கொண்டல் (Kondal)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: தாரகபரமேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: மகாவிஷ்ணு. 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - கொண்டலுள்ளார் கொண்டீச் (6-51-9) 
				 சுந்தரர் - அண்டத் தண்டத்தின் (7-12-2). 

தல வரலாறு

 • முருகனிடம் உபதேசம் கேட்ட இறைவனுடன் வந்த மகாவிஷ்ணு வழிபட்ட தலம் ஆதலின் 'கொண்டல் வண்ணன் குடி' என்று இஃது பெயர் பெற்றது.

 • 'கொண்டல் வண்ணன் குடி' என்பது மருவி, கொண்டல் வள்ளுவக்குடி என்றாகி; ஊர் இரண்டாகப் பிரிந்தபோது கொண்டல் - வள்ளுவக்குடி என்றானது.

சிறப்புக்கள்

 • இத்தலம் அப்பர், சுந்தரர் ஆகியோர்களின் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

 • இத்தலம் "கீழப் பழனி என வழங்கும் கொண்டல் குமார சுப்பிரமணியர்" என்று வழக்கில் வழங்குகிறது.

 • அருணகிரி நாதரின் திருப்புகழ் பெற்றத் தலமுமாகும்.

 • முன்மண்டபம் தாண்டிச் சென்றால் நேரே மூலவராக குமார சுப்பிரமணியர் தரிசனம்; பக்கத்தில் தாரகபரமேஸ்வரர் எழுந்தருளியுள்ளார்.

 • கோயிலுக்குப் பின்புறம் நந்தவனம் இருக்கிறது.

 • 1978ல் நடந்த மகாகும்பாபிஷேக விவரக் கல்வெட்டு, கோயிலில் பதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
சீகாழியிலிருந்து பனங்காட்டங்குடி செல்லும் சாலையில், ரயில்வே லைனைத் தாண்டி அச்சாலையில் சென்றால், 6வது கி.மீ-ல் 'கொண்டல்' உள்ளது. கொண்டல் முருகன் கோயில் என்று விசாரித்து சென்றால் எளிது.

< PREV <
கொடுங்கோளூர்
Table of Contents > NEXT >
அறப்பள்ளி