நாலூர்

(Naalur)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: பலாசவனநாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பெரிய நாயகி. 
தல மரம்			: பலாசு. 
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலb பாடல்கள்		: அப்பர் - பிறையூருஞ் சடைமுடியெம் (6-71-4). 

தல வரலாறு

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

சிறப்புக்கள்

  • மாடக் கோயில்; கஜப்பிரஷ்ட விமான அமைப்பு. சிறிய கோயில்.

  • மூலவர் - சுயம்பு மூர்த்தி. திருமேனியில் ரேகைகள் படிந்துள்ளன.

  • (நாலூர் மயானம் என்பது வேறு தலம்; அது பாடல் பெற்ற தலமாகும்)

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
நாச்சியார் கோயிலிலிருந்து குடவாசல் சாலையில் வந்தால் திருச்சேறையை அடுத்து - நாலூர் ஊரை அடையலாம். சாலையோர ஊர்.

< PREV <
நாங்கூர்
Table of Contents > NEXT >
நியமம்