Rama Eswara Swamy Temple
  • Dakbanda - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Gulyam - Sri Gadi Lingesvara Swamy Temple
  • Halaharvi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Halaharvi - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Isukabanda - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • J. hanavalli - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • J. Nasalalu - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • J. Nasalalu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kamainahal - Sri Mula Sankara Swamy Temple
  • Kamanahal - Sri Sankara Lingeswara Swamy Temple
  • Konkarachedu - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Kurulahall - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Kurulahall - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Kurulahall - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Virpapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Virupapuram - Sri Veerabhadra Swamy Temple

 • Hollagunda Mandal
  • ChinnaHethu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Hebatami - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Hollagunda - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Ingadahal - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kogilathodi - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Marlamaniki - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Marlamaniki - Sri Eswara Swamy Temple
  • Muddathathongi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nagarakavi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Neravadi - Sri Devaraju Malleswara Swamy Temple
  • Neravadi - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Peddagonahalli - Sri Eswra Swamy Temple
  • Samathahall - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sri Virupaksha Swamy Temple
  • Vandavagali - Sri Rama Lingeswara Swamy Temple
  • Yeldarthi - Sri Eswara Swamy Temple

 • Jupadu Bungalow Mandal
  • Ghanapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jupadu Bungalor - Sri Eswara temple
  • Mandlem - Sri Eswara Swamy Temple
  • P. Lingapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • P. Lingapuram (M) - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Patamanchula - Sri Lingamaiah Devtha Temple
  • Patamanchula - Sri Markandeya Virupakshi Swamy Temple
  • Pothulapad - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pothulapad - Sri Lingamaiah Devtha Temple
  • Pudicherla - Sri Sankara Malleswara Swamy Temple
  • Pudicherla - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Rama Samudram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Tarthuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Tarthuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thangadancha - Sri Lingamaiah Veerabhadra Swamy Temple
  • Tharigopula - Sri Anantha Nageswara Swamy Temple
  • Thatipadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thatipadu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Thudicherla - Sri Lingamaiah Devtha Temple
  • Thudicherla - Sri Malleswara Swamy Temple

 • Kalluru Mandal
  • Bollavaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bollavaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Chetlamallapram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chetlamallapram - Sri Lingeswara Swamy Temple
  • Chinnatekuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Doddipadu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Dupadu - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • K. Markapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • K. Markapuram - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Kallur - Sri Eswara Veerabhadra Swamy Temple
  • Kallur - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Kallur - Sri Sivaramalayam
  • Konganapad - Sri Eswra Swamy Temple
  • Lakshmipuram - Sri Eswra Swamy Temple
  • Lakshmipuram - Sri Kasi, Eswara Swamy Temple
  • Nayakallu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Neravada - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pandipadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pandipadu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Parla - Sri Eswra, Veerabhadra Swamy Temple
  • Peddatekur - Sri Eswara Swamy Temple
  • Revanuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • S. Gopalapad - Sri Eswara Swamy Temple
  • Salkapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thadakanapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Ulindakonda - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Ulindakonda - Sri Veerabhadra Swamy Temple

 • Kodumur Mandal
  • Anudagondla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Anudela - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Anugonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bheemunipadu - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Chinnakopperla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Dinnedevara[adu - Sri Vemula Vengannagari Eswara Swamy Temple
  • Gorentla - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Gorentla - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Gorentla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gulagurthy - Sri Murthy Bheemeswara Swamy Temple
  • Gulagurthy - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Gulagurthy - Sri Basaveswra Swamy Temple
  • Gulagurthy - Sri Jambukeswara Swamy Temple
  • Gulagurthy - Sri Nanela Eswara Swamy Temple
  • Gulagurthy - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Jaladurthy - Sri Bhavani Sankar Temple
  • Kalugotla - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Kampamalla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kampamalla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kodumur - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Kodumur - Sri Eswra Swamy Temple
  • Kodumur - Sri Gunda Rameswara Swamy Temple
  • Kodumur - Sri Gunda Rameswara Swamy Temple
  • Kodumur - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Koilakuntla - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Koilakuntla - Sri Someswara Swamy Temple
  • Kothuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Krishnapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Laddagiri - Sri Basaveswra Swamy Temple
  • Laddagiri - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Lingala - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Maremdoddi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mudumalagurthy - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mudumalagurthy - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Mudumalagurthy - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Mudumalagurthy - Sri  Basaveswara Swamy Temple
  • Payalakurthy - Sri Eswra Swamy Temple
  • Payalakurthy - Sri Eswara Swamy Temple
  • PeddaKopperla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Podaradinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pottapadu - Sri Sarabheswara Swamy Temple
  • Pulakurthy - Sri Eswra Swamy Temple
  • Pulakurthy - Sri Eswra Swamy Temple
  • Pulladurthy - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Revanuru - Sri Mahalingeswara Swamy Temple
  • Revanuru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Sri Eswara Swamy Temple
  • Varkuru - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Varkuru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Velagaturu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Vellammapadu - Sri Mahalingeswara Swamy Temple
  • Vellammapadu - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Venkatagiri - Sri Eswara Swamy Temple

 • Kolimigundla Mandal
  • Abulapuram - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Abulapuram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Abulapuram - Sri Veerakonda Obulapuram Mallesvara Swamy Temple
  • B. Uppala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Belum - Sri Eswara Swamy Temple
  • Belum - Sri Rameswara Ganapathi Swwamy Temple
  • Chinthalayipalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gorvimanipalli - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Gorvimanipalli - Sri Ramesara Swamy Temple
  • H/O. Pettnikota - Sri Someswara Swamy Temple
  • Hanumantha Gundam - Sri Gundamma Eswara Swamy Temple
  • Itikayala - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Kolimigundla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kolimigundla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nayunipalli - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • PeddaVenthurla - Sri Ganeshwara Someswara Swamy Temple
  • PeddaVenthurla - Sri Sivalayam
  • Petnikota - Sri Kasi Visveswara Swamy Temple
  • Petnikota - Sri Uppalapati Kambagiri  Swamy Temple
  • Thimmanayunipeta - Sri Agesteswara Swamy Temple
  • Thimmanayunipeta - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thotamma - Sri Samba murthy Swamy Temple
  • Thummalapenta - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yerragudi - Sri Eswara Swamy Temple

 • Kosigi Mandal
  • Belagal - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Bommalapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Chinthanahal - Sri Devadatha Kedareswara Swamy Temple
  • Durchi - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Jampauram - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Jampauram - Sri Ketheswara Swamy Temple
  • Kadidotla - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kadidotla - Sri Urukundeswra Swamy Temple
  • Kandakuru - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Kandakuru - Sri Rama Lingeswara Swamy Temple
  • Koguladoddi - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kubjagunuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kubjagunuru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Nilakosigi - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Sajalagudu - Sri Rama Lingeswara Swamy Temple

 • Kothapali Mandal
  • Bhanumukala - Sri Visveswara Swamy Temple
  • Bhattuvanipalli - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Dudyala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Dudyala - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Dudyala - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Guvvalakuntla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Guvvalakuntla - Sri Rama Lingeswara Swamy Temple
  • Kothapallli - Sri Kanyakala Lingamaiah Swamy Temple
  • Kothapallli - Sri Someswara Swamy Temple
  • Nandikunta - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nandikunta - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Sangameswara - Sri Sangameswara Swamy Temple
  • Sivapuram - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Sivapuram - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Sivapuram - Sri Veera Bhadra Swamy Temple
  • Sivapuram - Sri  Lingamaiah Devatha Temple
  • Vedurupadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yerramattam - Sri Eswara Swamy Temple

