தேனூர் (Thenur)

இறைவர் திருப்பெயர்		: நந்திகேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: மகாசம்பத் கௌரி (பெருந்திருப் பிராட்டி).
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - ஆனூரா வுழிதருவான் (1-61-9) 
				  அப்பர் - தந்தைதா யில்லாதாய் (6-41-9).

தல வரலாறு

  • இத்தலம் சம்பந்தர், அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • இத்தலத்திற்கு "மதுவாபுரி" என்ற பெயரும் உண்டு.

சிறப்புக்கள்

  • சுவாமி - அழகான சிவலிங்கத் திருமேனி.

  • சுவாமி சந்நிதிக்கு முன்புள்ள மண்டபத்தில் - மேற்புறம் - 'சரபப்பறவை'யின் அற்புதமான சிற்பம் உள்ளது.

  • பெரிய கோயில்; துறையூர் ஜமீன்தாரின் திருப்பணிகளைப் பெற்றது.

  • கீழவாயிலில் முன் மண்டபத்தில் உள்ள ஒரு தூணில் துறையூர் ஜமீன்தார் உருவமும், மற்றொரு தூணில் அவருடய மனைவியின் உருவமும் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருச்சியிலிருந்து, எதுமலை வழியாகத் துறையூர் செல்லும் சாலையில் தேனூர் உள்ளது.

< PREV <
தேவீச்சுரம்
Table of Contents > NEXT >
தோழூர்