நல்லாற்றூர் - நல்லாவூர்

Nallatrur - Nallavur

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: பசுபதீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சௌந்தர நாயகி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				: ஈசான்ய தீர்த்தம். 
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - பிறையூருஞ் சடைமுடியெம் (6-71-4). 

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் தற்போது "நல்லாவூர்" என்று வழங்குகிறது.

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

சிறப்புக்கள்

  • நடராசர் சபை உள்ளது.

  • கோயிலுக்குப் பின்னால் ஈசான்ய தீர்த்தம் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கும்பகோணம் - கொல்லுமாங்குடிச் சாலையில் நல்லாவூர் பேருந்து நிறுத்தம் என்னுமிடத்தில் வலப்புறமாகப் பிரியும் சாலையில் வந்து, பாலம் கடந்து, நல்லாவூர் ஊருக்குள் வந்து கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
நல்லாத்தூர்
Table of Contents > NEXT >
நாகளேச்சரம்