துடையூர் (தொடையூர்)

Thudaiyur (Thodaiyur)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: விஷமங்களேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: மங்கள நாயகி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - பிறையூருஞ் சடைமுடியெம் (6-71-4). 

தல வரலாறு

  • மக்கள் பேச்சு வழக்கில் மட்டும் 'தொடையூர்' என்று வழங்குகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • இவ்வூரில் யாரையும் விஷஜந்துக்கள் கடிப்பதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது.

  • பழைய நூலில் சுவாமி பெயர் - கடம்பவனேசுவரர் என்றும்; அம்பாள் பெயர் - வீரமங்களேஸ்வரி என்றும் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருச்சிராப்பள்ளி - முசிறி - நாமக்கல் - சேலம் சாலையில் திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து 10வது கி. மீ-ல் துடையூர் உள்ளது.

< PREV <
திருவேட்டி
Table of Contents > NEXT >
தெள்ளாறு