ஏமநல்லூர் - (திருலோக்கி)

Yemanallur - (Thirulokki)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: சுந்தரேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அகிலாண்டேஸ்வரி. 
தல மரம்			: சரக்கொன்றை. 
தீர்த்தம்				: லட்சுமி தீர்த்தம். 
வழிபட்டோர்			: பிருகு முனிவர், தேவகுரு முதலியோர் 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - எச்சில் இளமர் ஏம (6-70-4). 

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் 'திருலோக்கி' என்று வழங்குகிறது.

  • முதலாம் ராசராசனின் மனைவியருள் ஒருத்தி - திரைலோக்ய மாதேவி; சுவாமி - சுந்தரேஸ்வரர்; இவையிரண்டும் சேர்ந்து "திரைலோக்ய சுந்தரம்" என்று பெயர் வழங்கியுள்ளது போலும்.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • இத்தலம் திருவிசைப்பா தலமும் ஆகும்.

  • இத்தலத்தில் இரண்டு கோயில்கள் உள்ளன. அவற்றுள் சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலே திருவிசைப்பா பாடல் பெற்றதாகும்.

  • லிங்கம் ஒன்றுள்ளது - இஃது ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. புதுமையாகவும் அற்புதமாகவும் உள்ள இது போன்று காண்பது அரிது.

  • (இங்குள்ள கோட்டூர் என்பது திருமறைத்தலமன்று. இது வேறு.) முதலாம் இராசராசன் காலத்தில் கோட்டூரும், திரைலோக்கி சுந்தரமும் ஒன்றாக இருந்திருக்க வேண்டும். தற்போது 'திருலோக்கி' தனிக் கிராமமாகவுள்ளது. கோட்டூர் இன்று "துகிலி" என்று வழங்குகிறது.

  • இவ்வூர் 'மண்ணிநாட்டு ஏமநல்லூராகிய திரைலோக்கிய மாதேவிச் சதுர்வேதி மங்கலம்' எனக் கல்வெட்டுக்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருப்பனந்தாளிலிருந்து ஆடுதுறை சாலையில் 3 கி.மீ. சென்று ஊரையடையலாம்.

< PREV <
திருவேகம்பத்து
Table of Contents > NEXT >
ஏமப்பேறூர்