திருமங்கலம் -
ஆனாய நாயனாரின் அவதாரத் தலம்

Birth place of AnAya nAyanAr


இறைவர் திருப்பெயர்		: சாமவேதீசுவரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: லோகநாயகி.

  • திருமங்கலம் - இவ்வூரை சேக்கிழார் "மேன்மழ நன்னாடாம் மங்கலமாகிய வாழ்மூதூர்" என்று பெரியபுராணத்தில் குறிப்பிடுகின்றார்.

  • இப்பதியில்தான் ஆனாய நாயனார் அவதரித்து வாழ்ந்து சிவத் தொண்டு ஆற்றியுள்ளார்.

  • ஆனாய நாயனாரின் திருவுருவச் சிலை இத்திருக்கோயிலில் தனிச் சந்நிதியில் உள்ளது.
	அவதாரத் தலம்	: திருமங்கலம்.
	வழிபாடு		: இலிங்க வழிபாடு.
	முத்தித் தலம் 	: திருமங்கலம்.
	குருபூசை நாள் 	: கார்த்திகை - அஸ்தம்.

அமைவிடம்
	அ/மி. சாமவேதீசுவரர் திருக்கோயில், 
	திருமங்கலம், 
	லால்குடி (வழி), 
	திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.

	தொலைபேசி : 0431 - 2541040.

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருமங்கலம் லால்குடியிலிருந்து வடக்கே சுமார் 2-கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


  • ஆனாய நாயனார் புராணம் (மூலம்)