திருவேதிகுடி

இறைவர் திருப்பெயர்		: வேதபுரீசுவரர், வாழைமடுநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: மங்கையர்க்கரசி.
தல மரம்			: வில்வம்
தீர்த்தம்				: வேததீர்த்தம்
வழிபட்டோர்			: பிரமன்.  (வேதம்; வழிபட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.)
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் - 	நீறுவரி ஆடரவொ டாமைமன. 
				  2. அப்பர்   -	கையது காலெரி நாகங்.

தல வரலாறு

  • வேதி - பிரமன். பிரமன் பூசித்த தலமாதலின் வேதிகுடி என்று பெயர் பெற்றது. வேதம் வழிபட்டதாகவும் கூறுவர். ( 'விழுதிகுடி' என்பது மருவி 'வேதிகுடி' ஆயிற்று என்பர் ஒருசாரார்.)

  • சுவாமி வாழைமடுவில் உற்பத்தியானதால் 'வாழைமடு நாதர் ' என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

சிறப்புக்கள்

  • மகாமண்டபத்தில் உள்ள விநாயகர் (தலவிநாயகர்) வேதவிநாயகர் எனப்படுகிறார்.

  • இறைவன் நான்கு முகங்களாலும் அருளிச் செய்யும் நான்கு வேதங்களையும் செவிசாய்த்துக் கேட்கும் நிலையில்; இடக்காலை உயர வைத்து அற்புதமாகக் காட்சித் தருகிறார்.

  • முதலாம் ஆதித்த சோழன் காலக்கோயிலான இக்கோயிலின் கல்வெட்டில், சுவாமி "வேதிகுடி மகாதேவர் " என்றும், "பரகேசரி சதுர்வேதி மங்கலத்து மகாதேவர் " என்றும் குறிக்கப்படுகிறார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
தஞ்சாவூர் - திருவையாறு பேருந்துச் சாலையில் உள்ள தலம். திருக்கண்டியூரிலிருந்து 1 கி. மீ. தொலைவில் உள்ளது.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 13வது
தலம் திருச்சோற்றுத்துறை
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 15வது
தலம் திருத்தென்குடித்திட்டை