குன்றையூர்
(திருச்செங்குன்றூர் / செங்கண்ணூர்)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: மகாதேவர் 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பார்வதியம்மை
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - கொடுங்கோளூர் அஞ்சைக் (6-70-5) 
				  சுந்தரர் - தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் (7.39.1). 

தல வரலாறு

  • திருச்செங்குன்றூர் என்பது மருவி சுந்தரர் காலத்தில் குன்றையூர் எனவாயிற்று. தற்போது இத்தலம் 'செங்கண்ணூர்' என்று வழங்குகிறது.
  • இங்குள்ள சிவாலயம் மிகப் பெரியது. 'பம்பை' ஆற்றின் கரையில் உள்ளது.

சிறப்புக்கள்

	அவதாரத் தலம்	: திருச்செங்குன்றூர் (செங்கனூர் / செங்கண்ணூர்)
	வழிபாடு		: சங்கம வழிபாடு
	முத்தித் தலம் 	: திருவாரூர் - மயிலாடுதுறை பாதையில் சுமார் 5கி.மீ. தொலைவிலுள்ள வண்டாம்பாளை.
	குருபூசை நாள் 	: சித்திரை - திருவாதிரை.

அமைவிடம்

மாநிலம் : கேரளம்
கேரளத்தில்; கோட்டயம் - செங்கணாச்சேரி சாலையில் திருவிள்ளா தாண்டிச் சென்று செங்கண்ணூரையடையலாம். கொல்லத்திலிருந்து 19 கி. மீ. சென்னை - திருவனந்தபுரம் ரயில் பாதையில் கோட்டயத்திற்கும் கொல்லத்திற்கும் இடையில் உள்ள ரயில் நிலையம்.

< PREV <
குன்றியூர்
Table of Contents > NEXT >
கூந்தலூர்

  • விறன்மிண்ட நாயனார் வரலாறு (மூலம்)