சிவப்பள்ளி (திருச்செம்பள்ளி)

Sivappalli (Thiruchempalli)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: கைலாசநாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பார்வதி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - பொருப்பள்ளி வரைவில்லாப் (6-71-1). 

தல வரலாறு

  • தற்போது திருச்செம்பள்ளி என்று இப்பகுதி வழங்குகிறது. செம்பொன்னார் கோயிலின் ஒருபகுதி.

  • திருச்சிவன்பள்ளி - திருச்சிவம்பள்ளி என்று மாறி இன்று திருச்செம்பள்ளி என்றாகியுள்ளது.

  • தக்கன் யாகத்திற்கு உமையம்மை வந்தபோது முருகனும் உடன் வந்ததாகவும், அம்மை சென்ற பின் குமரன் இங்குத் தங்கிவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • வீரபத்தரரின் சிரசில் சிவலிங்கமும் திருவடிக் கீழ் தக்கன் உருவமும் காட்சி தர கையில் வாளேந்தி (வீரபத்திரர்) காட்சியளிக்கின்றார். இங்கிருந்து சற்று தொலைவில் திருப்பறியலூர் உள்ளது; தக்கனைச் சம்ஹரித்த வீரட்டத் தலம்.

  • வீரபத்திரர் இவ்வழியாகச் சென்றதாகக் கூறுகின்றனர்.

  • சிவப்பள்ளி தரிசனம், இக்குமரன் கோயிலுக்கு வந்து அருள்மிகு கைலாசநாதர், பார்வதியைத் தரிசிக்கும் அளவில் பூர்த்தியாகிறது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
செம்பொனார் கோயில் - அஞ்சல் - 609309, மயிலாடுதுறை வழி, நாகை மாவட்டம்.

< PREV <
சித்தவடமடம்
Table of Contents > NEXT >
சூலமங்கை