இறையான்சேரி - (இரவாஞ்சேரி)

Iraiyancheri - (Iravanjchery)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: விசுவநாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: விசாலாட்சி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - எச்சில் இளமர் ஏம (6-70-4). 

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் இன்று இரவாஞ்சேரி என்று வழங்குகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.
  • கருவறையில் - குட்டையான மிகச் சிறிய சிவலிங்க பாணமுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருவாரூர் - கீவளூர்(கீழ் வேளூர்) சாலையில் நீலப்பாடி என்ற ஊரை அடைந்து - கடைவீதியில் விசாரித்துச் செல்லலாம்.

< PREV <
இரும்புதல்
Table of Contents > NEXT >
ஈசனூர்