ஈசனூர் - (மேலைஈசனூர்)

Isanur - (Melai Isanur)

இறைவர் திருப்பெயர்		: பிரம்மபுரீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சுகந்த குந்தளாம்பிகை.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: சுந்தரர் - தேசனூர் வினைதேய (7-31-8).

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் ஈச்சனூர் என்று வழங்குகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் சுந்தரர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
நாகப்பட்டினம் - திருத்துறைப்பூண்டி பேருந்து வழியில் உள்ள தலம்.

< PREV <
இறையான்சேரி - (இரவாஞ்சேரி)

(OR)
இறையான்சேரி - (இறகுசேரி)
Table of Contents > NEXT >
உருத்திரகோடி