குக்குடேச்சுரம் - (புங்கனூர்)

Kukkudechuram - (Punganoor)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: குக்குடேச்வரர் 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - நாடகமா டிடநந்தி (6-71-8). 

தல வரலாறு

  • இத்தலம் கல்வெட்டில் திருக்கோழீச்சரம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருத்தலால் இத்தலமே குக்குடேச்சரமாகும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : ஆந்திரா
ஆந்திர மாநிலம், சித்தூர் மாவட்டத்திலுள்ள புங்கனூரில் உள்ள சிவாலயம். சித்தூரிலிருந்து புங்கனூருக்குப் பேருந்து வசதியுள்ளது. சித்தூரிலிருந்து பலமனேர் சென்று அங்கிருந்து மதனபல்லி சாலையில் புங்கனூர் செல்லலாம்.

< PREV <
கீழையில்
Table of Contents > NEXT >
குகையூர்