பேளூர் - (இருக்குவேளூர்)
கணம்புல்ல நாயனாரின் அவதாரத் தலம்

Birth place of kaNampulla nAyanAr


இறைவர் திருப்பெயர்		: தான்தோன்றீசுவரர்
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அறம்வளர்த்த நாயகி.

  • இருக்குவேளூர் என்னும் இப்பதி தற்போது பேளூர் என்று வழங்கப்படுகிறது.

  • இத்திருக்கோயில் வளாகத்தில் நந்திக்கு முன்பாக, திருவிளக்கைக் கையில் ஏந்தியவாறு கணம்புல்ல நாயனாரின் திருவுருவச் சிலை உள்ளது.
	அவதாரத் தலம்	: இருக்குவேளூர் (பேளூர்)
	வழிபாடு		: இலிங்க வழிபாடு.
	முத்தித் தலம் 	: தில்லை-சிதம்பரம்
	குருபூசை நாள் 	: கார்த்திகை - கிருத்திகை

அமைவிடம்
	அ/மி. தான்தோன்றீசுவரர் திருக்கோயில், 
	பேளூர் (வழி), 
	வாழப்பாடி, 
	சேலம் மாவட்டம் - 636 104.

	தொலைபேசி : 04292 - 241400.

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இத்தலம் சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியிலுருந்து சுமார் 6-கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.


  • கணம்புல்ல நாயனார் புராணம் (மூலம்)