திருவிடைவாய்

இறைவர் திருப்பெயர்		: விடைவாயப்பர், புண்ணியகோட்டீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: உமையம்மை, அபிராமி.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: புண்ணியகோடி தீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்			: 
தேவாரப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - மறியார் கரத்தெந்தையம்.

தல வரலாறு

  • சோழநாட்டு காவிரி தென்கரையில் இது 114வது தலமாகும்.

  • இத்தலம் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டத் திருமுறைத் தலமாகும். கி. பி. 1917ல் இத்தலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. மேடு ஒன்றினை வெட்டியெடுக்கும்போது உள்ளே கோயில் இருந்ததாகவும், தோண்டிப் பார்க்கையில் கோயிலுக்குள் அத்தலத்தைப் பற்றிய திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் கல்வெட்டில் இருப்பதும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.

சிறப்புக்கள்

  • ஐயடிகள் காடவர்கோன் தம்முடைய க்ஷேத்திரக் கோவையில் "தென் இடைவாய்" என்று குறிப்பிட்டுப் பாடுகிறார்.

  • கோயிலில் தலப்பதிக கல்வெட்டு உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கொரடாச்சேரி - கூத்தாநல்லூர் பாதையில் வெண்ணாற்றுப் பாலத்திற்கு அருகில் பிரியும் "திருவிடைவாயில்" என்னும் வழிகாட்டிப் பாதையில் 2 கி. மீ. சென்றால் இத்தலத்தை அடையலாம். தற்போது திருவிடைவாயில் என்று வழங்குகிறது.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 127வது
தலம் திருக்கோடி (கோடிக்கரை)
Table of Contents > NEXT >
ஈழ நாட்டு 1வது
தலம் திருக்கோணமலை