பிடவூர் (திருப்பட்டூர்)

Pidavur (Tirupattur)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: பிரமபுரீசுவரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பிரம்ம நாயகி. 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: பிரம்மன். 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - 1. தெய்வப் புனற்கெடில (6-7-6), 
					  2. ஆரூர்மூ லத்தானம் (6-70-2). 

				 சுந்தரர் - 1. அம்மானே ஆகம சீலர்க் (7-96-6). 

தல வரலாறு

 • பிடவூர் - 'திரு' என்னும் அடைமொழி பெற்று திருப்பிடவூர் என்றாகி - இது காலப்போக்கில் மாறி, இன்று 'திருப்பட்டூர்' என்று வழங்குகிறது.

 • திருக்கயிலையில் இறைவன் முன்பு சேரமான் பெருமாள் நாயனார் விண்ணப்பஞ் செய்த ஞானவுலாவை அப்பொழுது கேட்ட மாசாத்தனார் (ஐயனார்) இந்தத் தலத்தில் - திருப்பிடவூரில் கொண்டு வந்து வெளிப்படுத்தினார் என்பது பெரிய புராணத்துள் வெள்ளானைச் சருக்கத்தில் வரும் வரலாறு.

சிறப்புக்கள்

 • இத்தலம் அப்பர், சுந்தரர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

 • பெரிய புராணத்தில் வரும் வரலாற்றுக்குச் சான்றாக - இத்தலத்தில் உள்ள சாஸ்தா - ஐயனார் கரத்தில் ஏட்டுச் சுவடியை ஏந்தியவாறு காட்சியளிக்கின்றார்.

 • நான்முகன் வழிபட்ட தலம் - கோயிலுள் பிரம்மாவின் மூலத் திருமேனி - பேருருவில் உள்ளது. இவ்வாறு காண்பது அரிது. விசேஷமான திருமேனி.

 • அம்பாள் சந்நிதிக்கு அருகில் தாயுமானவ லிங்கம் உள்ளது.

 • வெளியிடத்தில் தனித்தனி சந்நிதிகளாக வரிசையில் சிவலிங்கங்கள் பலவுள்ளன. அவை 1. சப்தரிஷீசுவரர், 2. காளத்திநாதர், 3. ஜம்புகேஸ்வரர், 4. அருணாசலேஸ்வரர், 5. ஏகாம்பரேஸ்வரர், 6. மாண்டுக்யநாதர்.

 • தேர்வடியில் அமைந்துள்ள கல்லாலான அடுக்கு விமானம் உள்ளது. கி.பி. 8ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது. அற்புதமான அமைப்பு.

 • பிரமன் சந்நிதி, இங்குப் பிரார்த்தனைத் தலமாக விளங்குகிறது.

 • பங்குனி 14, 15, 16 நாட்களில் சூரிய பூசை நிகழ்கிறது.

 • இக்கோயிலில் சோழர் காலத்திய கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன.

ஐயனார் கோயில் :-

 • ஐயனார் கோயில் மிகப் பழமையானது. பூரண, புஷ்களா சமேதராகக் காட்சி தருகிறார்.

 • கோயிலுக்கு வெளியில் கல்யானை ஒன்றுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருச்சி - தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சமயபுரத்தையடுத்துள்ள சிறுகனூர் வந்து - அங்கிருந்து 4 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள திருப்பட்டூரையடையலாம்.

< PREV <
பாற்குளம்
Table of Contents > NEXT >
பிரம்பில்