கருந்திட்டைக்குடி / கரந்தட்டாங்குடி (கரந்தை)

Karundhittaikkudi / Karandhattangkudi (Karandhai)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: வசிஷ்டேஸ்வரர் என்கின்ற கருணாசுவாமி. 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பெரியநாயகி. 
தல மரம்			: வன்னி. 
தீர்த்தம்				: வசிஷ்ட தீர்த்தம். 
வழிபட்டோர்			: வசிஷ்டர். 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - நற்கொடிமேல் விடையுயர்த்த (6-71-3). 
karanthai temple

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் 'கரந்தட்டாங்குடி' என்று வழங்குகிறது. தஞ்சையின் ஒரு பகுதியாகிய 'கரந்தை' என்பதே இவ்வாறு பெயர் மாறியுள்ளது.

  • கோயிலுக்கு எதிரில் உள்ள குளத்தில் நீராடி கரிகாலன் கருங்குஷ்டம் நீங்கப் பெற்றதால் அவனுக்கு அருள்புரிந்த இறைவனுக்கு கருணாசுவாமி என்ற பெயரும் வழங்கலாயிற்று.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • கருங்கல் கோயில்; வாவல் நெற்றி மண்டப அமைப்பில் உள்ளது; கரிகாற் சோழன் திருப்பணி; சிற்பச் செறிவுடன் விளங்குகிறது.

  • சந்நிதிக்கு எதிரில் வசிஷ்ட தீர்த்தம் உள்ளது.

  • கருவறைச் சுவரில் கல்வெட்டுக்கள் நிரம்பவுள்ளன.

  • இக்கோயில் கல்வெட்டுக்களில் 'கருந்திட்டைக்குடி' என்றும்; 'கருவிட்டக்குடி மகாதேவர்' என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • வசிஷ்ட தீர்த்தத்தில் தொடர்ந்து 45 நாள்கள் மூழ்கி, வசிஷ்டேஸ்வரரை வழிபட்டால் கருங்குட்டம் முதலான சரும நோய்கள் தீரும் என்பது நம்பிக்கை.

  • கோயில் நான்கு மூலைகளிலும் வெளிப்பிராகாரத்தில் நான்கு விநாயகர் சந்நிதிகள் உள்ளன.

appar in karanthai temple gangalar in karanthai temple

gangadharar in karanthai temple gangaladevar in karanthai temple

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
தஞ்சாவூர் - கும்பகோணம் சாலையில், தஞ்சையிலிருந்து 2 கி.மீ. சென்று 'கரந்தை'யை அடைந்து, இக்கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
கரபுரம்
Table of Contents > NEXT >
கருப்பூர்