காமரசவல்லி (Kamarasavalli)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: கார்கோட்டீசுவரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பாலாம்பிகை. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: கார்க்கோடகன்,  மன்மதன், ரதி. 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - ......... 

தல வரலாறு

  • மன்மதன், ரதி பூசித்த தலமாதலின் இவ்வூர் 'காமரதிவல்லி' என்று வழங்கி, சொல் வழக்கில் திரிந்து இன்று காமரசவல்லி என்று விளங்குகின்றது.

  • கார்க்கோடகன் பூசித்து பேறு பெற்றதனால் இறைவன் 'கார்க்கோட்டீசுவரர்' என்று விளங்குகிறார்.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
பெரம்பலூர் மாவட்டம், கீழப்பழுவூரிலிருந்து 20 கி. மீ. தொலைவில், கொள்ளிடக் கரையில் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது.

< PREV <
காம்பீலி
Table of Contents > NEXT >
திருக்காரிக்கரை