தண்டங்குறை (தண்டாங்கோரை)

Thandangurai (Thandaangorai)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: கைலாசநாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சர்வலோகநாயகி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: சுந்தரர் - அண்டத் தண்டத்தின் (7-12-2). 

தல வரலாறு

  • தண்டங்குறை என்பது பழைய பெயராகும்.
  • தற்போது மக்கள் வழக்கில் 'தண்டாங்கோரை' என்று வழங்குகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் சுந்தரர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.
  • இத்திருக்கோயில் மிகவும் பழமையான திருக்கோயில்.
  • மிகவும் நேர்த்தியான நந்தி மண்டபம் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
(1) தஞ்சாவூர் - கும்பகோணம் பாதையில் 'மானாங்கோரை'க்கு அடுத்துத் "தண்டாங்கோரையுள்ளது." (2) கும்பகோணம் - தஞ்சாவூர் சாலையில் ஐயம்பேட்டையை அடுத்து 'தண்டாங்கோரை'யுள்ளது. தஞ்சாவூரிலிருந்த 13 கி.மீ. தொலைவு.

< PREV <
தஞ்சைத்தளிக்குளம்
Table of Contents > NEXT >
தண்டந்தோட்டம்