 • kowthalam Mandal
  • Badenehal - Sri Basavanna Swamy Temple
  • Badenehal - Sri Mallaiah Devatha Temple
  • Badenehal - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Badenehal - Sri Virupakshi Swamy Temple
  • Bapuram - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Bigehallu - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Chinthalakunta - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Halvi - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Kalva - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kantanahal - Sri Eswara Swamy Temple
  • Katidoddi - Sri Basa Lingeswara Swamy Temple
  • Mayalakanuru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Muvida - Sri Eswara Swamy Temple
  • Muvida - Sri Baaveswara Swamy Temple
  • Nalluru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Sri Lingeswara Swamy Temple
  • Yerigera - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Krishnagiri Mandal
  • Chenchu Yerragudi - Sri Sivalayam
  • Chitnuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gunempadu - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Karlakntla - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Katarukonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Krishnagiri - Sri Eswara Swamy Temple
  • Manemkunta - Sri Eswara Swamy Temple
  • Manemkunta - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Thanda Gokulapadu - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Thanda Gokulapadu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Thogarachedu - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Kurnool Mandal
  • B. Thandrapadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Budhavarapeta - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Devamada - Sri Eswara Swamy Temple
  • Devamada - Sri Eswara Swamy Temple
  • Digivapadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Dinnadevarapadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Dinnedevarapadu - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Gargeyapuram - Sri Eswara Veerabhadra Swamy Temple
  • Joharampuram - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Joharapuram - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Konthalapadu - Sri Yaganteswara Swamy Temple
  • Krishnabattagari - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Kummarigari - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Amrutheswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Bheemalingeswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Meenakshi Sundareswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Nagalingeswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Nagareswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Sankara narayana Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Sivananeswra Swamy Temple
  • Kurnool - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Mthanagar - Sri Eswara Swamy Temple
  • Munagalapad - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nandanapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nidjuru - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Panchalingala - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Panchalingala - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Panchalingala - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Panchalingala - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Pasupula - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pasupula - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pasupula - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Pasupula - Sri Eswara Swamy Temple
  • Puduru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Puduru - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Pulacheruvu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Remata - Sri Eswara Swamy Temple
  • Remata - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Sivarampuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sriram nagar - Sri Sivalayam
  • Sudireddypalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Ulchala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Ulchala - Sri Sambasiva Eswara Swamy Temple
  • Ulchala - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Uthpala - Sri Bhavani Sankar Temple
  • Venkayapalli - Sri Triveni, Eswara Swamy Temple
  • Yedururu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yedururu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Yedururu - Sri Veerabhadra Swamy Temple

 • Kurnool Municipality Mandal
  • Kurnool Town - Sri Eswara Anjaneya Swamy Temple

 • Mahanandi Mandal
  • Bollavaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Bollavaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bukkapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gajulapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gajulapalli - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Gopavaram - Sri nandeswara Swamy Temple
  • Krishnanandi - Sri Nandeswara Swamy Temple
  • mahAnandi - mahAnandhIshvar temple; 10 miles (16 km) from nandyAlA, in the guNTakkal bejvADA rail route 3 miles from kAjulapaLLi.
  • Sri Mahanandeswara swamy Temple
  • Thammadapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thimmapuram - Sri Dakshanamurthy Swamy Temple
  • Thimmapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thimmapuram - Sri Veerabhadra Swamy Temple

 • Mantralayam Mandal
  • Bavapuram - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Bavapuram - Sri Someswara Swamy Temple
  • Chilakalapuna - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Dibbanadoddi - Sri Obuleswara Swamy Temple
  • Kachapuram - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Kachapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kagallu - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kalludevakunta - Sri Veerabbhadra Swamy Temple
  • Kaludevakuntla - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Madhananaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Mantralayam (V & M) - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Paramandudoddi - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Rampuram - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Rampuram - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Rampuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Suguru - Sri Ramalingeswra Swamy Temple
  • V. Thimmapuram - Sri Ramalingeswra Swamy Temple

 • Midthur Mandal
  • Alaganuru - Sri Eswra Swamy Temple
  • Alaganuru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Bannuru H/O. Chowtkuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Birapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Cherukcherla - Sri Bala Bramheswara Swamy Temple
  • Cherukcherla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Cherukcherla - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Chowtkuru - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Chowtkuru - Sri Eswra, Veerabhadra Swamy Temple
  • Devanuru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • H/o. Masapeta - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Jalakanuru - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Kudumuru - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Midthur - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Midthur - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Nagaturu - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Nagaturu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Rollapadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sunkesula - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sunkesula - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Thalamudipi - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Thalamudipi - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Thimmapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Veepanagandla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Veepanagandla - Sri Sankara Bandeswara Swamy Temple
  • Veepanagandla - Sri Veerabhadra Swamy Temple

 • Nandavaram Mandal
  • Gurujala - Sri Ramalingeswra Swamy Temple
  • Halaharvi - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Kanakaveedu - Sri Someswara Swamy Temple
  • Mugathi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nandavaram - Sri Malleswara Swamy Temple (ASI)
  • Nandavaram - Sri Parvatheswara Swamy Temple
  • Nandavaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Somalaguduru - Sri Ramalingeswra Swamy Temple
  • Somalaguduru - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Tholakodalu - Sri Eswara Swamy Temple

 • Nandikotkur Mandal
  • 10 Bolavaram - Sri Maheswara Swamy Temple
  • Alluru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Bijinivemula - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Bijinivemula - Sri Kasi Chandra, Mouleswara Swamy Temple
  • Bijinivemula - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Bijinivemula - Sri Veereswara Swamy Temple
  • Bramhanakotkur - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Damagatla - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Damagatla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Damagatla - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Konidela - Sri Nagaturu, Eswara Swamy Temple
  • Konidela - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Konidella - Sri Malleswsari, Eswara Swamy Temple
  • Konidella - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Maryala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Maryala - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Nagaturu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nagaturu - Sri Eswara, Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Nagaturu - Sri Veepanagandla Eswara Swamy Temple
  • Nandikotkur - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Nandikotkur - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Nandikotkur Town - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Vaddeman - Sri Katyayani Sahitha Ramalingeswara Swamy Temple

 • Nandyal Mandal
  • Ayyaluru - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Chabolu - Sri Nagalingeswara Swamy Temple
  • Chapirevula - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chapirevula - Sri Nagalingeswara Swamy Temple
  • Gunthanala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kanala - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Kanala - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Kothapalli - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Kothapalli - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Mitnala - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Mitnala - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Mulasagaram - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Nandyal - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Nandyal - Sri Lingamaiah Swamy Temple
  • Nandyal - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Nandyal - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Nunepalli - Sri Sivalayam
  • Polluru - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Pulimellu - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Pusuluru - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Rampuram - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Udumalapuram - Sri Pradamanandeswara Swamy Temple
  • Udumalapuram - Sri Rameswara Swamy Temple

 • Nandyal Municipality Mandal
  • Kannamadakala - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Nandyal Town - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Nandyal Town - Sri Bramhanandeeswara Swamy Temple
  • Nandyal Town - Sri Kalikamba Chandrasekhara Swamy Temple

 • Orvakal Mandal
  • Bramhanapalli - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Guttapadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Guttapadu - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Hussenapuram - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Hussenapuram - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Kalva Bugga - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Kannamadakala - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Kethavaram - Sri Eswra Swamy Temple
  • Komarolu - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Loddipalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Loddipalli - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Madivemual - Sri Eswara Swamy Temple
  • Madivemual - Sri Yaganteswara Swamy Temple
  • N. Konthalapadu - Sri Yaganteswara Swamy temple
  • Nannuru - Sri Maha Rudra Swamy Temple
  • Nannuru - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Nannuru - Sri  Eswara Swamy Temple
  • Orvakal - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Palakolanu - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Palakolanu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pudicherla  - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Sakunala - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Sakunala - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Sakunala - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Sri Gumathi Mallikarjuna Swamy Temple
  • Sri Rama Lingeswara Swamy Temple
  • Thippaiah palli - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Uppalapadu - Sri Budda Remeswra Swamy Temple
  • Uppalapadu - Sri Eswra Swamy Temple
  • Uyyalawada - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Uyyalawada - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Uyyalawada - Sri Veerabhadra Swamy Temple

 • Owk Mandal
  • Annavaram - Sri Lingamaiah Venugopala Swamy Temple
  • Annavaram - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Annavaram - SrI Sivalayam
  • Chanugondla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chanugondla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chigolapalli - Sri Bhogamalleswra Swamy Temple
  • Chigolapalli - Sri Bugga Malleswara Swamy Temple
  • Chinnampalli - Sri Arlagadda Malleswara Swamy Temple
  • Chinnampalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chitnampalli - Sri Jarikanta Malleswara Swamy Temple
  • Gundlasingavaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Junuthala - Sri kambagiri Eswara Swamy Temple
  • Junuthala - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Junuthala - Sri Somalakonda Nageswara Swamy Temple
  • Kuniguntla - Sri Rama Lingeswara Swamy Temple
  • Kuniguntla - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mettupalli - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Nichenametla - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Nichenametla - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Owk (V & M) - Sri Balarameswara Swamy Temple
  • Owk (V & M) - Sri Kalabiraya Swamy Temple
  • Owk (V & M) - Sri  Veerabhadra Swamy Temple
  • Ramapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Ramapuram - Sri Obuleswara Swamy Temple
  • Ramavaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Ramavaram - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Sangapatnam - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sivavaram - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Sunkesula - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Uppalapadu - Sri Jaragudi Malleswarai Swamy Temple
  • Uppalapadu - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Vajragari - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Vemulapadu - Sri Mahalingeswara Swamy Temple

