அவல்பூந்துறை - பூந்துறை

Avalpoondhurai - Poondhurai

இறைவர் திருப்பெயர்		: புஷ்பவனேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பாகம்பிரியாள்
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: அப்பர் - கயிலாயமலை யெடுத்தான் (6-71-11).

தல வரலாறு

  • அவல்பூந்துறை, பூந்துறை என்னும் இரு பெயர்களும் ஒன்றே. மக்கள் வழக்கில் பூந்துறை என்றே உள்ளது.

சிறப்புக்கள்

  • கொங்கு நாட்டின் இலக்கியச் சிறப்பில் பூந்துறை நாடு மிக்க புகழ்பெற்றது. "மேன்மைபெறு பூந்துறை" - "பொன் மேவும் பூந்துறை" - "பொன்னுலகோர் புகழ்ந்திடும் பூந்துறை" என்றெல்லாம் புலவர்கள் இத்தலத்தைப் புகழ்ந்துள்ளனர்.

  • இத்தலம் அப்பர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • பிரகாரத்தில் தான்தோன்றீஸ்வர லிங்கம், தர்மசம்வர்த்தனி முதலிய சந்நிதிகள் உள்ளன.

  • கோயில் வளாகத்துள் தென்னையும், பூச்செடிகளும் செழித்திருந்து பசுமையான சூழலைத் தருகின்றன.

  • யாத்திரையாக வருபவர்கள் தங்கி இளைப்பாற வசதியாக கோயிலில் பெரிய மண்டபம் உள்ளது.

  • காளியண்ணப் புலவர் என்பவர் பூந்துறைப் புராணம் பாடியுள்ளார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
ஈரோட்டிலிருந்து - அறச்சலூர் வழியாகச் செல்லும் தாராபுரம் / பழனி சாலையில் பூந்துறை உள்ளது. ஈரோட்டிலிருந்து 15 கி.மீ. அடிக்கடி நகரப் பேருந்துகள் செல்கின்றன. கோயில் வாசலிலேயே இறங்கலாம்.

< PREV <
அரிச்சந்திரம் / பாற்குளம்
Table of Contents > NEXT >
அளப்பூர்