திருநின்றவூர் -
பூசலார் நாயனாரின் அவதாரத் தலம்

thiruninRavUr - Birth place of pUsalAr nAyanAr


இறைவர் திருப்பெயர்		: இருதயாலீசுவரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: மரகதாம்பிகை.

 • திருநின்றவூர் என்னும் இத்தலம் பூசலார் நாயனார் அவதரித்து மனக்கோயில் கொண்டு, திருத்தொண்டு ஆற்றியத் திருப்பதி.

 • பூசலார் நாயனாரின் திருவுருவச் சிலை கற்பகிரகத்தினுள் உள்ளது.
  	அவதாரத் தலம்	: திருநின்றவூர்
  	வழிபாடு		: இலிங்க வழிபாடு.
  	முத்தித் தலம் 	: திருநின்றவூர்
  	குருபூசை நாள் 	: ஐப்பசி - அனுஷம்.
  

அமைவிடம்
	அ/மி. இருதயாலீசுவரர் திருக்கோயில், 
	திருநின்றவூர்,
	திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இத்தலம் சென்னை - அரக்கோணம் இரயில் மார்க்கத்தில் உள்ளது. இரயில் நிலையத்திலிருந்து திருக்கோயில் வெகு அருகாமையில் உள்ளது.


 • பூசலார் நாயனார் புராணம் (மூலம்)