 • Pagidyala Mandal
  • Beeravolu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Beeravolu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Beeravolu - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Lakshmipuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Marvikonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Muchumarri - Sri Eswara Swamy Temple
  • Muchumarri - Sri veerabhadra Swamy Temple
  • Pagidyala - Sri Eswara Veerabhadra Swamy Temple
  • Pagidyala - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Pallamarri - Sri Eswara, Malleswara Swamy Temple
  • Prathakota - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Prathakota - Sri Siva lingeswara Swamy Temple
  • Sankirenipalli - Sri Parameswara Swamy Temple
  • Yellalla - Sri Eswara Swamy Temple

 • Pamulapadu Mandal
  • Bhanumukkala - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Chelimella - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chelimella - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Isakala - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Iskala - Sri Nageswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Juturu - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Kambalapalli - Sri Malikarjuna Swamy Temple
  • Madduru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Madduru - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Madduru - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Pamulapadu (V&M) - Sri Annapureswara  Swamy Temple
  • Pamulapadu (V&M) - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Pamulapadu (V&M) - Sri Nagalingeswara  Swamy Temple
  • Pamulapadu (V&M) - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Rudravaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Sri Eswara Swamy Temple
  • Sri Nageswara Swamy Temple
  • Thumaluru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Vanala - Sri Gollavandla Lingamaiah Temple
  • Vanala - Sri Jala Siddeswara Swamy Temple
  • Vanala - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Vanala - Sri Mukanteswara Swamy Temple
  • Vanala - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Vempenta - Sri Eswara Swamy Temple
  • Vempenta - Sri Eswara, Aliyas Nageswara  Swamy Temple
  • Yerraguduru - Sri Mallikarjuna Swamy Temple

 • Panyam Mandal
  • Alamuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Alumuru - Sri Nageswara, Sri Lingeswara Swamy Temple
  • Balapanuru - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Bupanapadu - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Gaggituru - Sri Eswara, Bhogeswara Swamy Temple
  • Gonavaram - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Gorukall - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Gorukall - Sri Sunkala Parameswara Swamy Temple
  • Kandakayapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Koluru - Sri Giddeswara Swamy Temple
  • Kondajuturu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Madduru - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Madduru - Sri Kesava, Veerabhadra Swamy Temple
  • Neravada - Sri Eswara Swamy Temple
  • Neravada - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Panyam - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Panyam - Sri Eswara Swamy Temple
  • Panyam - Sri Mathyanadha Swamy Temple
  • Panyam - Sri Pudoti  Lingamurthy Swamy Temple
  • Thammarajupalli - Sri Buvandeswara Swamy Temple
  • Yaganti - Sri Uma Maheswara Swamy Temple (ASI)
  • Yaganti - Agastheeshvarar, near Kurnool.
  • Yaganti - old cave temple (ASI)

 • Pathikonda Mandal
  • Chakrala - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Chakrala - Sri Sivaramanujaneya Swamy Temple
  • Chinnahalli - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Chinnahalli - Sri  Malleswara Swamy Temple
  • Devanabanda - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Dudekonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Hosuru - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Hosuru - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Hosuru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Hosuru - Sri Siddeswara, Rameswara Swamy Temple
  • Hosuru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Juturu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kanadinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Nalakadoddi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pathikonda (V &M) - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Pathikonda (V &M) - Sri Devanapalli Siddeswara Swamy Temple
  • Pathikonda (V &M) - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pathikonda (V &M) - Sri Kasi Eswara Swamy Temple
  • Pathikonda (V &M) - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Pathikonda (V &M) - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Pathikonda (V &M) - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • PeddaHosuru - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Puchakayalamada - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Pulikonda - Sri Malleswara Swamy Temple

 • Peapully Mandal
  • Boyanicheruvu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Burgula - Sri Sambasiva Swamy Temple
  • Chandrapalli - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Cheruvupalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Garladinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Garladinne - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Gollepalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gudipadu - Sri BuggaRameswara Swamy Temple
  • Gudipadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Hussainapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jakkasanikunta - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jaladurgam - Sri Kasi Eswara Swamy Temple
  • Jaladurgam - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Kalugotla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kommemarri - Sri Basaveswara, Eswara Swamy Temple
  • Kommemarri - Sri Eswara Swamy Temple
  • M. Pendekall - Sri Amrutha, Lingeswara Swamy Temple
  • Madhavaram - Sri Devara Siddeswara Swamy Temple
  • Madhavaram - Sri Eswra Swamy Temple
  • Madhavaram - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Mettupalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mettupalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mettupalli - Sri Kakavaram Ramallingeswara Swamy Temple
  • Mettupalli - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mettupalli - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Mudimadugu - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Munimadugu - Sri Yagnateswara Swamy Temple
  • N.Racherla - Sri Sankara Swamy Temple
  • Nallemekalapalli - Sri Siva Rameswara Swamy Temple
  • Peapully (V & M) - Sri Devana Siddeswara Swamy Temple
  • Peapully (V & M) - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peapully (V & M) - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Peapully (V & M) - Sri Nelakanteswara Swamy Temple
  • Peddapodilla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peddapodilla - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Pothudoddi - Sri Panchalingeswara Swamy Temple
  • Pothudoddi - Sri Povaluri Veerabramheswara Swamy Temple
  • Pothudoddi - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Rachavanipalli - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Racherla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Rangareddy Palli - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Siddanagattu - Sri Siddanagattu Eswara Swamy Temple
  • Utakonda - Sri Utakkonda Uma Maheswara Swamy Temple
  • Yenugumarri - Sri Eswara Swamy Temple

 • Peddakadubur Mandal
  • Bisaladoddi - Sri Sivalayam
  • Chinnathumbalam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Chinnathumbalam - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • H. Muravani - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • H. Muravani - Sri  Lingamaiah Devatha Temple
  • Jalivadi - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Kalugotla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kambadahal - Sri Eswra Swamy Temple
  • Kambaladinne - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Nervakallu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peddakadubur - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Peddakadubur - Sri Veerabhadra Devatha Temple

 • Rudravaram Mandal
  • Alamuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Alamuru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Chandaluru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chilakalru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chinnakambalam - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gowthavaram - Sri Virupaksha Swamy Temple
  • Kotakonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kotakonda - Sri Parvathi Veerabhadra  Swamy Temple
  • Mandaluru - Sri Eswara, Veerabhadra  Swamy Temple
  • Muthaluru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Narasapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peddakambaluru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peruru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peruru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Bhaskara Nandeswara  Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Gowri Sankara Alias Rudra Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Peta Veerabhadra  Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sri Rangapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sri Rangapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • T. Lingamdinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • T. Lingamdinne - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Yellarthi - Sri Nageswara Swamy Temple

 • Sanjamala Mandal
  • Akkampalli - Sri Rama lingeswara Swamy Temple
  • Akumalla - Sri Eswara, Someswara Swamy Temple
  • Akumalla - Sri Rameswara  Swamy Temple
  • Alvakonda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Alvakonda - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Alvakonda - Sri Vajreswara Swamy Temple
  • Bondaladinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Giddaluru - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Kanala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kanala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Lingamdinne - Sri kasi Visveswara Swamy Temple
  • Mikkilinanipalli - Sri Eswara SWamyTemple
  • Mkkamall - Sri Rameswara  Swamy Temple
  • Muchalapuri - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mudigedu - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Mudigedu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Mukkamalla - Sri Nageswara Swamy Temple
  • Nossam - Sri Bramheswar SWamyTemple
  • Nossam - Sri Bugga Ramalingeswara Swamy Temple
  • Nossam - Sri Eswara SWamyTemple
  • Nossam - Sri Nadeswara SWamyTemple
  • Nossam - Sri Namavalapu Omkareswara Swamy Temple
  • Nossam - Sri Omkareswara Swamy Temple
  • Nossam - Sri Omkareswara Swamy Temple
  • Perusomala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Perusomala - Sri Eswara SWamyTemple
  • Perusomala - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Rallakothru - Sri Eswara SWamyTemple
  • Ramabhadrunipalli - Sri Eswar SWamyTemple
  • Ramireddypalli - Sri Eswara SWamyTemple
  • Reddypalli - Sri Eswara SWamyTemple
  • Sanjamala - Sri Eswara SWamyTemple
  • Sanjamala - Sri Kota Eswara Swamy Temple
  • Vasanthapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yagoni - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yagoni - Sri Mallikarjuna Swamy Temple

