செம்பங்குடி (செம்மங்குடி)

Sempangudi (Semmangudi)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: ருத்ரகோடீஸ்வரர், நாகநாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: திரிபுரசுந்தரி, கற்பூரவல்லி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: கேது. 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - நற்கொடிமேல் விடையுயர்த்த (6-71-3). 

தல வரலாறு

  • சுவாமி - நாகநாதர். (கேது வழிபட்ட தலமாதலின்) செம்பாம்பின் குடி நாக நாதர் என்றழைக்கப்படுகிறார். அம்பாள் - கற்பூரவல்லி.

  • 'செம்பாம்பின் குடி' என்பது மருவி, செம்பங்குடி - செம்மங்குடி என்றாகியிருக்க வேண்டும்.

சிறப்புக்கள்

  • கேது வழிபட்ட தலம்.

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • பழைய செங்கல் கட்டிடம்; (வெட்ட வெளியில் கோயில் உள்ளது).

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
சீகாழி பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து திருமுல்லைவாசல் சாலையில் 1 கி.மீ.ல் செம்பங்குடி உள்ளது. குறுகிய பாதை விசாரித்து கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
செந்தில்
Table of Contents > NEXT >
சோமேசம்