மாட்டூர் (மாத்தூர்)

Mattur (Maththur)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: சத்யவாசகர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சௌந்தரநாயகி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: கண்வ மகரிஷி. 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - மாட்டூர் மடப்பாச் (2-39-7) 
				  சுந்தரர் - காட்டூர்க் கடலே கடம்பூர் (7-47-1). 

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் இன்று மாத்தூர் என்று வழங்குகிறது.

  • மாக்கண்டேயரை காலன் உயிரைக் கவர வந்தபோது அவனைத் தடுத்து சத்திய வாசகம் சொன்னதால் இறைவன் சத்திய வாசகர் எனப் பெயர் பெற்றார்.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகியோர்களின் திருவாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • கண்வ மகரிஷி வில்வமரம் வளர்த்துப் பூசித்த தலம்.

குறிப்பு :-

  • செஞ்சிக்கு அருகில் திருவிடையூர் என்ற பெயரில் ஓர் ஊர் உள்ளது, இது தற்போது மேல்சேவூர் என்று வழங்குகிறது; இத்தலமும் வைப்புத் தலம் என்பர் ஆய்வர் சிலர்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
நாகை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி வட்டம், ஆக்கூர் - சிற்றாக்கூர் வந்து இதே சாலையில் மேலும் சென்றால் பழமையான இக்கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
மாகுடி
Table of Contents > NEXT >
மாறன்பாடி