 • Sirivella Mandal
  • Chennuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chennuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chennuru - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Gampamardinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gangavaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gangavaram - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Govindapalli - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Gundapadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gundapadu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Guparamanudinne - Sri Sivananda Swamy Temple
  • Isukal - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Isukapalli - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Janapalli - Sri Chandra Mouleswara Swamy Temple
  • Kaminanipalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kotapadu - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Kotapadu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kotapadu - Sri Eswara Veerabhadra Swamy Temple
  • Mahadevapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sirivell (V & M) - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sirivell (V&M) - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Sirivell (V&M) - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Vankenidinne - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Vankenidinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Vankiridine - Sri Kanchimalla Veerabhadra Swamy Temple
  • Vararepupuram - Sri Sivalayam
  • Yerraguntla - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Yerraguntla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Yerraguntla - Sri Eswara Swamy Temple

 • Srisailam Mandal
  • Srisailam - Sri Bramaramba Mallikarjuna Swamy Temple

 • Thuggali Mandal
  • Bondinudugala - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bondinudugala - Sri Eswara Swamy Temple
  • G. Yerragudi - Sri Eswara Swamy Temple
  • H/O. Thuggali - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • H/O. Thuggali - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Jonnagiri - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kannamalakunta - Sri Ahobileswara SWamyTemple
  • Kanumakuntla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mukkalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mukkalli - Sri Lingamaiah Devatha Temple
  • Pagidirai - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pendekal - Sri Eswara Swamy Temple
  • Rathana - Sri Ahobileswara SWamyTemple
  • Rathana - Sri Eswara Rajeswara Swamy Temple
  • Thuggali (V&M) - Sri Eswara Swamy Temple
  • Thuggali (V&M) - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Yerrladoddi - Sri Veerabhadra SWamyTemple

 • Uyyalawada Mandal
  • Bodemmanuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Harivanam - Sri Kasi visveswara Swamy Temple
  • Harivanam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Injedu - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Injedu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jamublamma dinen - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Kakaranada - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Kakaravada - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kakaravada - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Mayaluru - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Narsipalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Peddammani - Sri Eswara Swamy Temple
  • Rupanagudi - SriRupeswara Swamy Temple
  • Suddamalla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Suddamalla - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Thudumuladinne - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Uyyalavada - Sri Agasteswara Swamy Temple
  • Uyyalavada - Sri Agasteswara Swamy Temple

 • Veldurthi Mandal
  • Alugundu - Sri Someswara Swamy Temple
  • Bhogolu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Boyanapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Bramhagundam - Sri Bramheswar SWamyTemple
  • Cherukulapad - Sri Eswara Swamy Temple
  • gonagiri - Sri Kasi visveswara Swamy Temple
  • Govardanagiri - Sri Eswwra Swamy Temple
  • Govardanagiri - Sri Mukanteswara Swamy Temple
  • Hallagundu - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kalgotla - Sri Ewara Swamy Temple
  • Kalugotla - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Kosanipalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • L. Banda - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • L. Banda - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mallepalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Narasapuram - Sri Bugga Rameswara Swamy Temple
  • Peremula - Sri Eswara Swamy Temple
  • Pllagummi - Sri Sambasiva Swamy Temple
  • Pullagummi - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Pullagummi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Rachavandlapalli - Sri Rameswara  Swamy Temple
  • Ramallakota - Sri Kasi visveswara Swamy Temple
  • Ramallakota - Sri Kotalopu Veerabhadra Swamy Temple
  • Ramallakota - Sri Peta Veerabhadra Swamy Temple
  • Rathnapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Rudravaram - Sri Bramheswar SWamyTemple
  • Sarparajapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Sudepalli - Sri Bhogeswara Swamy Temple
  • Sudepalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Veldurthi - Sri Brahmeswara Swamy Temple, Brahma gundam.
  • Veldurthi (V&M) - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Venkatapuram - Sri Rama lingeswara Swamy Temple

 • Velugodu Mandal
  • Abdulapuram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Boyarevula - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Mittakandala - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Regadaguduru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Velapanuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Velapanuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Velugodu - Sri Eswara, Veerabhadra Swamy Temple
  • Velugodu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Velugodu - Sri Visveswara Swamy Temple

 • Yemmiganur Mandal
  • Banavasi - Sri Eswara Swamy Temple
  • Chilikinuru - Sri Rameswara Swamy Temple
  • Digupaka - Sri Eswara Swamy Temple
  • Govindinne - Sri Eswara Swamy Temple
  • Gutikallu - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Gutikallu - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Kadimetla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kadivila - Sri Parvathi Parameswara Swamy Temple
  • Kalugotla - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kokilasi - Sri Basaveswara Swamy Temple
  • Kotikall - Sri Eswara Swamy Temple
  • Parlapalli - Sri Eswara Swamy Temple
  • Soganuru - Sri Eswara Swamy Temple
  • Soganuru - Sri Veerabhadra Swamy Temple
  • Yemmiganur - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Yemmiganur - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Yenugubala - Sri Eswara Swamy Temple

 • Other Area's in karnool dist.
  • gupta mallikArjunaswamy - 36 km from srishailam
  • nandikotkur - navanandikotkur malleshvara, near karnul
  • nandyAl - mahAdev, ma~NgaL tIrttam, mahAnandi
  • Rayachoti - Siva temple
  • saNgamEshvaram - at the confluence of krishna and tungabhadra river, submerged in srisailam dam. Temple has been re-built at alampur.
  • sarveshvaram - 59 km from srisailam.
  • shrishailam - hATakeshvaram - 5km from srisailam. (paladhara - panchadhara thIrtham)
  • shrishailam - vitaleshvara (on the way tp patalaganga)
  • shrIshailam (srishailam) - parvatanAth, mallikArjuna svAmi, (jyotir lingam) parvata nAyaki, bramarAmbAL, ambA tIrttam, pAlAzi tIrttam
  • srishailam - shikareshvaram
  • thimmapuram - mahanandi, near karnool
  • tripurAntakam - tripurAntakEshvara, bear karnul
  • yaganti - agastheeshvarar, near Kurnool

 • Mahabubnagar Dt.
  • Bekkam - Bekkeshvara Swamy Aalayam; It lies near kohlapur; This small village lying on the bank of river Krishna, housing the Bekkeswaralayam has a long legend. Its origin is as fantastic as, its name; Bekku means "cat" according to Kannada language. In addition to this ancient seat of Siva, there is a group of five Sivaalayas going by the names of Siddheswara, Kapileswara, Someswara, Malleswara and Kaleswara at a distance of 15 kilometres. Later some devout bhaktas brought two Sivalingas from Banaras and installed in the same compound, but in separate shrines. They are called Moksheswara and Sakaheswara popularly.
  • eleshvaram - eleshvara swamy, kAtyAyani, submerged in nagarjuna sagar dam.
  • gOpAlapuram - agasthIshvara (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - bhairavaswamy (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - bhImeshvara (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - gangadhareshvara (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - jaTeshvara (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - kAleshvara (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - Malleshvara Swamy Aalayam; This temple treasure lies at Gopalapuram on the way to Pebberu from Kolhapur in the Mehaboobnagar district.
  • gOpAlapuram - rAmalinEshvara (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - sAmbashivEshvara (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - umA mahEshvara (near Kolhapur)
  • gOpAlapuram - vIrabhadra (near Kolhapur)
  • Gudlur - Uma Maheshwaram - Uma Maheswara Aalayam; This is called the northern portal of Srisailam, and the premier Saiva kshetra enshrining one of the twelve jyotirlingas according to the priest. It is a hill temple, built by Kalyana Chalukyas in the seventh century itself. It lies in the town of Uma Maheswaram of Achchampet taluk of Mahabubnagar district.
  • Jataprolu - Agneeswarar, 6kms from somasila
  • Jataprolu - Veerabadhreswara swamy
  • Jataprolu - Ramalingeswara swamy
  • Jataprolu - Rajajeswara swamy
  • Jataprolu - Chaturvedaeswara swamy
  • Jataprolu - shambulinga swamy
  • Jataprolu - Visweswara swamy
  • Jataprolu - Bheemaseswara swamy
  • Jataprolu - kaleeswara swamy
  • Jataprolu - Gangadhareswara swamy
  • Jataprolu - Sambasiva swamy
  • Jataprolu - Maleswara swamy
  • Jataprolu - Uma maheswara swamy
  • Jataprolu - Mallikarjuna swamy
  • Jataprolu - Jateswara swamy
  • Kaluvakolanu - Nandi Koteeshwara Aalayam, near Mahbubnagar.
  • kaudur - rAmalingEshvara Swamy Aalayam. near kshlapur.
  • Kudali - Sangameshvara Aalayam; The famous Aalaya is at the confluence of Tungabhadra and Krishna rivers. It was built by Chalukyas and it resembles the renowned Alampur Navabrahmaalayas in architectural style. The walls are adorned with the beautiful carvings of Nataraja, Ardhanareeswara, Andhakasura samharamurti. It lies at 15 km distance of Alampur in the Mahabubnagar district.
  • meenambaram - parusavEdhIshavara Alayam, near shadnagar; It is near Zeherla of the Mahaboobnagar and accessible by bus.
  • pApanAsam - pApanAsheshvara
  • umamahEshvaram - 6km from achampeta

 • Achampet Mandal
  • Rangapoor - Sri Umamaheshwara Swamy Temple.

