கிள்ளிகுடி - கிள்ளுகுடி

Killikudi - Killukudi

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: அகத்தீசுவர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சிவகாமசுந்தரி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: சுந்தரர் - ஈழ நாட்டுமா தோட்டந்தென் (7-12-7). 

தல வரலாறு

  • தற்போது கிள்ளுகுடி என்று வழங்குகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் சுந்தரர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கீவளூர் (கீழ்வேளூர்) கச்சினம் சாலையில் - கிள்ளுகுடி ஊர் உள்ளது. கடைவீதியில் கேட்டறிந்து செல்லலாம்.

< PREV <
கிணார்
Table of Contents > NEXT >
கீழையில்