இடைக்குளம் - (மருத்துவக்குடி)

Idaikkulam - (Marutthuvakkudi)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: ஐராவதேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அபிராமிநாயகி. 
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				: சந்திர புஷ்கரணி. 
வழிபட்டோர்			: ஐராவதம். 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - நள்ளாறும் பழையாறுங் (6-71-10). 

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் 'மருத்துவக்குடி' என்று வழங்குகிறது.

  • ஐராவதம் வழிபட்ட தலம்; ஐராவதம் வழிபட்டு பேறு பெற்றதனால் இறைவனுக்கு ஐராவதேசுவரர் என்று பெயர்.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • பெரிய சிவாலயம்; பழைமையானது, கற்றளி.

  • நந்தி - நீர் கட்டும் அகழி அமைப்பில் உள்ளது.

  • பிராகாரத்தில் - வரிசையாக நான்கு சிவலிங்க மூர்த்தங்கள் உள்ளன.

  • மூலவர் - சதுர ஆவுடையார்; சற்று கூரான பாணம்.

  • கோயில் கல்வெட்டில் இறைவன் பெயர் "உய்யக் கொண்டார் வளநாட்டு திரைமூர்நாட்டு....... திருஇடைக்குளமுடையார்" என்றுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
மயிலாடுதுறையிலிருந்தும், கும்பகோணத்திலிருந்தும் ஆடுதுறை வந்து - அங்கிருந்து ரயில்வே ரோடில் வந்து மருத்துவக்குடியை அடையலாம். 2 கி.மீ. தொலைவு.

< PREV <
ஆன்பட்டிப்பேரூர்
Table of Contents > NEXT >
இராப்பட்டீச்சரம்