 • Farooqnagar Mandal
  • Raikal - Sri Ramalingeshwara Swamy Temple

 • Halampur (Alampur) Mandal
  • Halampura (alampur) - sangameshvara (in tungbadra, krishna confluence)
  • Halampura (alampur) - blalabrahmesvara, arka-brahmeshvara, visva-brahmeshvara, padma-brahmeshvara, garuda-brahmeshvara, kumara-brahmeshvara, vira-brahmeshvara, svarga-brahmeshvara and taraka-brahmeshvara, jogulamba - on the bank of tungabhadra river.
  • Halampur (alampur) - pApanAsEshvara; It lies just 20 km of Kurnool, the district head quarters town of the same name.

 • Medak Dt.
  • Muttayikota - Siddheshwara Swamy Aalayam; It lies 3 Km off Medak town of Medak district of Andhra Pradesh having bus and train convenience.
  • nandikandi - rAmalingEshvara Swamy Aalayam; It lies 20 Km of Sangareddi town of Medak district.
  • Siddipet - Koti Lingeshwara Swamy

 • Dubbak (Dubbaka) Mandal
  • Chowdarpalli - Sri Dubba Rajeswara Swamy Temple.
  • Kudavally - Sri Rama lingeswara Swamy Temple
  • Rekula kunta - Sri Mallikarjuna Swamy Temple

 • Jharasangam Mandal
  • Jharasangam - Sri Kethaki Sangameshwara Devasthanam

 • Patancheru Mandal
  • Beeramguda - Sri Brahmaramba Mallikarjuna Swamy Temple

 • Sadasivapeta Mandal
  • Chinnagottimukkala - Sri Eswara Swamy Temple.
  • Sadasivapeta - Sri Sangameswara Swamy Temple

 • Siddipet Mandal
  • Siddipet - Sri Kashi Visweswara Swamy Temple
  • Siddipet - Sri Sarabeshwara Swamy Temple
  • Siddhipet - Kondapaka - Shivaalayam; This lies in the village of Kondapaka at 12 km off Siddhipet of Medak district.

 • NalgoNDA Dt.
  • Kolanupaka - Visweshwara Aalayam, It lies at 25 km off Bhuvanagiri in the Nalgonda district, 80 kms from Hyderabad city. 6kms from Aleru.
  • parangal - pA~nchEshvar

 • Anumula Mandal
  • Peroor - Sri Swayambu Someshwara Swamy Temple

 • Bibinagar Mandal
  • Padamatisomaram - Sri Lingabasave shwara Swamy Temple

 • Mellachervu Mandal
  • Mellachervu - Sri Swayambu Shambu Lingeshwara Swamy Temple

 • Narketpally Mandal
  • Cheruvugattu - Sri Parwathi Jadala Ramalingeswara Swamy Devasthanam.

 • Nellore Dt.
  • beddapaDalalE - rAmalingEshvar
  • jonnavada - mallikArjuna swAmy Alayam; It lies 20 Km off Nellore town enjoying all transport facilities.
  • kaluvAyi - chennakEshvara svAmi
  • kanubartti
  • killapADu
  • kollapALaiyam - 2 Lord shiva temples
  • Kothampalli - Bhairavakonda - 8 rock cut temples (ASI)
  • kOTi tIrttam - kOTeshvara svAmi (self manifest)
  • muDigoNDA - sOmEshvara sVami
  • mUlampETTai - shrI mUlastAnIshvar
  • nallagoNDA - cave temple, kaNDI mallEshvar
  • perumalpAT - nAgEshvara svAmi
  • udayagiri - girIsh, umAdEvi
  • vaTlamuDipalli - kOTeshvara svAmi
  • vErUr - malalEshvar

 • Ananta Sagaram Mandal
  • Somasila - Sri Someswara Swamy Temple.

 • Buchireddypalem Mandal
  • Zonnawada - Sri Mallikarjuna Swamy Kamakshi Temple.

 • Dakkili Mandal
  • Devuni Vellampalli - Sri Sthambhala Gireeswaraiah Swamy Temple

 • Indukurpet Mandal
  • Mudivar thipalem - Sri Kasi Visweswara Swamy Temple.

 • Kodavalur Mandal
  • Gandavaram - Sri Udayakaleswaraswamy Temple.

 • Kota Mandal
  • Viswanathapura Agraharam - Sri Kala Hastheeswara Swamy Temple.

 • Kovur Mandal
  • Kovur - Sri Mallikarjuna Swamy Temple.

 • Naidupet Mandal
  • Naidupet - Sri Kasi Visweswara Swamy Temple.

 • Nellore Mandal
  • Nellore Town - Sri Moolasthaneswara Swamy Temple.

 • Sullurpet Mandal
  • Sullurpet - Sri Nageswara Swamy Temple.

 • Vidavalur Mandal
  • Ramatheerdham - Sri Ramalingeswara Swamy Temple.

 • Vinjamur Mandal
  • Vinjamur - Sri Kasi Visweswara Swamy Temploe.

 • Nizamabad Dt.
 • Bhiknoor Mandal
  • Bhiknoor - Sri Sidda Rameshwara Swamy temple

 • Bodhan Mandal
  • Bodhan - Sri Chakreshwara Shiva Mandir

 • Nizamabad Mandal
  • Kanteshwar - Sri Neela Kanteshwara Swamy Temple; It lies on the Kachiguda-Manmad Broad guage line, having all facilities.

 • Prakasam Dt.
  • Gudlur - nIlakanTeshvara Swamy Aalayam; It lies in the Kandukur taluk of Prakasam district and was called Netrapuri in the past and is accessible by bus from Kandukur.
  • Kottapalli - A group of eight rock-cut temples in Bhairavakonda hill
  • Pittikayagulla - Pitikeswara group of temples (ASI)
  • Satiavel - Remalingesvara group of temples (ASI)
  • tripurAntakam - tripurantakadeva, tripurasundaridevi. (also called Kumaragiri) - Tripurantakam is historically important place. There are more than a hundred inscriptions on the walls and loose stone slabs in the temple compound. Most of these records belong to the medieval period from eleventh to sixteenth century that is from the period of the western Chalukyas to the Kakatiya period. Several local chiefs like the Velanati Chodas, Kota chiefs, and the Kakatiya rulers and their subordinates endowed the temple of Tripurantakadeva with numerous gifts. The Kayastha chiefs were the great worshippers of this God. The ground plan of the main temple at Tripurantakam is in star shape with a spacious interior garbhagriha and mandapa. It dates back to the early part of the Western Chalukyas.

 • Chirala Mandal
  • Perala - Sri Punugu Rama Lingeswara Swamy Temple.

 • Giddaluru Mandal
  • Giddaluru - Sri Pathala Nageswara Swamy Temple.

 • Maddipadu Mandal
  • Gundlapalli - Sri Someswaraswamy temple.

 • Ongole Mandal
  • Ongole - Sri Kasi Visweswara Swamy Temple.
  • Ongole - Sri Rajarajeswaraswamy temple.

