தென்கோடி - (பஞ்சநதிக்குளம்)

Thenkodi (Panchanadi kulam)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: தென்கோடிநாதர், தனுஷ் கோடீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: மதுர பாஷிணி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - ஆரூர் தில்லையம் பலம்வல் (2-39-1). 

தல வரலாறு

  • கோயில் உள்ள பகுதி "பஞ்சநதிக்கும்" ஆகும்.

  • 'செம்மண் நதி' முதலிய ஐந்து நதிகள் பாய்கின்ற பகுதியாதலின் இப்பகுதி 'பஞ்சநதிக்குளம்' என்று பெயர் பெற்றது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் சம்பந்தர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • கோயில் முழுவதும் நிரம்ப கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து 'மருதூர் இரட்டைக்கடியடி' வழியாகப் 'பஞ்சநதிக்குளம் கிழக்கு' வந்தால் பக்கத்திலேயே கோயில் உள்ளது.

< PREV <
தென்களக்குடி
Table of Contents > NEXT >
தேவீச்சுரம்