தஞ்சை - (கீழைத்தஞ்சாவூர்)

Thanjai - (Keezhaiththanjavoor)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: ஸ்ரீ மூலநாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அகிலாண்டேஸ்வரி. 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: செருத்துணை நாயனார், கழற்சிங்க நாயனார் மற்றும் இவர் தம் அரசியார்.
வைப்புத்தல பாடல்கள்		: சுந்தரர் - தழலும் மேனியன் (7-12-9). 

தல வரலாறு

 • தற்போது இத்தலம் கீழத்தஞ்சாவூர் என்று வழங்குகிறது.

 • மருகல் நாட்டுத் தஞ்சை எனப்படுவது இத்தலமேயாகும்.

சிறப்புக்கள்

 • இத்தலம் சுந்தரர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

 • செருத்துணை நாயனாரின் அவதாரத்தலம்.
  	அவதாரத் தலம்	: மருகல் நாட்டுத் தஞ்சாவூர் (கீழைத்தஞ்சாவூர்)
  	வழிபாடு		: இலிங்க வழிபாடு.
  	முத்தித் தலம் 	: கீழைத்தஞ்சாவூர்.
  	குருபூசை நாள் 	: ஆவணி - பூசம்.
  

 • சுவாமி கோயிலுக்கு முன்பு பக்கத்தில் செருத்துணை நாயனார் சந்நிதியுள்ளது.

 • கோயிலின் இருபுறமும் குளங்கள் உள்ளன.

அமைவிடம்

	அ/மி. மூலநாதர் திருக்கோயில், 
	கீழைத் தஞ்சாவூர், 
	திருமருகல் (வழி) - 609 702.

	தொலைபேசி : 04366 - 270823.

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருவாரூர் - திருமருகல் - (வழி) கங்களாஞ்சேரி - திருப்பயத்தங்குடி வழியாக புத்தகரம் பாலம் அடைந்து கீழத் தஞ்சாவூரை அடையலாம். திருவாரூர் - திருமருகல் நகரப் பேருந்தில் வந்து கீழத்தஞ்சாவூர் பாலம் நிறுத்தத்திலிருந்து நடந்து சென்று ஊரையடையலாம்.

< PREV <
தஞ்சாக்கை
Table of Contents > NEXT >
தஞ்சைத்தளிக்குளம்

 • செருத்துணை நாயனார் வரலாறு (மூலம்)