காம்பீலி

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: பம்பாபதி, விருபாக்ஷீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: கெம்பாம்பாள் 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: நேச நாயனார். 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - ஆரூர்மூ லத்தானம் (6-70-2). 

தல வரலாறு

 • இன்று "கம்பிலி" (KAMPLI) என்று வழங்குகிறது.

 • துங்கப்பத்திரை ஆற்றின் கரையில் உள்ள வளமான ஊர்.

சிறப்புக்கள்

 • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

 • நேச நாயனார் அவதரித்து தொண்டாற்றிய பெரும்பதி.
  	அவதாரத் தலம்	: காம்பீலி.
  	வழிபாடு		: இலிங்க வழிபாடு.
  	முத்தித் தலம் 	: காம்பீலி
  	குருபூசை நாள் 	: பங்குனி - ரோகிணி.
  

 • இப்பகுதியில் பல சிவாலயங்கள் உள்ளன; அவையனைத்தும் வைப்புத் தலமென்பர்.

 • இது விஜய நகரப் பேரரசு ஆண்ட பகுதி

அமைவிடம்

	அ/மி. சோமேசுவரர் / விருபாக்ஷேசுவரர் திருக்கோயில், 
	காம்பீலி, 
	பெல்லாரி மாவட்டம்.
	கர்நாடகா.

மாநிலம் : கர்நாடகா
பெல்லாரி மாவட்டம் Hospet ரயில் நிலையத்திலிருந்து 35 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. Hospet - Hampi வழியாக KAMPLI (கம்பிலி)யை அடைய பேருந்துப் பாதையுள்ளது.

< PREV <
காட்டூர்
Table of Contents > NEXT >
காமரசவல்லி

 • நேச நாயனார் வரலாறு (மூலம்)