நாகளேச்சரம்

(Nagalecharam)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: நாகநாதர், நாகேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பொன்னாகவல்லி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: ராகு. 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - நாடகமா டிடநந்தி (6-71-8). 

தல வரலாறு

  • நாகேச்சரம் கோயில் என்று வழங்குகிறது. (கும்பகோணத்திற்கு அருகிலுள்ள திருநாகேஸ்வரம் என்பது வேறு.)

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • ராகு வழிபட்ட தலம்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
சிதம்பரத்திலிருந்து சீர்காழிக்குச் செல்லும்போது சீர்காழியுள் நுழையும்போதே இடப்பக்க சாலையோரத்திலேயே கோயில் உள்ளது.

< PREV <
நல்லாற்றூர்
Table of Contents > NEXT >
நாங்கூர்