 • Secunderabad Dt.
  • begampet - kailasanatha swamy
  • kolanupaka - Visveshvar aalayam, 25 km off bhuvanagiri

 • Musheerabad Mandal
  • Bholakpur - Sri Mallikarjuna Swamy Devasthanam
  • Seethaphal Mandi - Sri Rama Lingeshwara Swamy Temple

 • Srikakulam Dt.
  • Mukhalingam - Bhimeswara Temple. (ASI)
  • Mukhalingam - Mukhalingeshwara Aalayam; This Mukhalinga kshetra claims of three reputed Aalayams. - Madhukeswaraalayam, Bhimeswaraalayam and Someswaraalayam, all built in one place by the kings of Ganga dynasty, who ruled from this flourishing city then called, Kalinga Nagar. Its fame spread then to the four corners and was called, Vaijayanti Kshetra or Dakshina Kasi. This linga has been in existence in the four yugas according to local version and is variously called, such as Jayanteeswara in the Krita yuga, Gokarneeswara in the Treta, Madhukeeswara in the Dwapara and Mukhalingeeswara in the Kali yuga. There are Ashtadikpalaka lingas in the eight corners of the main Aalaya. The Sivalinga is white in colour, unlike the black granite ones found in almost all places. According to legend. Bhimeswara aalayam is just a hundred yards away from Madhukeswara aalayam. And Someswara aalayam is in close proximity to it. The Sivalingas in these two are made of black granite; It lies at a distance of 25 km to Parlakimidi of Srikakulam district; near Orissa, 56 km north of Srikakulam.
  • Mukhalingam - Someshwara Temple. (ASI)

 • Amadalavalasa Mandal
  • Kalivaram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kamireddipta - Sri Sangameswara Swamy Temple
  • Muddadapeta - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Sangamayyakonda - Sri Sangameswara Swamy Temple
  • Usavanipeta - Sri Jagadeeswara Swamy Temple
  • Veenampeta - Sri Sundara Mallikarjuna Swamy Temple

 • Amadalavalasa Municipality Mandal
  • Amadalavalasa - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Bhamini Mandal
  • Baleru - Sri Koteswara Swamy Temple
  • Bathili - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Ghanasara - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Kodapuram - Sri Lokanadha Swamy Temple
  • Kosala - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Pedda Dimili - Sri Yendala Malleswara Swamy Temple
  • Sativada - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Thalada - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Boorja Mandal
  • Allena - Sri Balankeswara Swamy Temple
  • Boorja - Sri Someswara Swamy Temple
  • Kothavalasa - Sri Chandramouleswara Swamy Temple
  • Labham - Sri Someswara Swamy Temple
  • Mamidivalasa - Sri Dhaneswara Swamy Temple
  • Neelampeta - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Opivada Venkannapeta - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Etcherla Mandal
  • Allinagaram - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Bonthalakoduru - Sri Somasundara Swamy Temple
  • Dharmavaram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Duppalavalasa - Sri Someswara Swamy Temple
  • Kuppili - Sri Kuppeswara Swamy Temple

 • Ganguvari Sigadam Mandal
  • Nakkapeta - Sri Yendala Mallikarjuna Swamy Temple
  • Sigadam - Sri Visweswara Swamy Temple
  • Vandrangi - Sri Yendala Mallikarjuna Swamy Temple

 • Gara Mandal
  • Ampolu - Sri Agastheswara Swamy Temple
  • Kalingapatnam - Sri Balasasisekhara Swamy temple
  • Kalingapatnam - Sri Pideswara Swamy Temple
  • Ronanki - Sri Mallikarjuna Swamy Temple

 • Hiramandalam Mandal
  • Bhagiradhipuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Chinakorada - Sri Rudra Koteswara Swamy Temple
  • Hiramanadalam - Sri Bala Ekambareswara Swamy Temple
  • Hiramanadalam - Sri Chandra Sekhara & Jagannadha Swamy temple
  • Hiramanadalam - Sri Yendala Mallikarjuna Swamy Temple
  • Kondaragolu - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Neeladevipuram - Sri Gangadhareswara Swamy Temple
  • Thungathampara - Sri Gangadhareswara Swamy Temple
  • Thungathampara - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Tulagam - Sri Kasivisweswara Swamy Temple

 • Ichapuram Mandal
  • Arikabadra - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Bellupada - Sri Kasivisweswara Swamy Temple
  • Bellupada - Sri Maheswara Swamy Temple
  • Bellupada - Sri Narmadeswara Swamy Temple
  • Bellupada - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Bellupada - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Birlangi - Sri Anandeswara Swamy Temple
  • Birlangi - Sri Maheswara Swamy Temple
  • Boorjapadu - Sri Maheswara Swamy Temple
  • Budhali - Sri Anandeswara Swamy Temple
  • Budhali - Sri Bheemalingeswara Swamy Temple
  • Dharmapuram - Sri Dhaneswara Swamy Temple
  • Edupuram - Sri Edukeswara Swamy Temple
  • Edupuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Haripuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Ichapuram - Sri Pedda Jaggannadha Swamy Temple
  • Keerthipuram - Sri Maheswara Swamy Temple
  • Koligam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kotari - Sri Kasivisweswara Swamy Temple
  • Loddaputti - Sri Artheswara Swamy Temple
  • Loddaputti - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mahendra - Sri Ratneswara Swamy Temple
  • Mandapalli - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Mandapalli - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mandapalli - Sri Tarakeswara Swamy Temple
  • Masakapuram - Sri Bheemalingeswara Swamy Temple
  • Munibadra - Sri Chidambareswara Swamy Temple
  • Munibadra - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Mutchindra - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mutchindra - Sri Ratneswara Swamy Temple
  • Purushottapuram - Sri Ekambareswara Swamy Temple
  • Purushottapuram - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Purushottapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Pythari - Sri Maheswara Swamy Temple
  • Rattakanna - Sri Lingaraju Swamy Temple
  • Rattakanna - Sri Ratneswara Swamy Temple
  • Rattakanna - Sri Siddeswara Swamy Temple
  • Sasanam - Sri Maheswara Swamy Temple
  • Telukunchi - Sri Anandeswara Swamy Temple
  • Tulasigam - Sri Maheswara Swamy Temple

 • Jalumuru Mandal
  • Jalumuru - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Jalumuru - Sri Swayambhuveswara Swamy Temple
  • Pedda Dugam - Sri Dhaneswara Swamy Temple
  • Rana - Sri Mukhalingeswara Swamy Temple
  • Srimukhalingam - Sri Mukhalingeswara Swamy Temple

 • Kanchili Mandal
  • Buragam - Sri Budalingeswara Swamy Temple
  • Dolagovindapuram - Sri Balankeswara Swamy Temple
  • Jadupudi - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Jalantrakota - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Jillunda - Sri Muktheswara Swamy Temple
  • Kolluru - Sri Visweswara Swamy Temple
  • Kosarapadu - Sri Ujjaleswara Swamy Temple
  • Kottuma - Sri Eswara Swamy Temple
  • Kumbarinougam - Sri Nandikeswara Swamy Temple
  • Pedda Kojeeria - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Sariapalli - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Talathampara - Sri Neelakanteswara Swamy Temple

 • Kaviti Mandal
  • Belagam - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Borivanka - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Byripuram - Sri Anandeswara Swamy Temple
  • Gonapuputtuga - Sri Gokarneswara Swamy Temple
  • Gorrelapadu - Sri Kasivisweswara Swamy Temple
  • Gorrelapadu - Sri Maheswara Swamy Temple
  • Kapasakuddi - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kaviti - Sri Chandrasekhara Swamy Temple
  • Kojeeria - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Manikyapuram - Sri Mahalingeswara Swamy Temple
  • Manikyapuram - Sri Manikeswara Swamy Temple
  • Nelavanka - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Nelavanka - Sri Someswara Swamy Temple
  • Raghunadhapuram - alias Appanna Agraharam Sri Someswara Swamy Temple
  • Rajapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Rajapuram - Sri Rudrakoteswara Swamy Temple
  • Silagam - Sri Chandrasekhara Swamy Temple
  • Varaka - Sri Varalingeswara Swamy Temple
  • Vindyagiri - Sri Madhukeswara Swamy Temple
  • Vindyagiri - Sri Maheswara Swamy Temple

 • Kotabommali Mandal
  • Gangaram - Sri Eswara Swamy Temple
  • Jarjangi - Sri Pancheswara Swamy Temple
  • Kollipadu - Sri Talleswara Swamy Temple
  • Kotabommali - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Nimmada - Sri Uma Neelakanteswara Swamy Temple
  • Tilaru - Sri Someswara Swamy Temple

