ஆழியூர் (Aazhiyur)

இறைவர் திருப்பெயர்		: கங்காளநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: கற்பகவல்லி.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: முருகன், பிடாரி. 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - வீழி மிழலைவெண் (6-70-7). 
				  சுந்தரர் - ஈழ நாட்டுமா (7-12-7).

தல வரலாறு

  • ஆழி என்பதற்கு கடல் என்று பொருள்.

  • சூரசம்ஹார தோஷ நிவிர்த்திக்காக முருகன் ஐந்து லிங்கங்களைப் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டதாகவும், அவற்றுள் ஒன்று இங்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

  • பிடாரி வழிபட்ட தலம்.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் அப்பர், சுந்தரர் ஆகியோர்களின் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • 'நெற்றிக் கண் அம்மன்' என்னும் பிடாரி அம்மனுக்குத் தனிச் சந்நிதியுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருவாரூரிலிருந்து கீவளூர் (கீழ் வேளூர்) வழியாக நாகப்பட்டடினம் செல்லும் சாலையில் - 'கீழ்வேளூருக்கும்' 'சிக்கலுக்கும்' இடையில் ஆழியூர் உள்ளது. சாலையோரத்தில் உள்ள ஊர்.

< PREV <
ஆலந்துறை
Table of Contents > NEXT >
ஆறைமேற்றளி