தஞ்சைத்தளிக்குளம்

(Thanjai Thalikulam)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: தளிக்குள நாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - அஞ்சைக் களத்துள்ளார் (6-51-8). 

தல வரலாறு

  • தஞ்சையில் உள்ளதாலும், கோயிலையுடைய குளம் ஆதலாலும், இஃது தஞ்சைத் தளிக்குளம் எனப்படுகிறது.

  • இது வைப்புத் தலமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • தஞ்சை - சிவகங்கை குளத்தின் நடுவில் உள்ள திடலில் உள்ளது சிவலிங்கம்; குளக்கரையிலிருந்து பார்க்கலாம். சிவலிங்க மூர்த்தம், எதிரில் நந்தி, பலிபீடம் வேறெதுவுமில்லை.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
தஞ்சைப் பெரிய கோயிலுக்கு அருகில் பிரதான சாலையில் சிவகங்கைப் பூங்கா வளைவு (arch) உள்ளது. அதனுள் சென்றால் பூங்கா உள்ளது. பூங்காவின் வலப்பால் படகுத்துறை உள்ளது; அங்கிருந்து இழுவை ரயிலில் சிறிது தூரம் சென்றால் குளத்தின் நடுவில் உள்ள சிறிய கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
தஞ்சை
Table of Contents > NEXT >
தண்டங்குறை