ஆறைமேற்றளி - (திருமேற்றளி)

Araimertrali - (Thirumetrali)

இறைவர் திருப்பெயர்		: கயிலாய நாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சபள நாயகி.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 
வைப்புத்தலப் பாடல்கள்		: சுந்தரர் - அங்கம் ஓதியோர் (7-35-1).

தல வரலாறு

  • திருமேற்றளி என்று வழங்குகிறது. மக்கள் பேச்சு வழக்கில் 'திருமேற்றளிகை' என்றும் சொல்கின்றனர்.

  • காமதேனுவின் புதல்வியருள் 'சபளி' என்பவள் பூசித்தது. (ஏனையவை 'பட்டி' பூசித்தது - பட்டீச்சரம்; விமலி பூசித்தது - பழையாறை வடதளி; நந்தினி பூசித்தது - முழையூர் ஆகும்.)

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலம் சுந்தரர் வாக்கில் இடம்பெற்றுள்ள - வைப்புத் தலமாகும்.

  • ஆனி மாதம் முதல் நாள் பட்டீச்சரப் பெருமான் பல்லக்கு உற்சவத்தில் இவ்வூருக்கு வந்து செல்வார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கும்பகோணம் - தாராசுரம் - பட்டீச்சரம் வழியாக பாபநாசம், தஞ்சாவூர் செல்லும் சாலையில், சாலையோரத்தில் கோயில் உள்ளது.

< PREV <
ஆழியூர்
Table of Contents > NEXT >
ஆன்பட்டிப்பேரூர்