கூந்தலூர் (Koondhalur)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: ஜம்புகாரண்யேசுவரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: ஆனந்தவல்லி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				: குமார தீர்த்தம், சீதா தீர்த்தம். 
வழிபட்டோர்			: நரி - (ஜம்பு), முருகன், உரோம மகரிஷி, சீதை. 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - திண்டீச்சரஞ் சேய்ஞலூர் (6-70-9). 

தல வரலாறு

  • கூந்தப்பனை பனை மரங்கள் நிறைந்த பகுதியாக இருந்ததால் இப்பகுதி கூந்தலூர் என்று பெயர் பெற்றது.

  • உரோம மகரிஷி வழிபட்டதாலும் இவ்வூர் கூந்தலூர் என்று பெயர் பெற்றதாகச் சொல்லப்படுகிறது. (ரோமம் - கூந்தல்).

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • நரி (ஜம்பு - நரி) வழிபட்ட தலம்; ஆதலின் இது ஜம்புகாரண்யம் எனப்பட்டது.

  • இத்தலம் திருப்புகழ் பெற்ற தலமுமாகும்.

  • கோபுர வாயிலில் உட்பக்கம் இடப்பால் உரோம மகரிஷி உருவம் உள்ளது.

  • சீதையும் இங்கு வழிபட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

  • தெற்கில் குமார தீர்த்தமும், ஈசான்யத்தில் சீதா தீர்த்தம் உள்ளன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கும்பகோணம் - பூந்தோட்டம் சாலையில் புதுக்குடியை அடுத்து எரவாஞ்சேரிக்கு முன்னால் சாலையோரத்தில் கூந்தலூர் உள்ளது.

< PREV <
குன்றையூர்
Table of Contents > NEXT >
கூழையூர்