காட்டூர் (Kattur)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: சுந்தரேசுவரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அபிராமியம்மை. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - மாட்டூர் மடப்பாச் (2-39-7) 
				  சுந்தரர் - காட்டூர்க் கடலே (7-47-1). 

தல வரலாறு

  • இத்தலம் சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகியோர்களின் திருவாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

சிறப்புக்கள்

  • கோயில் கல் கட்டமைப்புடையது; பெரிய கோயில்.

  • வாவல் நெற்றியமைப்புடைய முன் மண்டபம் - நேரே மூலவர் தரிசனம் - சதுரபீட ஆவுடையாரில், பருத்த பாணத்தில் காட்சி தருகின்றார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருவாரூர் - கும்பகோணம் நெடுஞ்சாலையில் - திருவாரூருக்கு அருகில் 5 கி.மீ.ல் காட்டூர் உள்ளது.

< PREV <
களந்தை
Table of Contents > NEXT >
காம்பீலி