 • Kothuru Mandal
  • Gurandi - Sri Chandra Sekhara & Neelakanteswara Village Godess
  • Budumuru - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Vaspagraharam - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Nivagam - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Kurigam - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Mahadevipuram - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Makavaram - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Erapadu - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Kaduma - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Sirusuvada - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mathala - Sri Sivalayam

 • Lakshminarasapeta Mandal
  • Lakshminarasapeta - Sri Amruthalingeswara Swamy Temple

 • Laveru Mandal
  • Appauram - Sri Kasivisweswara Swamy Temple
  • Laveru - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple

 • Mandasa Mandal
  • Bhogapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Budarisingi - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Krishnapuram - Sri Budalingeswara Swamy Temple
  • Kuradalu - Sri Tarakeswara Swamy Temple
  • Madurapanchavathi - Sri Kotilingeswara Swamy Temple
  • Madya - Sri Eswara Swamy Temple
  • Mahadevipuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mahadevipuram - Sri Raneswara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Gangadhareswara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Lakshmaneswara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Sureswara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Visweswara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Votteswara Swamy Temple
  • Mandasa - Sri Votteswara Swamy Temple
  • Narisingapuram - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Pidi Mandasa - Sri Vydyanadha Swamy Temple
  • Pithatholi - Sri Koteswara Swamy Temple
  • Pottangi - Sri Pottangeswara Swamy Temple
  • Ranigam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Siripuram - Sri Uttareswara Swamy Temple

 • Meliaputti Mandal
  • Chapara - Sri Swayambhuveswara Swamy Temple
  • Goppili - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Jadupalli - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Kosamala - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Marripadu - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Meliaputti - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Sundarada - Sri Dhavaleswara Swamy Temple
  • Vasandra - Sri Mallikarjuna Swamy Temple

 • Nandigam Mandal
  • Kaputhemburu - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Kaviti Agraharam - Sri Gowrivisweswara Swamy Temple
  • Kotha Agraharam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Nandigam - Sri Agastheswara Swamy Temple
  • Nandigam - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Nougam - Sri Neelakanteswara Swamy Temple

 • Narasannapeta Mandal
  • Kambakaya - Sri Swayambhuveswara Swamy Temple
  • Kameswarapeta - Sri Kameswara Swamy Temple
  • Komarthi - Sri Jagannadha Swamy Temple
  • Komarthi - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Lakimera - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mabhugam - Sri Mahadeva Swamy Temple
  • Madapam - Sri Visweswara Swamy Temple
  • Narasannapeta - Sri Chokkalingeswara Swamy Temple
  • Narasannapeta - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Narasannapeta - Sri Someswara Swamy Temple
  • Narasannapeta - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Narasannapeta - Sri Vasavi Kanyakaparameswara Temple
  • Pinnintipeta - Sri Kasivisweswara Swamy Temple
  • Satyavaram - Sri Jagannadha & Kameswara Swamy Temple
  • Sundarapuram - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Urlam - Sri Dhavaleswara Swamy Temple

 • Palakonda Mandal
  • Annavaram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Gopalapuram Agraharam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Mudunuruvariveedhi - Sri Sasivalayam
  • Palakonda - Sri Gokarneswara Swamy Temple
  • Palakonda - Sri Mrutyunjayeswara Swamy Temple
  • Palakonda - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Palakonda - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Palakonda - Sri Jagannadha Swamy Temple
  • Syamasundarapuram - Sri Visweswara Swamy Temple
  • Velagavada - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Palasa Mandal
  • Brahmanatharla - Sri Brahmalingeswara Swamy Temple
  • Brahmanatharla - Sri Kameswara Swamy Temple
  • China Badam - Sri Bheemalingeswara Swamy Temple
  • Sasanam - Sri Gupteswara Swamy Temple
  • Tekkalipatnam - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Udayapuram - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Udayapuram - Sri Ekambareswara Swamy Temple
  • Varadarajapuram - Sri Raja Rajeswara Swamy Temple

 • Palasa Municipality
  • Kasibugga - Sri Kasivisweswara Swamy Temple

 • Pathapatnam Mandal
  • Chakipalli - Sri Dhavaleswara Swamy Temple
  • Chengudi - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Chinalogili - Sri Lokanadha Swamy Temple
  • Chintada - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Gopalapuram - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Kaguvada - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Korasavada - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Korasavada - Sri Someswara Swamy Temple
  • Laxmipuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Pathapatnam - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Pathapatnam - Sri Panchalingeswara Swamy Temple
  • Pedda Logidi - Sri Someswara Swamy Temple
  • Ramadola - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Ranigam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Seedhi - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Seedhi - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Surali - Sri Sadasiva Swamy Temple
  • Theemara - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Themburu - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Thiddimi - Sri Mallikarjuna Swamy Temple

 • Polaki Mandal
  • Dola - Sri Gowri Visweswara Swamy Temple
  • Polaki - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Priyagraharam - Sri Tripurantha Visweswara Swamy Temple
  • Priyagraharam - Sri Visweswara Swamy Temple
  • Thalasamudram - Sri Jagadeeswara Swamy Temple

 • Ponduru Mandal
  • Buridikancharam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple -
  • Lolugu - Sri Ramalingeswara & Panchayatana Swamy temple -
  • Ponduru - Sri Mallikarjuna Swamy Temple -
  • Ponduru - Sri Ramalingeswara Swamy Temple -
  • Ponduru - Sri Somalingeswara Swamy Temple -
  • Singuru - Sri Mallikarjuna Swamy Temple -

 • Rajam Mandal
  • Ananthakapalli - Sri Majji Goureswara Swamy Temple
  • Kothavalasa - Sri Chandra Mouleswara Swamy Temple
  • Santhakorlam - Sri Someswara Swamy Temple

 • Rajam Municipality
  • Dolapeta - Sri Uma Maheswara Swamy temple
  • Saradhi - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Ranasthalam Mandal
  • Ranasthalam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Regidi Amadalavalasa
  • Kandyam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Santhabommali Mandal
  • Meghavaram - Sri Garalakanteswara Swamy Temple
  • Noupada - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Santhakaviti Mandal
  • Honjaram - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Mandavakuriti - Sri Someswara Swamy Temple
  • Podali - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Siripuram - Sri Kondakameswara Swamy Temple
  • Thamaram - Sri Mahadeveswara alias Dhavaleswara Swamy Temple

 • Saravakota Mandal
  • Avalangi - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Badri - Sri Badreswara Swamy Temple
  • Badri - Sri Eswara Swamy Temple
  • Badri - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Maluva - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Navathala - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Sarvakota - Sri Trilokeswara Swamy Temple

 • Sarubujjili Mandal
  • Pedda Komatipeta - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Purushottapuram - Sri Kameswara Swamy Temple

 • Sompeta Mandal
  • Baruva - Sri Kotilingeswara Swamy temple
  • Benkili - Sri Uma Maheswara Swamy Temple
  • Besiramachandrapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Byrisingupuram - Sri Lakshmeswara Swamy Temple
  • Mogali Kottuma - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Palasapuram - Sri Kapileswara Swamy Temple
  • Palavalasa Padmapuram - Sri Rambeswara Swamy Temple
  • Rusikudda - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Sompeta - Sri Lokanadha Swamy Temple
  • Sompeta - Sri Someswara Swamy Temple
  • Zinkibadra - Sri Neelakanteswara Swamy Temple

 • Srikakulam Mandal
  • Byri - Sri Malleswara Swamy Temple
  • Chintada - Sri Mallikarjuna Swamy Temple
  • Ippili - Sri Ippaleswara Swamy Temple
  • Kallepalli - Sri Maninageswara Swamy Temple
  • Kallepalli - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Karajada - Sri Mrutyunjayeswara Swamy Temple
  • Peddapadu - Sri Mrutyunjayeswara Swamy Temple
  • Ponnam - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Simmapeta - Sri Uma Ramalingeswara Swamy Temple
  • Singupuram - Sri Hatakeswara Swamy Temple

 • Srikakulam Municipality
  • Balaga - Sri Neelakanteswara Swamy Temple
  • Gujarathipeta - Sri Laksheswara Swamy Temple
  • Patha Srikakulam - Sri Kasivisweswara Swamy Temple
  • Patha Srikakulam - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Srikakulam - Sri Bheemeswara Swamy Temple
  • Srikakulam Town - Sri Jatileswara Swamy Temple
  • Srikakulam Town - Sri Jeeveswara Swamy Temple
  • Srikakulam Town - Kaki Veedhi - Sri Kamakshamma & Ekambareswara Swamy Temple
  • Srikakulam Town - Sri Uma Rudrakoteswara Swamy Temple
  • Srikakulam Town (Balaga) - Sri Uttareswara Swamy Temple
  • Srikakulam Town (Balaga) - Sri Votteswara Swamy Temple
  • Srikakulam Town (Fazulbegpeta) - Sri Sivananda Nageswara Swmay Temple

