குமரிக்கொங்கு (கொங்கு குமரித்துறை - மோகனூர்)

Kumarikkongu (Kongu kumaritthurai - Moganur)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: அசலதீபேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: மதுகரவேணி. 
தல மரம்			: வில்வம். 
தீர்த்தம்				: குமரித்துறை எனப்படும் அகண்ட காவிரி. 
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - திண்டீச்சரஞ் சேய்ஞலூர் (6-70-9). 

தல வரலாறு

  • இன்று மக்கள் வழக்கில் "மோகனூர்" என்று வழங்குகிறது.

  • 1. "அகண்ட காவிரியின் கரையில் சிவாலயம் உள்ளது இதுவே குமரிக் கொங்கு என்று அப்பர் க்ஷேத்திரக் கோவையில் குறிப்பிடும் தலம்" என்றும், "மோகனூர் சிவபெருமானுக்குக் "குமரீசர்" என்று பெயராதலால் இவ்வூர் மோகனூராக இருத்தல் வேண்டும்" என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

  • எனவே, "குமரிக் கொங்கு", "கொங்கு குமரித்துறை" ஆகிய இரண்டும் ஒன்றே என்பதும், அது இன்று வழங்கும் 'மோகனூரே' என்பதும் புலனாகிறது.

  • 'ஞானப் பழம்' கிடைக்கவில்லை என்று கோபித்து வந்த முருகனைத் தேடி, சுவாமியும் அம்பிகையும் வந்தபோது, இவ்வூரில் முருகனைக் கண்டு மகிழ்ந்தனராம். ஆதலின் இது "மகனூர்" என்பது மருவி "மோகனூர்" என்றாயிற்று என்பது ஒரு செவி வழிச் செய்தியாகவுள்ளது.

  • சுவாமியின் திருவடியில் ஊறுகின்ற சிறிய நீரூற்று காவிரியில் சென்று கலப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • மூலத்தானத்தில் - சுவாமிக்கு முன்னிலுள்ள தீபம், எவ்வளவு காற்றடித்தாலும் அசைவதில்லை. எனவே சுவாமிக்கு 'அசலதீபேஸ்வரர்' என்று பெயருண்டாயிற்று.

  • மூலவர் - மேற்கு நோக்கிய சந்நிதி; சுயம்பு மூர்த்தி.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
நாமக்கல்லுக்குப் பக்கத்தில் உள்ள ஊர். நாமக்கல்லிலிருந்து மோகனூருக்கு அடிக்கடி பேருந்துகள் உள்ளன.

< PREV <
குத்தங்குடி
Table of Contents > NEXT >
குரக்குத்தளி