 • Tekkali Mandal
  • Gangadharapeta - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Ravivalasa - Sri Yendala Mallikarjuna Swamy Temple; It lies 15km off Tekkali of Srikakulam district of Andhra Pradesh.
  • Sasanam - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Tekkali - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Tekkali - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Tekkali - Sri Someswara Swamy Temple
  • Tekkali - Sri Syamasundara Swamy Temple
  • Tekkali - Jagannadha Swamy Temple.
  • Veeraraghunadhapuram - Sri Chandra Sekhara Swamy Temple
  • Veeraraghunadhapuram - Sri Kasivisweswara Swamy Temple
  • Veeraraghunadhapuram - Sri Ramalingeswara Swamy Temple

 • Vajarapukothuru Mandal
  • Bendi - Sri Nandikeswara Swamy Temple
  • Devunalthada - Sri Agastheswara Swamy Temple
  • Garudabadra - Sri Gowrisankara Swamy Temple

 • Vangara Mandal
  • Arasada - Sri Kasiramalingeswara Swamy Temple
  • M.Seetharampuram - Sri Ramalingeswara Swamy temple
  • Sangam - Sri Sangameswara Swamy Temple

 • Veeragattam Mandal
  • Regulapadu - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Veeragattam - Sri Chandramouleswara Swamy Temple

 • Vaisag (Vishakhapatnam) Dt.
  • anagAballE - bhogeshvar
  • appegoNDa - shore temple
  • ApugoNDa - 13 miles from VisAkap pattanam, someshvar
  • bOrrA cave
  • Cheekkakulam - Shangkamukheshar
  • gujarAtipEDA - laxEshvar
  • gupthEshvar - on top of a hill
  • jagamaNDA - hill temple, mallikEshvar
  • kalingappaTTaNam - sangamukheshar, ambika, vamsadAna river mixing in the sea
  • karukupilli (karugumalli) - cave temple
  • koNDakampEDu - 1.5 miles inside the forest
  • lOdugeDDA - 4 shivAlayams
  • mahAbalEshvar - 20 miles from vAlTEr, cave temple
  • mukhalingam - aniyanka bhImeshvara
  • ?mukhalingam - someshvara
  • nandapuram - sarvEshvar
  • PanchadhArlA - charangitti taluk, kOTiliNgam, dharmaliNgEshvar Aalayam; It lies 24 Km off Anakapalli of Vizag district, accessible by bus.
  • pAli kaTTam - 23 miles from narasarAopeT, brahmeshvar, paNDEDu river
  • palikaTTam - 23 miles from rAsApUr, brahmEshvar
  • simhapuram - on dEvagiri hill, cave temple
  • Simhachalam - Linga karavara narasimha Swamy Aalayam; This ancient temple of Varahanarasimhaswamy that established an immortal name by etching its august legend on the pages of history was only Sivaalaya in the beginning. Even now the worship is made to Sivalinga, although it is called Varahanarasimha Swamy.
  • sItArAmapuram - bAlaguNDA taluk, rAmEshvar
  • timilA - nagnEshvar
  • vishAkhapaTNam (vaizag) - Ishvara, pArvatI
  • Vishakapatnam town - Main Road - Sri Jagannadha Swamy Temple
  • Vishakapatnam town - 1Town - Sri Sri Bheemeswara temple
  • Vishakapatnam town - Suryabagh - Sri Visweswara Swamy Temple
  • Vishakapatnam town - Rly New Colony - Sri Uma Neelakanteswara Swamy Temple
  • Vishakapatnam town - R.K.Nagar - Sri Ramalingeswara Swamy Temple
  • Vishakapatnam town - Sainagar - Sri Kasivisweswara Swamy Temple

 • Anakapalli Mandal
  • Anakapalli - Sri Kasivisweswara Swamy Temple
  • Anakapalli - Sri Lingamurthy Smaraka Nidhi

 • Anandapuram Mandal
  • ? Anandapuram - Sri Narayaneswara Swamy Temple

 • Pedagantyada Mandal
  • Vinayakanagar - Sri Visalakshi Visweswara Panchayatnam Temple

 • Sabbavaram Mandal
  • Somanadhapuram - Sri Somalingeswara Swamy Temple

 • West Godhavari Dt.
  • Achanta - Ramalingeshvara Swamy Aalayam; It lies in Achanta, 20 km off Palakollu of West Godavari district.
  • bhimavaram - someshvara
  • Duvva - Nageshwara Swamy Aalayam; It lies 6 km off Tanaku town of West Godavari district.
  • Guntupalle - Rock cut temple (ASI)
  • Jilakarragudem (Hamlet of Guntupalle) - Dharmalingesvarasvami hill
  • ksheeraramam (paalakollu) - near narasapuram
  • Mandapaka - Someshvwara Swamy Aalayam; The Someswaraalayam is located in the heart of this little town and faces east. This famous Harihara kshetra lies in Mandapaka the Tanuku taluq of West Godavari district.
  • Nidadavole - Golingeshvara Swamy Aalayam; This lies at Nidadavolu at 24 km off Kovvuru of West Godavari district.
  • pattIsam - vIrabhadraswamy Aalayam, near polavaram.
  • Tadikalapudi - Gangeshvara Swamy Aalayam; This lies in Tadikalapudi village at a distance of 20 km to Eluru in the West Godavari district.
  • Ryali - UmakamadalEshvara Swamy Aalayam; It lies 6 Km off Ravulapalem of West Godavari district, near rAjamundry, railway facilities upto Ravulapalem and then cart or cycle rickshaw.

 • Unsorted temples
 • chandragupta - hill temple
 • Bandatandrapadu - Siva Temple
 • Bhavanasi Sangam - Bhujangesvara Temple
 • Bhavanasi Sangam - Rupala sangamesvara Temple
 • Bhavanasi Sangam - Sangamesvara Temple
 • Bhavanasi Sangam - Siva temple
 • Bhutapur - Siva temple (Locally Called as Lingappa Temple
 • Chandragiri (Fort) - Mallikarjuna temple
 • Chandragiri (Fort) - Siva Temple (Small)
 • Chandragiri (Fort) - Siva Temple in Fort
 • Chandravalli / Candrelli - Siva Temple (Locally Called as Kodalugudi)
 • Chandravalli / Candrelli - Siva Temple (Locally Known as Attagudi)
 • harichatram - near sapta godhAvari
 • Kadamar Kalava - Nandisvara/Sivanandisvara Temple
 • kAjipETTai - affected by earth quake.
 • kArkOlam
 • kArnEshvaram - on the bank of river godhAvari
 • Kondaparti - Caundisvara Temple
 • KottappakoNDa
 • Kucumanci - Ganapesvara Temple
 • Kudaveli - Sangamesvara Temple
 • Kulpak - Somesvara Temple
 • kuNDikOTTa
 • Kushmanchi - Ganapesvara Temple
 • Laddigam - Nilkanthesvara Temple
 • Macherla - Virabhadra Temple
 • mAneppaLLi - hindupUr taluk (nolamba)
 • Nagulapadu - Kamesvara and Trikuta
 • Nidikonda - Siva Temple
 • panchadarla - koTilingam, near anakapalli
 • paNDarIpuram - mallikArjuna svAmi
 • parli - hill temple
 • Patasivaram - Mailarlinga Temple
 • peNNERu
 • Pilamarai - Erakesvara Temple
 • Pilamarai - Mukkantesvara Temple
 • Pilamarai - Namesvara Temple
 • Pondugula - Siva Temple
 • pUrvI vaijnAth
 • sapta godhAvari - bhImeshvar (self manifest)
 • Sarepalli - Isvara Temple
 • Satyavolu - Bhimalingesvara Temple
 • Satyavolu - Ramalingesvara Temple
 • shivamandir
 • sOmasila - skanda someshvara, one bank of river penna
 • Someswaram or Kotipalli (Kumararama) - near rAjahmundry at the confluence of gOdhavari with sea.
 • Srikurmam - Srikurmanatha Temple

 • Back to Indian Temple Listing page
 • Back to Shaivism Home Page